Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

«Συμφωνίες Αλληλεγγύης» υπογράφουν μεταξύ τους οι Βαλκανικές χώρες για να εξασφαλίσουν ενεργειακή τροφοδοσία σε έκτακτες συνθήκες

Μιχάλης Μαστοράκης

Η εξέλιξη του κοινοτικού πλαισίου καθιστά σταδιακά όλο και πιο αναγκαία την εδραίωση της περιφερειακής συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Με βάση τον πρόσφατο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1983/2017 που εκδόθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται πλέον να αξιολογήσουν από κοινού τους παράγοντες κινδύνου και πρόκλησης διαταραχών τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στο φυσικό αέριο και να συγκροτήσουν συντονισμένα σχέδια αποτροπής κρίσεων αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέχρι την 1η Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τις χώρες οι προβλεπόμενες συμφωνίες αλληλεγγύης (solidarity arrangements) μεταξύ των χωρών, για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας ευάλωτων καταναλωτών και κρίσιμων υποδομών σε έκτακτες συνθήκες.

Την ευθύνη για το συντονισμό της Διαβαλκανικής Ομάδας Κινδύνου, στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, έχει η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Στόχος είναι τα κράτη μέλη να είναι πληρέστερα προετοιμασμένα σε περιπτώσεις κρίσεων, πράγμα δεν εξασφαλίζεται μόνο λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες επικινδυνότητας που εκπονούνται σε εθνική κλίμακα.

Εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως σε ένα περιβάλλον με σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αλληλεξαρτήσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση γειτονικών αγορών και με σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν την ομαλότητα και την λειτουργία της αγοράς να ξεπερνούν τα σύνορα μιας χώρας, καθίσταται αναγκαίος ένας ευρύτερος περιφερειακός συντονισμός, ικανός να δώσει λύσεις σε συνθήκες έκτακτου χαρακτήρα.

Επισημαίνεται ότι οι ομάδες κινδύνου που έχουν συγκροτηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το φυσικό αέριο καθορίστηκαν με βάση σημαντικούς κινδύνους, διεθνούς κλίμακας, που αναδείχθηκαν ως πιθανές απειλές για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ιδιαίτερα λάβουμε υπόψη μας το ενεργειακό status των Βαλκανίων, με το υψηλό ποσοστό εξάρτησης από μία πηγή όσον αφορά τις εισαγωγές φυσικού αερίου και την ελλειμματική διασυνδεσιμότητα στο κομμάτι του ηλεκτρισμού, καταλαβαίνουμε πως η περιφερειακή συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη κρισιμότητα για την περιοχή των Βαλκανίων.

Η ενσωμάτωση και η εδραίωση των «συμφωνιών αλληλεγγύης», ουσιαστικά επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν επείγον πρόβλημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο ή σε ηλεκτρική ενέργεια (για το δεύτερο μένουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες όπως διασυνοριακές διασυνδέσεις και η συμβολή τους σε διάφορα σενάρια κ.α.) να μπορούν να ζητούν βοήθεια από τις γειτονικές χώρες ενεργοποιώντας τον μηχανισμό αλληλεγγύης. Προτεραιότητα θα δίνεται στην επάρκεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο για τα νοικοκυριά, τις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης και τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία.

Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις επί του θέματος, είχαμε την συνάντηση που διεξήχθη στις 5 Ιουνίου του 2018 με εκπροσώπους των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, των Χρηματιστηρίων Ενέργειας και των Διαχειριστών Συστήματος Ελλάδας και Βουλγαρίας, για την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των δύο χωρών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συμμετέχοντες στην συνάντηση, κατέστη σαφές για ακόμη μία φορά ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο που προάγει τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τη δυναμική του ανταγωνισμού, με αμοιβαία οφέλη για τους καταναλωτές ενέργειας και των δύο χωρών.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα