Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Χωρίς ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο το «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» - Μέσα Ιουλίου οι αιτήσεις - Παραμένουν οι ίδιοι όροι για υπαγωγή

Κωνσταντίνος Φιλίππου

(upd: 15:38) Το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει η β' φάση του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον ΙΙ" κοινοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου και προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα, καθώς και μια σειρά διαθέσιμα στοιχεία από την α' φάση, όπως αποτυπώνονται στα παρακάτω διαγράμματα. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

Κατά την α’ φάση υλοποίησής του χρηματοδοτήθηκαν παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 640 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 362 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν μέσω επιδοτήσεων από πόρους του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ. Συνολικά αναβαθμίστηκαν ενεργειακά περί τις 43.000 κατοικίες.

Στη β’ φάση  Οι διαθέσιμοι πόροι θα ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις σε 20.000 – 25.000 κατοικίες.

Στο πρόγραμμα  μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα. Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κύριας  κυριότητας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

 

ατομικό

εισόδημα

(σε ευρώ)

οικογενειακό

εισόδημα

(σε ευρώ)

βασικό ποσοστό επιχορήγησης

αύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος

μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

1

έως 10.000

έως 20.000

60%

5%

70%

2

10.000 έως 15.000

20.000

έως 25.000

50%

5%

70%

3

15.000 έως 20.000

25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4

20.000 έως 25.000

30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5

25.000 έως 30.000

35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6

30.000 έως 35.000

40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7

άνω των 35.000

άνω των 45.000

0%

0%

0%

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται στις αρχές του β’ εξαμήνου, προκειμένου να υπάρξει το χρονικό περιθώριο ώστε να αξιοποιηθούν ως μεγέθη αναφοράς τα εισοδήματα του 2018. Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη  οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου. Ισχύει η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, δηλαδή η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος,  όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.  

Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

1.    αντικατάσταση κουφωμάτων

2.    τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

3.    τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος

4.    αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

5.    αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

  • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
  • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
  • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

(upd: 14:00) Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρχει ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή στο νέο κύκλο το προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, άφησε η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης και ο γενικός γραμματέας Μιχάλης Βερροιόπουλος ανήγγειλαν την προκήρυξη του προγράμματος ύψους 250 εκατ. ευρώ και κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σημείωσαν ότι ο οδηγός εφαρμογής με τους όρους και τις προϋποθέσεις θα βγει στον αέρα σε λίγες μέρες.

Προσδιόρισαν, επίσης, ως χρόνο έναρξης της  υποβολής των αιτήσεων τα μέσα Ιουλίου, ενώ σύμφωνα με τους ίδιους υπολογίζεται ότι θα υπαχθούν 25.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα. Μαζί με τα ίδια κεφάλαια συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ που θα συνεισφέρουν τα  νοικοκυριά, το πρόγραμμα θα ανέλθει στα 400εκατ. ευρώ.

Ο κ. Βερροιόπουλος έκανε επίσης γνωστό ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δεν θα αλλάξουν σε σχέση με εκείνους του προηγούμενου κύκλου. Ωστόσο, όπως είπε, στην τελευταία κατηγορία των δικαιούχων το ανώτατο οικογενειακό εισοδηματικό κριτήριο ή θα ανέβει από τα 45.000 - 50.000 ευρώ στα 80.000 ευρώ, ενώ δεν απέκλεισε να μην υπάρχει και καθόλου όριο. Εξάλλου, ανακοινώθηκε και η προκήρυξη του προγράμματος Ηλέκτρα που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων με αρχικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Το πρωινό ρεπορτάζ του energypress έγραφε:

Τον οδηγό εφαρμογής της δεύτερης φάσης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» ανακοινώνει σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοφιλής δράση για τα νοικοκυριά που θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους με την παροχή επιδότησης ή τη χορήγηση άτοκου δανείου αλλά και με συνδυασμό των δύο μορφών χρηματοδότησης αναμένεται να τρέξει από τις 12 Ιουλίου. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίγουν σταδιακά από την προαναφερόμενη ημερομηνία ανά ομάδα περιφερειών.

Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 270 εκ. ευρώ θα έχει, σύμφωνα με πηγές, μεταξύ άλλων μία μεγάλη αλλαγή διευρύνοντας έτσι τη συμμετοχή και σε νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα, στην έβδομη κατηγορία των δικαιούχων ο πήχης του οικογενειακού εισοδήματος θα ανέβει στα 80.000 ευρώ από 50.000 ευρώ που ήταν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος. Για την κατηγορία αυτή τα όρια ατομικού εισοδήματος ήταν από 35.000 έως 40.000 ευρώ και του οικογενειακού από 45.000 έως 50.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι αυτής της κλίμακας θα μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα έχοντας τη δυνατότητα σύναψης άτοκου δανείου.

Για τις υπόλοιπες έξι κλίμακες δεν αναμένονται αλλαγές στα εισοδηματικά όρια.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τον προηγούμενο κύκλο, η πρώτη κατηγορία ξεκινούσε με ανώτατο ατομικό εισόδημα τα 10.000 ευρώ και οικογενειακό τα 20.000 ευρώ. Για τη δεύτερη τα αντίστοιχα όρια ήταν από 10.000 έως 15.000 ευρώ και 20.000 έως 25.000 ευρώ. Η τρίτη κατηγορία αφορούσε όσους είχαν εύρος ατομικού εισοδήματος 15.000 έως 20.000 ευρώ και οικογενειακού 25.000 έως 30.000 ευρώ, η τέταρτη 20.000 έως 25.000 και 30.000 έως 35.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Η πέμπτη κατηγορία απευθυνόταν στα νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα 25.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό από 35.000 ευρώ και η έκτη 30.000 έως 35.000 και 35.000 έως 40.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Για κάθε μία κλίμακα τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% προσαυξημένα κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος.

Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό προϋπολογισμού εργασιών αναμένεται να είναι τα 25.000 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν να καλύψουν μέρος της δαπάνης και με ίδια κεφάλαια.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι τέσσερις:

1.     Αντικατάσταση κουφωμάτων.

2.     Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης.

3.     Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης.

4.     Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα