Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ανάγκα και οι θεοί πείθονται: Ο μέχρι τώρα απολογισμός της εφαρμογής του business plan της McKinsey για τη ΔΕΗ

Γιάννα Παπαδημητρίου

Τις προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου η αποδοτικότητα και η λειτουργία της επιχείρησης να συμβαδίσει με τις βασικές προβλέψεις του περίφημου business plan που εκπόνησε η McKinsey παρουσίασε από το βήμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης.

Η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι η υλοποίηση του business plan εξελίσσεται ικανοποιητικά, αν και ο κ. Παναγιωτάκης επεσήμανε ότι η ΔΕΗ χρειάζεται να επιταχύνει.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Παναγιωτάκη προς τους μετόχους της επιχείρησης, τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών ως προς τους βασικούς στόχους καταγράφονται μέχρι στιγμής ως εξής:

Ενίσχυση εισπραξιμότητας – μείωση των απαιτήσεων

Τα αποτελέσματα από τις σχετικές προσπάθειες αποτιμώνται ως ιδιαίτερα θετικά, καθώς ήδη μέχρι και το τέλος του 2018 όλοι οι ενδιάμεσοι στόχοι έχουν υπερκαλυφθεί. Με το ρυθμό αυτό, όπως είπε ο κ. Παναγιωτάκης, η μείωση των εμπορικών απαιτήσεων το 2020 θα είναι της τάξης των 950 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος που έχει τεθεί για την τριετία 2018-2020 είναι οι εμπορικές απαιτήσεις να μειωθούν κατά 865 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι τα αποτελέσματα στον τομέα αυτό θα βελτιωθούν σημαντικά με τις δράσεις που δρομολογούνται ειδικά για τους τελικούς πελάτες, οι οποίοι είναι 890.000 και οφείλουν συνολικά 1.050.000.

Όπως εξήγησε ο κ. Παναγιωτάκης, στόχος είναι η στοχευμένη και συστηματική αναζήτηση των οφειλών σε όλη τη χώρα, με τη συνδρομή κατάλληλου ισχυρού δικτύου εξωτερικών συνεργατών.

Μείωση προσωπικού-κόστους μισθοδοσίας-ελεγχόμενων δαπανών

Το σχέδιο της McKinsey προβλέπει μείωση 4.414 ατόμων την 5ετία μέχρι το 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Παναγιωτάκης, με την αποεπένδυση υπήρξε ήδη μείωση 1.438 εργαζομένων, ενώ περαιτέρω μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά περίπου 340 αναμένεται να προκύψει ως αποτέλεσμα του τερματισμού λειτουργίας των ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου, ακόμα και αν συνυπολογιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν κατόπιν της ένταξης της Πτολεμαΐδας 5.

Η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι ο στόχος μείωσης προσωπικού θα επιτευχθεί με τις αποχωρήσεις εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αποχωρήσεις εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης για το 2019 φτάνουν ήδη τις 500.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο κ. Παναγιωτάκης έκανε ειδική αναφορά στη μελέτη ροής (Manpower planning) που είναι ήδη από εξέλιξη, από την οποία αναμένεται να προκύψουν νεότερα δεδομένα.

Σε σχέση με τη συνολική μισθολογική δαπάνη, αυτή προβλέπεται να φτάσει τα 1.370 εκατ. ευρώ για την τριετία 2018-2020, σύμφωνα με το σχέδιο..

Όπως ανέφερε ο κ. Παναγιωτάκης,  με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η δαπάνη θα ανέλθει στο 1.340 εκατ. ευρώ, ενώ για το ίδιο διάστημα οι ελεγχόμενες δαπάνες θα κινούνται στο στόχο 865-870 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής

Για την τριετία 2018-2020, οι συγκεκριμένες επενδύσεις προβλέπεται να ανέλθουν στα 592 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε ο κ. Παναγιωτάκης, με τους σημερινούς ρυθμούς οι επενδύσεις θα είναι 570 εκατ. ευρώ. Όμως, όπως διευκρινίστηκε, σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή της ΔΕΗ στο έργο των έξυπνων μετρητών.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι οι δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό των Δικτύων Διανομής πρέπει να αυξηθούν.

Επενδύσεις ΑΠΕ

Στο συγκεκριμένο τομέα ο στόχος μέχρι το 2020 ανέρχεται σε 528 εκατ. ευρώ, την ώρα που στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες προβλέπονται επενδύσεις 334 εκατ. ευρώ.

Όπως εξήγησε ο κ. Παναγιωτάκης, με τα οργανωτικά μέτρα και την απορρόφηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θα εκπονηθεί νέο επενδυτικό πρόγραμμα και οι επενδύσεις σε ΑΠΕ θα αυξηθούν σημαντικά.

Αναφερόμενος στους τρόπους που θα αξιοποιηθούν για την αύξηση του δυναμικού της ΔΕΗ σε ΑΠΕ, ο πρόεδρος της ΔΕΗ επεσήμανε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα: κατασκευή ιδίων έργων, επιχειρηματικές συνεργασίες, εξαγορές κ.λπ., ενώ υπενθύμισε και ότι πρόσφατα η ΔΕΗ εξαγόρασε το 45% αιολικών πάρκων ισχύος 69,2 MW της Volterra.

Ενεργητική διαχείριση δικαιωμάτων ρύπων

Ο κ. Παναγιωτάκης υπογράμμισε ότι έχει ήδη θεσμοθετηθεί σύστημα hedging, με απτά αποτελέσματα.

Βιωσιμότητα θερμικών μονάδων

Ως προς τη λειτουργική βελτιστοποίηση των επιδόσεων των θερμικών μονάδων, ο πρόεδρος της ΔΕΗ τόνισε ότι έχουν ήδη γίνει οι δράσεις στις υπό αποεπένδυση μονάδες, ενώ είναι σε εξέλιξη και σχεδιασμοί για αναδιάρθρωση της συντήρησης όλων των θερμικών μονάδων της ΔΕΗ, καθώς και για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας για παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

Στην ίδια κατεύθυνση, η ΔΕΗ προσβλέπει σε θετικά αποτελέσματα από την αξιοποίηση διμερών συμβολαίων με βιομηχανικούς πελάτες που δικαιούνται αντιστάθμιση CO2, καθώς προετοιμάζεται εν όψει του target model.

Ο κ. Παναγιωτάκης δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τη  διεκδίκηση ΑΔΙ ύψους τουλάχιστον 39000€/MW, ενώ η νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ που προβλέπει 40000€/MW τελεί εν αναμονή της έγκρισης από την DG Comp της Κομισιόν.

Ως προς τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγωγής στα ΜΔΝ ενόψει των διασυνδέσεων, ο πρόεδρος της ΔΕΗ επεσήμανε ότι αξιοποιούνται οι μονάδες των νησιών που διασυνδέονται, τοπικές διασυνδέσεις (π.χ. Σάμος - Ικαρία), με τη ΔΕΗ να έχει στρέψει το βλέμμα της και στην αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης για την αύξηση του βαθμού αξιοποίησης εγκατεστημένων ΑΠΕ. Τέλος, ο κ. Παναγιωτάκης ενημέρωσε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ειδική υπηρεσιακή μονάδα στάθμης Κλάδου.

Αλλαγή στρατηγικής διαχείρισης ενέργειας και προσφορών για την προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς και την αντιμετώπιση της διαφοράς μεριδίων χονδρικής-λιανικής

Με τη ΔΕΗ να προετοιμάζεται ήδη για την εφαρμογή του target model και του χρηματιστηρίου ενέργειας, ο κ. Παναγιωτάκης ενημέρωσε ότι πρόκειται σύντομα να ανατεθεί μελέτη για την οργάνωση του trading της ΔΕΗ διεθνώς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της ΔΕΗ, η σχετική αναδιοργάνωση θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της χρήσης του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης, με αξιοποίηση των θυγατρικών της και εκτιμώμενη ωφέλεια από τις ευκαιρίες που αναμένονται από τη λειτουργία των αγορών και της παραγωγής στις γειτονικές χώρες.

Αναδιοργάνωση-εταιρική διακυβέρνηση

Η εν εξελίξει ευρείας έκτασης αναδιάρθρωση της ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερα από το 2001 και στόχος της είναι η μετατροπή της επιχείρησης σε Α.Ε., όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Παναγιωτάκης.

Μεταξύ άλλων, η ΔΕΗ στοχεύει στη δημιουργία για τον στρατηγικό αναπροσανατολισμό στις ΑΠΕ, την ανάπτυξη του μηχανισμού των πωλήσεων με αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της, την πληρέστερη παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις της αγοράς και του ρυθμιστικού πλαισίου, την ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και γενικά τη δημιουργία προϋποθέσεων για τον εταιρικό μετασχηματισμό.

Επίσης, ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού όλων των βαθμίδων, που για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΕΗ είναι πλήρως μηχανογραφημένο.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, όπως είπε ο κ. Παναγιωτάκης, οι εργαζόμενοι κάθε μονάδας με την καλύτερη επίδοση ανταμείβονται με χορήγηση σημαντικού ποσοστού έναντι της επόμενης προαγωγής τους.

Επίσης, η ΔΕΗ προχωράει σε σύσταση θέσης υπεύθυνου συμμόρφωσης, αναβάθμιση της επιτροπής ελέγχου, καθώς και ορισμένων σημαντικών επιτροπών του ΔΣ (π.χ. αμοιβών, διαχείρισης ρύπων, προτάσεων για μέλη ΔΣ κ.λπ.).

Εξισορρόπηση διαφοράς μεριδίων παραγωγής-εμπορίας

Η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην εμπορία θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του κ. Παναγιωτάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του περί κατάρτισης marketing plan με το οποίο -εκτός των άλλων- θα προσδιοριστούν τα τμήματα της αγοράς (segments) και η θέση της επιχείρησης σ’ αυτά (positioning, pricing) ώστε να διακρατηθούν οι καλύτεροι πελάτες και το άνοιγμα της αγοράς να γίνει με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο.

Βεβαίως, όπως εξήγησε ο κ. Παναγιωτάκης, προϋπόθεση είναι η αναδιάρθρωση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ.

Παράλληλα, η ΔΕΗ συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό, όπως συνέβη με την εξαγορά EDS.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ αποκάλυψε επίσης ότι αυτή την περίοδο η ΔΕΗ εξετάζει συγκεκριμένα έργα ΑΠΕ σε Βουλγαρία και Αλβανία.

Αναζήτηση νέων πεδίων ανάπτυξης

Η ΔΕΗ έχει δημιουργήσει τις οργανωτικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε νέα πεδία με τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Έτσι, έχει ήδη υπάρξει πρόοδος στο φυσικό αέριο, με τη ΔΕΗ να προγραμματίζει να εισέλθει δυναμικά στη συγκεκριμένη αγορά το Σεπτέμβριο, όπως επίσης και ενεργειακές υπηρεσίες (πχ. οδοφωτισμός) και την ηλεκτροκίνηση.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα