Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Η δέσμευση του TAP για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα του έργου

Η δέσμευση του TAP για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα του έργου μας. Πριν ξεκινήσει η κατασκευή, εργαστήκαμε εντατικά για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο βασίζεται (α) στις αναλυτικές Μελέτες  Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) που έχουν εγκρίνει οι τρεις φιλοξενούσες τον αγωγό χώρες, (β) σε συμπληρωματικές επιστημονικές και περιβαλλοντικές έρευνες, καθώς και (γ) σε διεθνείς πρακτικές.

Το Σύστημα Διαχείρισης του ΤΑΡ διέπεται επίσης από τις βασικές αρχές βιωσιμότητας: διαφάνεια και επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη, καταγραφή δεδομένων και τυχόν επιπτώσεων, αποφυγή, περιορισμό ή μετριασμό των επιπτώσεων αυτών. Την εφαρμογή του Συστήματος παρακολουθεί επιστημονική ομάδα με εξειδικευμένες γνώσεις, την οποία συγκροτούν εργαζόμενοι του ΤΑΡ και των εργοληπτριών εταιρειών του.

Σε ό,τι αφορά την καθημερινή λειτουργία, ο ΤΑΡ ελαχιστοποιεί συνειδητά την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές αερίων, την απόρριψη λυμάτων και τη δημιουργία αποβλήτων. Μέχρι τώρα, στον ΤΑΡ έχουμε ανακυκλώσει το 96% των απορριμμάτων από τα εργοτάξια και επαναχρησιμοποιήσει 116.869 κυβικά μέτρα νερού (όσο περίπου 50 πισίνες).

Παράλληλα, υλοποιήσαμε σειρά δράσεων για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα στη γη, το νερό και τον αέρα.  Δράσεις, όπως συλλογή, μελέτη και έρευνα σπάνιων σπόρων, προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής. Επίσης, διεξαγάγαμε εστιασμένες έρευνες για τον εντοπισμό σημαντικών οικοσυστημάτων που μας οδήγησαν στον εποχιακό περιορισμό των κατασκευαστικών εργασιών, ώστε να αποφευχθεί η όχληση της άγριας πανίδας σε ευαίσθητες χρονικές περιόδους (όπως η αναπαραγωγή ή το φώλιασμα). Και τέλος, όπου ήταν αναγκαίο και εφικτό μειώσαμε το πλάτος της Ζώνης Εργασίας του αγωγού.

Ο ΤΑΡ προσέγγισε το μεγάλο αυτό κατασκευαστικό έργο με σεβασμό στην γη που φιλοξενεί τον αγωγό – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή. Το Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόστηκε, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στις τοπικές κοινωνίες μέσω του Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, συνέβαλλε στην ενδυνάμωση μιας φιλικής προς το περιβάλλον κουλτούρας γενικότερα – τόσο  των εργαζομένων στο έργο, όσο και των εκατοντάδων προμηθευτών και φορέων που συνεργάστηκαν μαζί μας στην κατασκευή.

Παράλληλα, η μεθοδολογία που ακολουθείται για την αποκατάσταση της αγροτικής και δασικής γης, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Προγράμματος Βιοτικής Στήριξης και Μεταβατικής Υποστήριξης, στοχεύει στην επαναφορά των εσόδων, της παραγωγής και του βιοτικού επιπέδου των επηρεαζόμενων νοικοκυριών στην προ της κατασκευής κατάσταση – και όπου είναι δυνατόν σε βελτίωση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ΤΑΡ:

  • έχει αποκαταστήσει/βρίσκεται στη διαδικασία αποκατάστασης στο 92% της γης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του αγωγού στην Ελλάδα, με περισσότερα από 7.000 γεωτεμάχια (από τα 10.000 περίπου συνολικά) να έχουν ήδη επιστραφεί στους ιδιοκτήτες/χρήστες τους.
  • έχει φυτεύσει περίπου 400.000 δένδρα και θάμνους, στο πλαίσιο αναδάσωσης περιοχών που επηρεάστηκαν από την κατασκευή. Αυτό σημαίνει ότι αντικαταστάθηκε με κατάλληλα είδη και σε σημεία που υπέδειξαν τα αρμόδια δασαρχεία (λεύκες, πεύκα, κυπαρίσσια και πικροδάφνες) το σύνολο της δασικής έκτασης που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή.
  • έχει διανείμει δωρεάν 67 τόνους λιπασμάτων και πάνω από 2.400 δενδρύλλια σε επηρεασμένους από το έργο αγρότες κατά μήκος των πρώτων 185 χλμ. του έργου. Αντίστοιχες ενέργειες προγραμματίζονται και στην υπόλοιπη όδευση του ΤΑΡ.
  • έχει διεξαγάγει μελέτες ανάλυσης εδάφους, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην επηρεαζόμενη αγροτική γη που διασχίζει ο αγωγός. Τα αποτελέσματα των μελετών κοινοποιήθηκαν στους ιδιοκτήτες και χρήστες γης, μαζί με συνοδευτικές προτάσεις για

(α) αύξηση της παραγωγικής και προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών τους και για (β) εναλλακτικές, αλλά εξίσου ή/και περισσότερο αποδοτικές καλλιέργειες.

Τέλος, από το Πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων που υλοποιούμε στην Ελλάδα ξεχωρίζουν οι Διαχειριστικές Μελέτες Δασών που χρηματοδοτήσαμε στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες επιτρέπουν στους δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής να συνεχίσουν το έργο τους, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση  

Ο αγωγός ΤΑΡ άλλωστε σχεδιάστηκε για να εφοδιάσει τις ευρωπαϊκές αγορές με μία επιπλέον πηγή φυσικού αερίου, του καθαρότερου ορυκτού καυσίμου. Κι έτσι, να διαφοροποιήσει τους ενεργειακούς πόρους και να συμβάλλει στην απανθρακοποίηση.  

Η κ. Κατερίνα Παπαλεξανδρή είναι Γενική Διευθύντρια Ελλάδας στον ΤΑΡΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα