Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Κύπρος: Επανασχεδιασμός ηλεκτρικού δικτύου λόγω ΑΠΕ

Σε επανασχεδιασμό του συστήματος και των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού της Κύπρου, με κυριότερο γνώμονα την αύξηση των δυνατοτήτων ένταξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως και των αναγκών που θα δημιουργήσει το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, θα πρέπει να προχωρήσουν ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) και ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ηλεκτρισμού. 
Τη σχετική οδηγία εξέδωσε υπό μορφή προσχεδίου, ώστε να υποβληθούν απόψεις και θέσεις ως προς την τελική της διαμόρφωση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο της οδηγίας, που εξέδωσε και δημοσιοποίησε η ΡΑΕΚ και απευθύνεται προς τους ΔΣΜ και ΔΣΔ, θα πρέπει να προχωρήσουν από κοινού στην εκπόνηση εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής μελέτης επανασχεδιασμού του Συστήματος Μεταφοράς και Συστήματος Διανομής που θα αφορά στην περίοδο 2021-2030. 

Κύριος στόχος είναι «να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση περισσότερων ΑΠΕ και να εξαλειφθούν τα προβλήματα έλλειψης δυνατότητας απορρόφησης ισχύος νέων μονάδων ΑΠΕ». Όπως επεξηγεί η Ρυθμιστική Αρχή, τα υφιστάμενα συστήματα Μεταφοράς και Διανομής της Κύπρου, «ενδεχομένως την επόμενη δεκαετία να μην είναι ικανά να υποστηρίξουν τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενόψει της λειτουργίας της νέας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και των δεσμευτικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας για παραγωγή ΑΠΕ». 

Επομένως, είναι απολύτως απαραίτητο να καθοριστούν οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μην καταστεί ο συγκεκριμένος παράγοντας ως ο πλέον ανασταλτικός για την προβλεπόμενη σημαντική αύξηση της επέκτασης των ΑΠΕ, αλλά και για να «εξαλειφθούν υφιστάμενα προβλήματα έλλειψης δυνατότητας απορρόφησης ισχύος νέων μονάδων ΑΠΕ».
Σύμφωνα με το έγγραφο της ΡΑΕΚ, με τον επανασχεδιασμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, θα πρέπει μεταξύ άλλων να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση περισσότερων ΑΠΕ και να εξαλειφθούν τα προβλήματα έλλειψης δυνατότητας απορρόφησης ισχύος νέων μονάδων ΑΠΕ, αλλά και να αυξηθεί το ποσοστό των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επίσης, σημαντικό είναι να τεθούν και σαφείς ενδιάμεσοι ρεαλιστικοί ποσοτικοί στόχοι (τουλάχιστον ανά διετία) και παράλληλα να δημιουργηθεί μηχανισμός περιφρούρησης, προώθησης και διόρθωσής τους, ούτως ώστε να είναι στην πράξη εφικτή η εγκατάσταση περισσότερων ΑΠΕ. 

Η ΡΑΕΚ ζητά από ΔΣΜ και ΔΣΔ, όπως στον επανασχεδιασμό των συστημάτων, λάβουν σοβαρά υπόψη τη πιθανή σημαντική αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, που δύναται να επιτευχθεί μέσω των εκάστοτε τεχνολογιών αποθήκευσης, έτσι ώστε να αυξηθεί η ευελιξία των σταθμών παραγωγής και η επάρκεια ισχύος, αλλά και παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν κατά το ελάχιστο δυνατό οι περικοπές ανανεώσιμης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τέλος, ζητείται όπως μέσα από τον επανασχεδιασμό, αποκλειστεί το ενδεχόμενο το Σύστημα Μεταφοράς ή και το Σύστημα Διανομής να καταστεί ανασταλτικός παράγοντας για την προβλεπόμενη σημαντική αύξηση της επέκτασης των ΑΠΕ. Όπως υπογραμμίζεται από πλευράς ΡΑΕΚ, η Ρυθμιστική Αρχή διευκολύνει την πρόσβαση στο δίκτυο νέου παραγωγικού δυναμικού, ιδίως μέσω της άρσης των εμποδίων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πρόσβαση νέων φορέων και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την οδηγία της ΡΑΕΚ, που είναι δεσμευτική, οι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, πρέπει μέχρι την 1η Ιουλίου 2019 να υποβάλουν το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών τους για την ετοιμασία της τεχνοοικονομικής μελέτης, που θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι την 1η Ιουνίου 2020. 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η παραγωγή των αιολικών πάρκων διοχετεύεται στο Σύστημα Μεταφοράς, ενώ η παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάρκων στο Σύστημα Διανομής.

Στο Υπουργικό σήμερα η πρόταση για παράταση του σχεδίου

Τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα ζητήσει, σήμερα, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ώστε να δοθεί παράταση, για ένα μήνα, στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το δεύτερο σχέδιο δημιουργίας πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αρχική διακήρυξη, η προθεσμία λήγει στις 18 Μαΐου, ενώ με την αναμενόμενη έγκριση της παράτασης σήμερα, η υποβολή αιτήσεων θα μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και τις 18 Ιουνίου.

Να σημειωθεί ότι αν και μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 80 αιτήσεις, με τις οποίες έχει σχεδόν καλυφθεί η πρόβλεψη του σχεδίου για 150 μεγαβάτ, υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που ζητούν επίμονα από το υπουργείο να τους δοθεί χρόνος να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες άδειες και να υποβάλουν κι αυτοί αιτήσεις. Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις, θεωρούν ότι αδικούνται με την παράταση.

Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. 

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, σε σχέση με εταιρείες που συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό, το 2013, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες, σειρά αδειών που δόθηκαν, όπως και προκαταρκτικών εγκρίσεων από διάφορες εταιρείες που δεν υλοποιήθηκαν από τους αιτητές, κατέληξαν τελικά σε μικρό αριθμό μεγάλων εταιρειών του κλάδου. 

Η κύρια διαφορά μεταξύ του προηγούμενου και του υφιστάμενου σχεδίου, είναι ότι το 2013 οι εγκρίσεις δόθηκαν στη βάση μειοδοτικών προτάσεων ως προς το κόστος του παραγόμενου ηλεκτρισμού, ενώ τώρα, αφορούν είσοδο των πάρκων που θα εγκριθούν στην ανταγωνιστική αγορά ενέργειας. 
(του Πέτρου Θεοχαρίδη, Φιλελεύθερος)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα