Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): Χρειάζονται αλλαγές στην αδειοδότηση των ΑΠΕ ενόψει των διαγωνισμών

Στο σύνολο των θεμάτων που αφορούν τον κλάδο των αιολικών αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτης Λαδακάκος, κατά την πρόσφατη εκδήλωση του ΙΕΝΕ για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρισμού.

Όπως τόνισε ο κ. Λαδακάκος αναφορικά με τους στόχους της χώρας μας στις ΑΠΕ, απαιτούνται τουλάχιστον 4.000MW νέων Α.Π.Ε. την τετραετία 2017-2020, δηλαδή επενδύσεις που αγγίζουν τα 5 δις ευρώ.

Εξίσου σημαντικό χαρακτήρισε το σχεδιασμό για το 2030, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί σε στενή συνεργασία με τον επιστημονικό και επιχειρηματικό κλάδο των Α.Π.Ε. προκειμένου να διασφαλιστεί έγκαιρα η αποτελεσματική εξειδίκευση και η πορεία επίτευξης του στόχου 2030.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια επενδυτική έκρηξη. Είναι γεγονός ότι την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις αιολικών πάρκων κυρίως χάρη στις προσπάθειες των επιχειρήσεων και των επιστημόνων του κλάδου. Οι προσπάθειες αυτές έχουν ενταθεί ενόψει της πλήρους μετάβασης στο νέο σύστημα των ανταγωνιστικών διαδικασιών”, σχολίασε.

Σε ότι έχει να κάνει με τους διαγωνισμούς, ο κ. Λαδακάκος είπε ότι το νέο αυτό σύστημα δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί ώστε να είναι εφαρμόσιμο με κίνδυνο το «πάγωμα» της αγοράς μετά την ολοκλήρωση των τρεχουσών επενδύσεων. “Είναι προφανές ότι μόνο τα έργα που θα κατοχυρωθούν τους πρώτους λίγους μήνες του 2018 θα έχουν πιθανότητα έγκαιρης υλοποίησης ώστε να λογιστούν στο στόχο του 2020”, ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ισχύς που θα προκηρύσσεται διαδοχικά έως το τέλος του 2020, πρέπει να είναι επαρκής ώστε να διασφαλίζεται η αναπτυξιακή πορεία και η επίτευξη των στόχων. Σημασία έχει επίσης και το διαδικαστικό θέμα των διαγωνισμών για το οποίο η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες έχει καταθέσει στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ.

Για το σημαντικό θέμα της χρέωσης προμηθευτη και τον ΕΛΑΠΕ, ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ δήλωσε τα εξής:

Μέχρι το καλοκαίρι του 2016, ο τρόπος χρηματοδότησης των Α.Π.Ε. και του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) του ΛΑΓΗΕ στηριζόταν κυρίως σε τεχνικές διευθετήσεις που είχαν θεσμοθετηθεί 2 από το 1999. Πολύ νωρίς φάνηκε ότι ο απαρχαιωμένος αυτός τρόπος δεν ήταν συμβατός με την υψηλότερη διείσδυση Α.Π.Ε. που επιτεύχθηκε και με τις σχεδιαστικές αλλαγές που γίνονταν διαρκώς στην αγορά ηλεκτρισμού και προέβλεπαν έσοδα για τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή πέραν της ωριαίας τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς. Αυτό τεκμηριώθηκε με διάφορες ανεξάρτητες μελέτες

Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα οι Προμηθευτές να καταβάλουν στον ΕΛΑΠΕ αδίκως χαμηλά ποσά. Ουσιαστικά, η ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. κόστιζε στους Προμηθευτές λιγότερο από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή που υποκαθιστούσε. Το οικονομικό αυτό όφελος των Προμηθευτών συνέβαλε στην αύξηση του λογιστικού ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ. Επί της ουσίας, το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ επιδοτούσε σε σημαντικό βαθμό το κόστος των Προμηθευτών

Με διάταξη του Ν.4414/2016 που ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, θεσπίσθηκε η Χρέωση Οφέλους Προμηθευτών. Η Χρέωση αυτή υπολογίζεται μέσα από την αγορά κάθε ώρα και αποσκοπεί στο να επιστραφεί στον ΕΛΑΠΕ ένα σημαντικό μέρος του οφέλους που αντλούν οι Προμηθευτές από τη λειτουργία του.

Η φιλοσοφία στην οποία στηρίχθηκε η Χρέωση αυτή αποκαθιστά μερικώς μια αδικία που γινόταν επί πολλά χρόνια (φυσικά η αποκατάσταση δεν ανατρέχει στο παρελθόν και οι Προμηθευτές διατηρούν τα οφέλη που είχαν αποκομίσει κατά την προηγούμενη δεκαετία). Με την έννοια αυτή, η θέσπιση της συγκεκριμένης Χρέωσης (ή άλλου ανάλογου μηχανισμού με την ίδια φιλοσοφία) όφειλε να γίνει ασχέτως του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ.

Είναι όμως σημαντικό ότι η Χρέωση συμβάλει στην σταδιακή εξάλειψη του ελλείμματος αυτού, κάτι που αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση. Εάν δεν υπήρχε, η εναλλακτική θα ήταν η άμεση επιβάρυνση των καταναλωτών

Είναι σαφές ότι οι Προμηθευτές διαχειρίζονται το κόστος τους κατά τις εμπορικές πολιτικές που θεωρούν βέλτιστες. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι η δια του Ν.4414/2016 αποκατάσταση της ανωτέρω αδικίας δεν έχει επιβαρύνει τους καταναλωτές. Αυτό φυσικά οφείλεται και στο γεγονός ότι η άρση της επιδότησης του κόστους των Προμηθευτών μεγαλώνει το περιθώριο ανταγωνισμού μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο της 3ης αξιολόγησης συμφωνήθηκε η αναπροσαρμογή της υφιστάμενης Χρέωσης Προμηθευτών. Η ΕΛΕΤΑΕΝ διαφωνεί και θεωρεί ότι η συμφωνηθείσα υποχρέωση για αλλαγή θα αποβεί εις βάρος των Α.Π.Ε. και των καταναλωτών. Για αυτό θεωρούμε ότι η σημερινή ΧΠ πρέπει να διατηρηθεί. Εν πάσει περιπτώσει, με δεδομένη την ως άνω συμφωνία, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση την οποία έχει καταθέσεις στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας”.

Σχετικά με το χωροταξικό των ΑΠΕ, ο κ. Λαδακάκος τόνισε ότι η αιολική ενέργεια και γενικότερα οι Α.Π.Ε. είναι μια από τις παραγωγικές δραστηριότητες στη χώρα που διέπονται από ένα εξαιρετικά αυστηρό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο έχει κριθεί και έχει γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει αποτελέσει τη βάση για πάρα πολλές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Δικαστήριο αυτό.

Πρόσθεσε ότι ειδικά για τα αιολικά πάρκα, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Α.Π.Ε. (ΕΧΠ-ΑΠΕ) περιέχει αυστηρά και συγκεκριμένα κριτήρια περιλαμβανομένων ζωνών αποκλεισμού, ελάχιστες αποστάσεις από σημεία ενδιαφέροντος, ποσοτικά κριτήρια για την ελαχιστοποίηση της επίπτωσης στο τοπίο κλπ

Παρά τον περιοριστικό (έως και συντηρητικό) του χαρακτήρα, αναγνωρίζεται ότι το ΕΧΠ-ΑΠΕ πέτυχε να εισάγει σε σημαντικό βαθμό ενιαίους κανόνες για όλη την Επικράτεια. Αυτό, σε συνδυασμό με την αποδοχή του από το ΣτΕ, διαμόρφωσε ένα ελάχιστο επίπεδο επενδυτικής ασφάλειας.

Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι προγραμματίζει την τροποποίηση του ΕΧΠ-ΑΠΕ. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να είναι σε ακόμα πιο συντηρητική κατεύθυνση:

- με την εισαγωγή ακόμα πιο περιοριστικών κριτηρίων που θα αποκλείουν την ανανέωση των αδειών εν λειτουργία έργων, την υλοποίηση ώριμων αδειοδοτημένων έργων και την ολοκλήρωση της αδειοδότησης πολλών νόμιμων έργων που είναι στη φάση ανάπτυξης,

- με την προώθηση της δυνατότητας (είτε δια του νόμου είτε στην πράξη) των κατώτερων σχεδίων (περιφερειακών, τοπικών, διαχείρισης κλπ.) να μην συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ΕΧΠ-ΑΠΕ και να εισάγουν ακόμα περισσότερους περιορισμούς και αποκλεισμούς. Κάτι τέτοιο θα έχει ως συνέπεια την ραγδαία μείωση της διαφάνειας, της ισοτιμίας και της προβλεψιμότητας και άρα την αύξηση της αβεβαιότητας και τη μείωση της επενδυτικής ασφάλειας

Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο ΕΧΠ-ΑΠΕ δεν μπορεί να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και κυρίως δεν μπορεί να γίνει αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί εξαντλητικός και μακρύς διάλογος με τον κλάδο. Πρόσφατα διορίσθηκε ομάδα εργασίας στο ΥΠΕΝ για την πρόσληψη συμβούλου για την αξιολόγηση του υφιστάμενου και την προετοιμασία νέου ΕΧΠ-ΑΠΕ (επισυνάπτεται σημείωμα). Είναι σημαντικό, οι προδιαγραφές της προκήρυξης που ετοιμάζεται να μην προκαταλαμβάνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υφιστάμενου ΕΧΠ-ΑΠΕ. Ενδεικτικά: α) δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η εκπόνηση εκ του μηδενός ενός νέου ΕΧΠ, β) δεν πρέπει να τίθεται ως υποχρέωση το νέο κείμενο του ΕΧΠ να είναι μόνο γενικό-στρατηγικό και μην έχει καθόλου κανονιστικές διατάξεις.

Αναφορικά με την αδειοδότηση των αιολικών, σχολίασε ότι “δυστυχώς είναι μακροχρόνιο πρόβλημα οι αναποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης: Οι ακολουθούμενες διαδικασίες δεν είναι αποτελεσματικές γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης. Σημαντικά προβλήματα είναι:

- πολλές υπηρεσίες γνωμοδοτούν για μια επένδυση περισσότερες από μία φορές, σε διάφορες φάσεις της πορείας ανάπτυξης της έως την έναρξη υλοποίησής της,

- δεν υπάρχει πάντα κοινή στάση και ερμηνεία της νομοθεσίας από τις διάφορες περιφερειακές υπηρεσίες. Διαδικασίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δημοσίων λειτουργών από τις κεντρικές υπηρεσίες θα βοηθούσαν προς την θετική κατεύθυνση αυτή".

Τέλος, ο κ. Λαδακάκος αναφέρθηκε στις αναγκαίες αλλαγές στην αδειοδοτική διαδικασία λόγω των διαγωνισμών, λέγοντας τα εξής:

Από μόνη της η εισαγωγή των διαγωνισμών επιβάλει την άμεση αλλαγή συγκεκριμένων ρυθμίσεων στη διαδικασία αδειοδότησης των έργων:

  1. Απαιτείται να δοθεί δικαίωμα επιστροφής εγγυητικών επιστολών για την Οριστική Προφορά Σύνδεσης, ΟΠΣ (όποτε θα χάνεται ο ηλεκτρικός χώρος) εάν ένα έργο δεν επιλεγεί σε διαγωνισμό
  2. Να καταργηθεί το Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής
  3. Η διάρκεια της άδειας εγκατάστασης να ξεκινά μετά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού όπου είχε δικαίωμα να συμμετάσχει το κάθε έργο
  4. Οι προθεσμίες υλοποίησης ενός έργου που επιλέγεται σε διαγωνισμό, να υπολογίζονται με βάση την υποβολή αιτήματος για σύνδεση από τον παραγωγό και φυσικά να αναστέλλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. αναστολή αδειών, ύπαρξη εκκρεμών δικών κλπ.)
  5. Να δοθεί επαρκής χρόνος στους Διαχειριστές για να επεξεργαστούν τα αιτήματα που θα τους υποβληθούν μετά την πρώτη προκήρυξη. Η διάρκειας των νέων αυτών ΟΠΣ να άρχεται από την ημερομηνία χορήγησής τους και όχι από την ημερομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ


ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα