Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Υπεγράφησαν οι νέες συμβάσεις για το αγροτικό ρεύμα στην Κωπαΐδα

Υπεγράφησαν οι νέες συμβάσεις με τη ΔΕΗ αναφορικά με τη λειτουργία των αντλιοστασίων στην Κωπαΐδα, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, που είναι αναγκαίο για την διαδικασία άρδευσης.

Όπως σημειώνει ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε η εξασφάλιση της κατώτερης επιτρεπτής τιμής ανά κιλοβατώρα (αγροτικό ρεύμα) για όλες τις εγκαταστάσεις άρδευσης, βελτιώνοντας τις προηγούμενες συμβάσεις.

Αναλυτικότερα, στο Διοικητήριο της Λιβαδειάς πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου, κοινή σύσκεψη της Επιτροπής των δημάρχων και της διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Κωπαΐδα, που συστήθηκαν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα την οργάνωση της λειτουργίας και της διαχείρισης της άρδευσης της Κωπαΐδας, αλλά και τις μέχρι τώρα εξελίξεις που σχετίζονται με τον εν λόγω ζήτημα.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα Μπακογιάννη, της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, κ. Φανής Παπαθωμά, του δημάρχου Ορχομενού και Πρόεδρου της ΠΕΔ, κ. Λουκά Υπερήφανου, της δημάρχου Λεβαδέων, κ. Γιώτας Πούλου, του δημάρχου Αλιάρτου, κ. Γιώργου Ντασιώτη, του δημάρχου Λοκρών, κ. Νίκου Λιόλιου, και του Αντιδημάρχου Θηβέων κ. Παναγιώτη Τσαραμπάρη. Επίσης, συμμετείχαν τα μέλη της διαπαραταξιακής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Νίκος Στουπής, κ. Θανάσης Γιαννόπουλος και κ. Γιάννης Ταγκαλέγκας. Τέλος, παρόντες ήταν ο κ. Αντώνης Μήτσης, προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Αλιάρτου και ο κ. Θανάσης Μαριγούδης, προϊστάμενος της ΔΤΕ της ΠΕ Βοιωτίας.

Ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μπακογιάννης, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη συντελεστεί αλλά και αυτές που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ή του σχεδιασμού και οι οποίες είναι:

1. Εν όψει της χειμερινής περιόδου έγιναν τεχνικές επεμβάσεις στα φράγματα και τα κλειδιά του αρδευτικού συστήματος, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την απρόσκοπτη ροή των υδάτων στους αποδέκτες και την πρόληψη πλημμυρών. Επίσης, όταν χρειάστηκε διενήργησε άμεσα επεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία αποτρέποντας τον διαφαινόμενο κίνδυνο πλημμύρας.

2. Έγινε διαπραγμάτευση με την ΔΕΗ και υπεγράφησαν νέες συμβάσεις για την λειτουργία των αντλιοστασίων εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, που είναι απολύτως αναγκαίο για την διαδικασία άρδευσης. Να σημειωθεί ότι επιτεύχθηκε η εξασφάλιση της κατώτερης επιτρεπτής τιμής ανά κιλοβατώρα (αγροτικό ρεύμα) για όλες τις εγκαταστάσεις άρδευσης, βελτιώνοντας τις προηγούμενες συμβάσεις.

3. Με συναντήσεις με την ΕΥΔΑΠ εξασφαλίστηκε η συνέχεια της προμήθειας του αναγκαιούντος νερού από την Υλίκη και το Μόρνο.

4. Ζητήθηκαν και παρελήφθησαν τα στοιχεία του ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αποτελέσουν τη βάση της μηχανοργάνωσης του αντικειμένου που ήδη ανατέθηκε, με πίστωση της Περιφέρειας ύψους 19.327,20 ευρώ. Εκτιμάται ότι την 31/3/2015 θα είναι δυνατή η έκδοση και αποστολή των λογαριασμών της πρώτης δόσης των ανταποδοτικών τελών (2 ευρώ/στρέμμα) που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του προγράμματος. Ήδη οργανώνεται η διαδικασία είσπραξης.

5. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση προϊσταμένου, η διοικητική οργάνωση της υπηρεσίας που θα αναλάβει το αντικείμενο (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιάρτου) αλλά και οι συνέργειες των διαφόρων υπηρεσιών της Π.Ε. και αναμένεται η τακτοποίηση της υπαλληλικής κατάστασης των πρώην υπαλλήλων του Οργανισμού Κωπαΐδας, που θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες.

6. Εξασφαλίστηκαν και ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Βοιωτίας στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος συνολικές πιστώσεις 392.125,67 ευρώ για έργα υποδομών.

7. Είναι έτοιμες οι διακηρύξεις για μειοδοτικούς διαγωνισμούς:

(α) καθαρισμού αυλάκων και καναλιών (για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση) προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

(β) συντήρησης εγκαταστάσεων (κυρίως των αντλιοστασίων) προϋπολογισμού 92.125,67 ευρώ, και εξασφάλιση πίστωσης για προμήθεια υλικών 40.000 ευρώ.

(γ) αντικατάστασης και επισκευής φραγμάτων απολύτως αναγκαίων για την απρόσκοπτη άρδευση και αντιπλημμυρική προστασία (για πρώτη φορά) προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

8. Για το θέμα της διαχείρισης της άρδευσης, πέραν του άνω ποσού, αποφασίσθηκε από τον Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της Π.Ε. Βοιωτίας, όπως προβλέπει η απόφαση του Π.Σ. η διενέργειά της με ανάδοχο που θα επιλεγεί με μειοδοτικό διαγωνισμό.

Ήδη είναι έτοιμη η σχετική διακήρυξη που θα τεθεί για έγκριση την Ο.Ε. Η διαχείριση της άρδευσης θα γίνει από τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, με υδρονομείς και κανόνες άρδευσης που θα επιτρέψουν την άρδευση σε όλους. Προϋπολογισμός μέχρι 120.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί οικονομία αλλά και αποτελεσματικότερη λειτουργία. Η επίβλεψη του αναδόχου θα γίνει με επόπτες – εποχιακούς υπαλλήλους γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπονίας, που θα προσλάβει η Π.Ε. Βοιωτίας, με εκτιμώμενη δαπάνη 48.000 ευρώ.

9. Για την εκτεταμένη επισκευή του σχεδόν κατεστραμμένου εσωτερικού οδικού δικτύου αποφασίσθηκε η διάθεση των μηχανημάτων όλης της Περιφέρειας για τον καθαρισμό, διάνοιξη και συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας που βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και θα διευκολύνει την πρόσβαση και την άρδευση.

Παράλληλα έχει προγραμματιστεί και εργολαβία προϋπολογισμού 70.000 ευρώ για τις αναγκαίες επισκευές σε δρόμους και γέφυρες, με βάση συμφωνημένο πρόγραμμα με τους δημάρχους.

10. Η συνεργασία με τους δήμους και τους ενδιαφερόμενους αγρότες είναι συνεχής και σε εξαιρετικό επίπεδο έτσι ώστε, μαζί με το γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνονται τέτοιας έκτασης επεμβάσεις στο Κωπαϊδικό Πεδίο, να εκτιμάται πως το αντικείμενο θα υπηρετηθεί εμφανώς αποτελεσματικότερα, οικονομικότερα και με διαφάνεια, αντίθετα απ’ ότι γινόταν στο παρελθόν, επ’ ωφελεία των αγροτών και της Εθνικής οικονομίας.

11. Ολοκληρώνεται η εκπόνηση νέου σύγχρονου κανονισμού άρδευσης που θα υποβληθεί για έγκριση το Π.Σ. πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου (1/6).

12. Το επόμενο βήμα και αφού ολοκληρωθούν οι τρέχουσες διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη άρδευση του τρέχοντος έτους, θα ανατεθεί η εκπόνηση της προβλεπόμενης στην απόφαση του Π.Σ. ειδικής μελέτης για την συνολική αντιμετώπιση του αντικειμένου, των αναγκαίων έργων υποδομής κ.λ.π. (master plan), ώστε από το επόμενο έτος να μπορούν να γίνουν δραστικότερες και προγραμματισμένες επεμβάσεις και να εξασφαλισθούν πιστώσεις από ειδικά προγράμματα.

13. Τέλος μελετάται με σκοπό να εφαρμοσθεί από το επόμενο έτος πρόγραμμα καλλιεργειών, που θα αποτελέσει την παρέμβαση της Περιφέρειας στην οργάνωση της γεωργικής παραγωγής κατά τρόπο που θα επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής και την ορθολογική εκμετάλλευση του υδάτινου πλούτου.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα