Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Υπολογισμό ανά 3 έως 6 μήνες και στη συνέχεια σταθερή "χρέωση προμηθευτή" προτείνουν οι αιολικοί

Δημήτρης Κοιλάκος

Η επικείμενη, συμφωνημένη με τους θεσμούς, μείωση της υφιστάμενης "χρέωσης προμηθευτή", αλλά - και κυρίως - η διαμόρφωση του νέου μηχανισμού που θα αντικαταστήσει από την αρχή του 2019 τη συγκεκριμένη "χρέωση"  βρίσκονται στο επίκεντρο ζυμώσεων, με τους φορείς των ΑΠΕ να μην κρύβουν την ανησυχία τους, σπεύδοντας να καταθέσουν τις προτάσεις τους στους αρμοδίους. Τα δύο αυτά θέματα, άλλωστε, θα αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς ενόψει της τέταρτης αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του energypress, οι προτάσεις των φορέων ΑΠΕ επικεντρώνονται σε δύο κυρίως άξονες:

  • Αφενός μεν, η τωρινή μείωση να "παρακολουθήσει" τη μείωση του ταμειακού ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, έτσι ώστε να μην αυξηθούν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών.
  • Αφετέρου δε, ο νέος μηχανισμός να διατηρήσει τη φιλοσοφία του νόμου 4414/2016, βάσει του οποίου θεσμοθετήθηκε η "χρέωση προμηθευτή". Δηλαδή να αποτυπώνεται το όφελος των προμηθευτών από τη διείσδυση των ΑΠΕ στα ποσά που θα καλούνται να καταβάλουν στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το συμπλήρωμα του Μνημονίου (Supplemental Memorandum of Understanding) στο πλαίσιο της 3ης  αξιολόγησης του Προγράμματος έθεσε δύο απαιτήσεις σχετικά με τη Χρέωση Προμηθευτών:

Αφενός την αξιοποίηση των πλεονασμάτων του ΕΛΑΠΕ για να υπάρξει μείωση του ύψους της "χρέωσης προμηθευτή" από το τέλος Μαρτίου 2018, κατά τρόπο βέβαια που να διατηρείται πλεονασματικός ο Ειδικός Λογαριασμός του ΛΑΓΗΕ με επαρκές περιθώριο ασφάλειας.

Αφετέρου, την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2018 επί ενός σχεδίου για την κατάργηση της "χρέωσης προμηθευτή" και την αντικατάστασή της από ένα νέο μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι δεν θα καταστεί και πάλι ελλειμματικός ο ΕΛΑΠΕ.

Έτσι, στα πλαίσια των συζητήσεων για την τέταρτη αξιολόγηση πρέπει να συμφωνηθεί τόσο το πως θα μειωθεί η υφιστάμενη χρέωση, όσο και το νέο σύστημα που θα ισχύσει από το 2019 για τη συμμετοχή των προμηθευτών στα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Το επιπρόσθετο «αγκάθι» στην υπόθεση, προκύπτει από την επικείμενη λειτουργία του target model, για την οποία εσχάτως φαίνεται ότι κερδίζουν έδαφος οι ανησυχίες όσων υποστήριζαν ότι δύσκολα θα ολοκληρώνονταν εγκαίρως και απρόσκοπτα οι προετοιμασίες.

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς των ΑΠΕ με τους οποίους επικοινώνησε το energypress, πλέον δε μοιάζει ρεαλιστική η προσδοκία για πλήρη λειτουργία του target model τον Αύγουστο 2018, κατά τα αρχικώς προβλεπόμενα, με αποτέλεσμα εύλογα να μπορεί κανείς να υποθέσει ότι θα καθυστερήσει και η αναπροσαρμογή του μηχανισμού της χρέωσης προμηθευτών, η οποία εκτιμάται ότι θα μετατεθεί για 5 μήνες μετά την πλήρη λειτουργία του target model.

Η φιλοσοφία της αναπροσαρμογής

Πέραν, όμως, του χρονικού προσδιορισμού της αναπροσαρμογής, η βασική διάσταση απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων στη σχετική συζήτηση αφορά τη λογική που θα διέπει την αναπροσαρμογή αυτή.

Το ουσιαστικό διακύβευμα της συζήτησης είναι αν θα διατηρηθεί ή όχι η βασική φιλοσοφία του Ν.4414/2016, βάσει του οποίου θεσμοθετήθηκε η χρέωση προμηθευτή. Ουσιαστικά, δηλαδή, το αν θα πρέπει να αποτυπώνεται το όφελος των προμηθευτών από τη διείσδυση των ΑΠΕ στα ποσά που θα καλούνται να καταβάλουν στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ.

Η άποψη που κυριαρχεί ανάμεσα στους παράγοντες της αγοράς των ΑΠΕ είναι, φυσικά, ότι η φιλοσοφία αυτή θα πρέπει να διέπει το σχεδιασμό και του νέου μηχανισμού.

Μάλιστα, από την πλευρά των αιολικών, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει καταθέσει στο υπουργείο, τη ΡΑΕ, τον ΑΔΜΗΕ και το ΛΑΓΗΕ την εξής πρόταση:

Να μην επιλύεται σε καθημερινή βάση με δύο διαφορετικούς τρόπους ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ), αλλά να γίνεται απολογιστικός υπολογισμός του οφέλους των προμηθευτών από την διείσδυση των ΑΠΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη ΡΑΕ και ο υπολογισμός αυτός να αποτελεί τον οδηγό για το καθορισμό του ύψους μιας σταθερής χρέωσης στους προμηθευτές για το επόμενο διάστημα.

Πιο αναλυτικά, η πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι να υπολογίζει η ΡΑΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε τρίμηνο ή και μεγαλύτερο), με μια ex-post μελέτη, το όφελος που άντλησαν οι προμηθευτές χάρη στις ΑΠΕ. Το όφελος αυτό θα επιστρέφεται από τους προμηθευτές στον ΕΛΑΠΕ μέσω ειδικής Χρέωσης που θα τους επιβάλλεται για το επόμενο χρονικό διάστημα και η οποία θα παραμένει σταθερή σε €/ΜWh για το διάστημα αυτό.

Στη συνέχεια, βάσει της πρότασης της ΕΛΕΤΑΕΝ, ο διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ θα διαπιστώνει σε ετήσια βάση το υπόλοιπο του Λογαριασμού, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρηματοροές και, σε περίπτωση που υφίσταται πλεόνασμα, τότε θα εισηγείται στη ΡΑΕ την ανάλογη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, η πρόταση αυτή είναι συμβατή και με την ιδέα που έχει επεξεργαστεί ο ΛΑΓΗΕ και έχει διατυπωθεί δια στόματος του προέδρου του Μ. Φιλίππου, περί υποκατάστασης (τουλάχιστον μέρους) της χρέωσης προμηθευτή με την αξιοποίηση των εγγυήσεων προέλευσης, ιδέα που έχει περιληφθεί και ως παράδειγμα στο συμπληρωματικό Μνημόνιο. Και είναι συμβατή διότι τα πιθανά συμπληρωματικά έσοδα από τις εγγυήσεις προέλευσης θα συνυπολογίζονται στις χρηματοροές του ΕΛΑΠΕ.

Ανησυχία και για την επικείμενη μείωση

Ανεξάρτητα, πάντως, από την τελική τροπή που θα πάρει η συζήτηση για την κατάργηση της "χρέωσης προμηθευτή" και την αναπροσαρμογή του μηχανισμού, παράγοντες της αγοράς των ΑΠΕ εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις από την επικείμενη μείωση της υφιστάμενης χρέωσης προμηθευτών.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, είναι προφανές ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ μετά τη μείωση της χρέωσης προμηθευτών θα είναι μεγαλύτερες από αυτές που θα υπήρχαν αν δεν συνέβαινε η μείωση.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, το θέμα σχετίζεται και με τους τόκους υπερημερίας λόγω των καθυστερήσεων που απαιτούν οι παραγωγοί από το ΛΑΓΗΕ, καθώς, προφανώς, η αύξηση -ή μη μείωση- των καθυστερήσεων, αυξάνει αυτές τις απαιτήσεις.

Η πρόταση που βάζουν στο τραπέζι είναι η μείωση της υφιστάμενης χρέωσης προμηθευτών να γίνεται σε συνάρτηση με την μείωση του ταμειακού ελλείμματος, ώστε να συνεχίσει - έστω και μειωμένος - ο ρυθμός μείωσης στις καθυστερήσεις πληρωμών των παραγωγών.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A