Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Τερματίζεται το μονοπώλο της ΔΕΗ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Τη δυνατότητα να «στήνουν» σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού σε μη διασυνδεδεμένα νησιά θα έχουν πλέον οι ιδιώτες ανεξάρτητοι παραγωγοί, με το νομοσχέδιο για το 3ο ενεργειακό πακέτο που έχει ετοιμάσει το ΥΠΕΚΑ. Το προνόμιο (αλλά και υποχρέωση) είχε μέχρι σήμερα μόνον η ΔΕΗ, ενώ στο εξής το γενικό «κουμάντο» θα το έχει η ΡΑΕ η οποία θα πραγματοποιεί σχετικούς διαγωνισμούς.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν αρχικά ειδική άδεια παραγωγής κατόπιν αιτήσεως τους στη ΡΑΕ.

Η Ρυθμιστική Αρχή κάθε δύο χρόνια θα καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο θα καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές θα συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και θα λαμβάνονται υπόψη οι άδειες παραγωγής οι οποίες θα έχουν χορηγηθεί.

Όπως τουλάχιστον αναφέρεται στο προσχέδιο του νόμου, για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος και έπειτα από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, η ΡΑΕ θα προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με την ακόλουθη διαδικασία:

• Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον ο οποίος λαμβάνει την άδεια.

• Έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται, και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

• Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

• Η Ρ.Α.Ε αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και χορηγεί την άδεια παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.

• Η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις.

• Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. με απόφαση της Ρ.Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Όταν, ωστόσο, διαπιστώνεται ή πιθανολογείται η ύπαρξη καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, που δεν επιτρέπουν τον έγκαιρο και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, χορηγείται στη ΔΕΗ άδεια παραγωγής με απόφαση της Ρ.Α.Ε. Η άδεια που χορηγείται ισχύει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ειδική διαδικασία για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα των νησιών, όπου διατηρείται η αποκλειστική παραγωγή ηλεκτρισμού από τη ΔΕΗ «πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υβριδικούς σταθμούς και της περίπτωσης των αυτοπαραγωγών». Η ΔΕΗ ευθύνεται για τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των Απομονωμένων Μικροδικτύων για τα οποία της χορηγείται σχετική άδεια, καθώς και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών.

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα