Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Κατατέθηκε η τροπολογία για ΝΟΜΕ και ΥΚΩ - Όλο το κείμενο - Χαλαρές οι διατυπώσεις, όχι στην καθυστέρηση λέει η αγορά

Χρήστος Στεφάνου

(upd.) Κατατέθηκε στη Βουλή το κείμενο τις τροπολογίας για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης.

H τροπολογία περιλαμβάνει δύο αλλαγές, που αφορούν στις δημοπρασίες ρεύματος ΝΟΜΕ και στον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων ΥΚΩ.

Σε ό,τι αφορά τις ΥΚΩ, η τροπολογία προβλέπει ότι η ετήσια αναπροσαρμογή θα γίνεται με αυστηρά χρονικά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προβλέπεται ότι κάθε Σεπτέμβριο ο διαχειριστής του δικτύου των νησιών (ΔΕΔΔΗΕ) θα υποβάλει στη ΡΑΕ τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις για το ποσό που θα πρέπει να ανακτηθεί. Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να μη δημιουργηθούν εκ νέου σωρευτικά ελλείμματα. Πάντως, η δυνατότητα κάλυψης ενδεχόμενου τέτοιου κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα συνεχίσει να ισχύει.

Σχετικά με τα ΝΟΜΕ, η τροπολογία προβλέπει ότι εφόσον υπάρχει αύξηση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων επειδή δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του μνημονίου, αυτές οι επιπλέον ποσότητες δε θα δημοπρατούνται σε μία αλλά θα «σπάνε» στις δύο επόμενες δημοπρασίες, ώστε να αποφεύγεται η προσφορά μεγάλων ποσοτήτων σε μία μόνο διαδικασία.

Επίσης, αλλάζουν τα κριτήρια συμμετοχής των προμηθευτών, με στόχο να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν ότι οι ποσότητες ρεύματος θα κατευθύνονται στην εγχώρια αγορά και ότι η πρόσβαση στα προϊόντα των δημοπρασιών θα είναι ισότιμη και να αποφευχθούν στρεβλώσεις.

Ειδικότερα οι νέοι προμηθευτές θα πρέπει μαζί με την έγγραφη αίτηση για ένταξή τους στο μητρώο του ΛΑΓΗΕ, να υποβάλλουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο δραστηριοποίησης και ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον ετήσιο σχέδιο διείσδυσης με τριμηνιαίους στόχους στη λιανική αγορά. Το πλάνο θα είναι πιο εξειδικευμένο σε σχέση με τις απαιτήσεις που υπάρχουν για την έκδοση άδειας. Επίσης θα δημιουργηθεί μηχανισμός ελέγχου από το ΛΑΓΗΕ.

Τέλος η  υποχρέωση για υποβολή επιχειρηματικού πλάνου ισχύει και για τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΛΑΓΗΕ προμηθευτές που δεν έχουν συμμετάσχει στις δημοπρασίες.  

(Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας στο συνοδευτικό αρχείο)

ΥΠΕΝ: Θα αξιολογείται κατά πόσο ο κάθε ενδιαφερόμενος όντως επιδιώκει την ανάπτυξη του μεριδίου του

Σχετικά με την τροπολογία και την αναγκαιότητά της, κύκλοι του ΥΠΕΝ σχολίασαν πως οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ καθιερώθηκαν προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην λιανική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, μέσα από την αύξηση των μεριδίων των ανταγωνιστών του μέχρι σήμερα κυριάρχου «παίχτη».

Παράλληλα, ανέφεραν τα εξής:

"Στην κατεύθυνση αυτή δεν συμβάλλει η απόκτηση ποσοτήτων ΝΟΜΕ από εταιρείες που δεν αναπτύσσουν καμία δραστηριότητα λιανικής. Κάτι που πρόσφατα επεσήμαναν οι αρμόδιοι φορείς (ΛΑΓΗΕ και ΡΑΕ).

Με την τροπολογία που εισάγει σήμερα, η κυβέρνηση θέτει στη διάθεση των αρμοδίων φορέων ένα θεσμικό εργαλείο, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επίτευξης του στόχου των δημοπρασιών NOME. Εφεξής, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν για πρώτη φορά μέρος σε δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέτουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο για τη δραστηριοποίησή τους στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Όσοι έχουν ήδη λάβει μέρος σε δημοπρασίες, έχουν επίσης τη δυνατότητα (αλλά όχι την υποχρέωση) να το πράξουν. Για αυτούς, είναι διαθέσιμα έτσι κι αλλιώς τα δεδομένα της δραστηριοποίησής τους στη λιανική αγορά.

Αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία (επιχειρηματικό πλάνο για τους νεοεισερχόμενους και δεδομένα δραστηριοποίησης στη λιανική αγορά για τους ήδη συμμετέχοντες),  πλέον οι αρμόδιοι φορείς (ΛΑΓΗΕ και ΡΑΕ) πριν από κάθε δημοπρασία θα αξιολογούν κατά πόσο ο κάθε ενδιαφερόμενος όντως επιδιώκει την ανάπτυξη του μεριδίου του στην αγορά, που είναι ο σκοπός των δημοπρασιών NOME, ώστε να του επιτρέπεται η συμμετοχή του".

Νωρίτερα, το ρεπορτάζ του energypress έγραφε:

Είναι αλήθεια ότι η αρχική διαρροή προκάλεσε τα αντανακλαστικά της αγοράς η οποία διαμήνυσε ότι έχει ενστάσεις στην προοπτική να υπάρξουν σοβαρές καθυστερήσεις και μεγάλες αναβολές στην πρώτη δημοπρασία ΝΟΜΕ του έτους. Επίσης κατέστη σαφές ότι η αγορά και οι εταιρείες δε θα δεχθούν υποχρέωση υποβολής επιχειρησιακού σχεδίου στο… ΛΑΓΗΕ. 

Τούτων δοθέντων το τοπίο γύρω από την τροπολογία που θα κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και θα προστεθεί στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ θα έχει πολύ πιο χαλαρές διατυπώσεις και … υποχρεώσεις. Άλλωστε στόχος της τροπολογίας είναι να αντικαταστήσει την προηγούμενη ρύθμιση που όριζε ποσοστώσεις για τον όγκο της ενέργειας που θα πρέπει να κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά και η οποία κρίθηκε ως ασύμβατη με τους κοινοτικούς κανόνες. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η χαλαρή διατύπωση θα προβλέπει για όσους συμμετάσχουν για πρώτη φορά στην πρώτη τους δημοπρασία να υποβάλουν 3 μέρες πριν επιχειρησιακό πλάνο, ενώ για τους παλιούς προμηθευτές θα προβλέπεται προαιρετικά η υποβολή πλάνου έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Θα πρέπει όμως και οι “παλιοί” να υποβάλλουν δήλωση φορτίου, δηλαδή να έχουν πελάτες.

Με τη διατύπωση που προκρίνεται και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί με την κατάθεση της τροπολογίας, το μπαλάκι πλέον περνά στον κώδικα, ο οποίος και θα καθορίσει τις τεχνικές λεπτομέρειες του πλάνου αλλά και τις διαδικασίες ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι ο νόμος δεν αναφέρεται πουθενά σε κριτήρια αξιολόγησης των πλάνων, ούτε καν προβλέπει εξουσιοδότηση της ΡΑΕ για έγκριση της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ.

Βεβαίως εδώ γεννάται ένα ερωτηματικό σε σχέση με το εάν αυτή η ρύθμιση θα είναι αρκετή για να κατευνάσει τους θεσμούς, οι οποίοι θεωρούν ότι έστω και 1 μετρητής είναι αρκετός. Εντούτοις η τροπολογία δεν παύει να ανοίγει ένα παράθυρο ώστε σε επόμενο στάδιο να θεσπιστούν και δεσμευτικά ποσοστά για την απόκλιση στόχων, θέμα εξαιρετικά σύνθετο, που άπτεται της εμπορικής πολιτικής, εξαρτάται από τις συγκυρίες της αγοράς αλλά και τη στάση της δεσπόζουσας εταιρείας.

Μια τέτοια εξέλιξη (θέσπιση δεσμευτικών ποσοστών) εκτιμάται ότι θα ξυπνούσε τα αντανακλαστικά της αγοράς, που προς το παρόν φαίνεται να έχουν ηρεμήσει μετά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν. Σε κάθε περίπτωση να υπογραμμιστεί ότι η αγορά περιμένει να δει τις διατυπώσεις αφού η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Επίσης μεγάλη σημασία δίνεται από τους ιδιώτες προμηθευτές στο χρόνο διενέργειας της πρώτης δημοπρασίας καθώς πιθανή μεγάλη καθυστέρηση δημιουργεί πρόβλημα καθώς λήγουν τα προϊόντα από τις προηγούμενες δημοπρασίες και δε θα μπορούν να εξυπηρετήσουν το πελατολόγιό τους από τα σταθερά προθεσμιακά συμβόλαια που έχουν. 

Μαζί με την τροπολογία για τα ΝΟΜΕ θα κατατεθεί και η ρύθμιση για το μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των ΥΚΩ. 

Να σημειωθεί τέλος ότι από πλευράς υπουργείου διαμηνύεται ότι όλα τα θέματα (ΥΚΩ, ΚΟΤ, μείωση ΕΤΜΕΑΡ) έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς στην προχθεσινή τηλεδιάσκεψη αλλά και στο πλαίσιο της ανταλλαγής mail το τελευταίο διήμερο. 

 

Συνοδευτικά αρχείαΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα