Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ελπίδες για ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα

Το τελευταίο διάστημα διατυπώνονται ποικίλες απόψεις  σχετικά με την ύπαρξη ή μη σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στον ελλαδικό χώρο με τα συνεπακόλουθα εύλογα ερωτήματα: ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τις ερευνητικές εργασίες και από την παραγωγή στο περιβάλλον και στον τουρισμό, πως επιδρά στις επενδυτικές αποφάσεις η τιμή του πετρελαίου, γιατί είναι «περιορισμένο» το ενδιαφέρον που  εκδηλώνουν ξένες πετρελαϊκές εταιρείες ενώ αρκετοί τα συνδέουν όλα αυτά με την τωρινή και μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η εταιρεία που ερευνά συστηματικά τον ελλαδικό χώρο εδώ και σαράντα χρόνια, έχει συγκεκριμένη στρατηγική και φυσικά και άποψη σε αυτά τα ερωτήματα.

Τα ΕΛΠΕ δραστηριοποιούνται συστηματικά στην έρευνα πετρελαίου από το 1975 με σημαντική τεχνογνωσία και ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό. Έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών διαγωνισμών και έχουν ερευνήσει συστηματικά 39 περιοχές σε Ελλάδα, Λιβύη, Αίγυπτο, Αλβανία, Μαυροβούνιο είτε αυτοδύναμα είτε συμμετέχοντας ως ισότιμο μέλος κοινοπραξιών με διεθνώς αναγνωρισμένες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως οι OMV, Repsol, Woodside, Kuwait Energy, Petroceltic, Lukoil, Gaz de France, JAPEX, κ.λπ. Με την διεξαγωγή εκατοντάδων γεωλογικών μελετών και την εκτέλεση 65.000 χλμ σεισμικών ερευνών και 112 γεωτρήσεων, με τις εκτός Ελλάδας επενδύσεις τα τελευταία χρόνια να ξεπερνούν τα $220 εκατ., τα ΕΛΠΕ συμμετείχαν σε ανακαλύψεις αρκετών κοιτασμάτων πετρελαίου (αναλογία ΕΛΠΕ περίπου 210 εκατ. βαρέλια πετρελαίου εκ των οποίων εκμεταλλεύσιμα 80 εκατ. βαρέλια).

Τα ΕΛΠΕ, έχουν σαφή επιχειρηματική θέση και στρατηγική στα θέματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου εστιάζουν το ενδιαφέρον τους. Η ανακάλυψη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στην χώρα μας είναι ένας στρατηγικός στόχος στον οποίο προσβλέπουμε και επενδύουμε. Βασιζόμαστε στα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που είναι η τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία των ανθρώπων μας από τις μέχρι σήμερα έρευνες και η γνώση του ελλαδικού χώρου, η κατοχή σημαντικής τεχνογνωσίας και η γεωπολιτική μας θέση. 

Τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα επιστημονικών ερευνών υποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την πιθανή ανακάλυψη υδρογονανθράκων, χωρίς όμως να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι γεωλογικοί κίνδυνοι αποτυχίας δεν είναι αμελητέοι. Σε περιοχές με αποδεδειγμένη την ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος (π.χ. Ήπειρος, Β. Ιόνιο, Πατραϊκός, Κυπαρισσιακός, ΒΔ Πελοπόννησος, Θερμαϊκός, Ορφανός, Θρακικό Πέλαγος κ.λπ.), οι μέχρι σήμερα έρευνες είναι ενθαρρυντικές αλλά είναι ευνόητο ότι απαιτείται περαιτέρω συστηματική γεωλογική, γεωφυσική και γεωτρητική έρευνα με τη χρήση των πλέον αναπτυγμένων μεθόδων για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε άλλες περιοχές της χώρας (π.χ. Κρήτη, Γρεβενά κλπ), παρά την ύπαρξη κάποιων ενθαρρυντικών στοιχείων και τις ενδιαφέρουσες γεωλογικές θεωρίες, τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα είναι περιορισμένα μη επιβεβαιώνοντας, προς το παρόν τουλάχιστον, την ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος, οπότε σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες επιχειρησιακές δυσκολίες (έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο, μεγάλο βάθος θάλασσας, απομονωμένες περιοχές κλπ) καθιστούν δύσκολη και δαπανηρή την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ορισμένες θαλάσσιες περιοχές στο νότιο Αιγαίο πέλαγος (νότια - ανατολικά της Κρήτης, μεταξύ Ρόδου – Κύπρου) είναι πρακτικά ανεξερεύνητες αλλά έχουν εν δυνάμει ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον (επιπρόσθετα από συμβατικούς υδρογονάνθρακες είναι πιθανή η ύπαρξη κοιτασμάτων υδριτών).

Η υπάρχουσα νομοθεσία και το οικονομικό – φορολογικό πλαίσιο (μίσθωμα επί των εσόδων και φόρος 25%), έτσι όπως αποτυπώνεται στις πρόσφατες Συμβάσεις Μίσθωσης,  που συνήψε το Ελληνικό Δημόσιο με τις πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα στη Δ. Ελλάδα, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές αντισταθμίζουν  τους εγγενείς τεχνικούς κινδύνους (πολύπλοκη γεωλογία, μεγάλα βάθη θάλασσας η δύσκολο τοπογραφικό ανάγλυφο) παρέχοντας ένα αρκετά ελκυστικό και σύγχρονο επενδυτικό πλαίσιο που προστατεύει το περιβάλλον και ενσωματώνει τις οδηγίες της Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά οι ανεξήγητες και αδικαιολόγητες μεγάλες καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις των συμβάσεων (ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί για θαλάσσιες περιοχές που η ΕΛΠΕ έχει υποβάλλει προσφορές εδώ και τρία χρόνια από τον Ιούλιο 2015) προκαλούν ερωτηματικά στη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου. Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντική, η πλήρης στελέχωση και λειτουργία της ΕΔΕΥ,  που ενώ δείχνει σαφή δείγματα δραστηριοποίησης εξακολουθεί να υστερεί στον ουσιαστικό οικονομικό και τεχνικό έλεγχο των συμβάσεων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έχοντας μελετήσει και αξιολογήσει τα τελευταία χρόνια δεκάδες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και έχοντας παράλληλα αναλύσει τα ανωτέρω κατέληξε ότι, ο ελλαδικός χώρος είναι δυνατόν να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του Ομίλου. Η διασπορά των εγγενών επιχειρηματικών κινδύνων ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας στη στρατηγική μας. Έτσι, οι επιχειρηματικές μας κινήσεις εστιάστηκαν στην δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων με πετρελαϊκές εταιρείες, που θα συνεισφέρουν σε τεχνογνωσία και θα έχουν οικονομικές δυνατότητες να προχωρήσουν άμεσα σε ερευνητικές εργασίες ενώ θα έχουν αποδεδειγμένα θετική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών περιορισμών. Από τα 2012 δουλέψαμε συστηματικά και εντατικά σε διεθνές επίπεδο, με συνεχείς τεχνικές και εμπορικές παρουσιάσεις και συναντήσεις με πληθώρα πετρελαϊκών εταιρειών. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα εκτιμάται ότι είναι ιδιαιτέρως θετικά, έχοντας δημιουργήσει επιχειρηματικά σχήματα με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες του μεγέθους των Total, ExxonMobil, Repsol και Edison και έχουμε ήδη αποκτήσει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής, είτε αυτοδύναμα είτε σε κοινοπραξία, σε 4 περιοχές (Πατραϊκός κόλπος, Άρτα – Πρέβεζα, ΒΔ Πελοπόννησος, Block 2) και διαπραγματευόμαστε με το Ελληνικό Δημόσιο άλλες 5 περιοχές (Block 1, Block 10, Ιόνιο block, Δ Κρήτη και ΝΔ Κρήτη).

 Ο απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον και στις υφιστάμενες δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών αποτελούν απαράβατες αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υιοθετούν τα ΕΛΠΕ με επιτυχή και αναγνωρίσιμα αποτελέσματα. Είναι αδιαπραγμάτευτο καθήκον μας να εφαρμόσουμε όλες εκείνες τις τεχνολογικές μεθόδους, που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε τυχόν κοιτάσματα υδρογονανθράκων, προς όφελος, πέραν της εταιρείας, της οικονομίας της χώρας μας και της περαιτέρω ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ανεκτίμητη κληρονομιά που έχουμε ως λαός, τον φυσικό πλούτο των θαλασσών μας και των βουνών μας. Το κάνουμε εδώ και δεκαετίες διεξάγοντας έρευνες σε όλη την Ελλάδα, με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αγαστή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και φυσικά έτσι θα συνεχίσουμε με πολύ δουλειά και προσήλωση στο στόχο, υπομονή και επιμονή με στόχο την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ερευνητικές εργασίες αλλού έχουν ήδη προχωρήσει (Πατραϊκός) και αλλού ξεκινούν τώρα (Άρτα – Πρέβεζα, ΒΔ Πελοπόννησος, Block 2), και εμείς όλοι στα ΕΛΠΕ είμαστε αισιόδοξοι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι απολύτως θετικό, δικαιώνοντας τις προσπάθειες και τις προσδοκίες τόσο του Ομίλου μας όσο και του Ελληνικού λαού. 

-------------------------------

Ο κ. Γιάννης Γρηγορίου είναι Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Το άρθρο περιλαμβάνεται στον τόμο GREEK ENERGY 2018 που εκδίδει για 7η χρονιά το επιτελείο του energypressΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα