Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Στο μικροσκόπιο της ΡΑΕ παραμένει η συμμετοχή των νέων ιδιοκτητών του ΔΕΣΦΑ στον TAP - Θα ενημερώνουν για κάθε κίνηση και συμφωνία

Γιάννα Παπαδημητρίου

Ένα περίπλοκο κουβάρι είχε να ξετυλίξει η ΡΑΕ προτού ολοκληρώσει την πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας.

Από τα διάφορα ζητήματα στα οποία, ως όφειλε εκ του θεσμικού της ρόλου, εστίασε την προσοχή της η ΡΑΕ, ένα θα συνεχίσει να την απασχολεί και στο μέλλον.

Το ζήτημα αυτό έχει να κάνει με τις τεχνικές, εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες που θα συνάπτει εφεξής ο ΔΕΣΦΑ και αφορούν τον αγωγό ΤΑΡ ΑG.

Κι αυτό γιατί οι μέτοχοι της κοινοπραξίας SENFLUGA, στα χέρια της οποίας έχει περάσει πλέον και με τη βούλα το 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ είναι ταυτόχρονα και μέλη της κοινοπραξίας του TAP.

Έτσι, προκειμένου, να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και να διασφαλίζεται ότι οι όποιες μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες αναπτύσσει ο ΔΕΣΦΑ δεν θα έχουν αρνητική επίπτωση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ούτε θα συνεπάγονται επιβάρυνση του Ρυθμιζόμενου Εσόδου, η ΡΑΕ ζητά από το ΔΕΣΦΑ να προηγείται της ανάληψης οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας η ενημέρωση και συναίνεση της Αρχής.

Η συναίνεση της Αρχής θα διατυπώνεται, ρητώς ή σιωπηρώς, σε διάστημα δύο μηνών από την ενημέρωσή της με πλήρη στοιχεία.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ θα διερευνά τυχόν συνέργειες ή επισφάλειες που δύνανται να ανακύψουν εκ της παροχής μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την άσκηση από τον Διαχειριστή των υποχρεώσεων που υπέχει εκ του θεσμικού του ρόλου.

Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση της ΡΑΕ για την πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ, ο όρος αυτός «ισχύει ιδίως για όλες τις τεχνικές, εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες που συνάπτονται με την εταιρεία «ΤΑΡ ΑG» ή που αφορούν στον Διαδριατικό Αγωγό».

Έτσι, ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να «υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις τεχνικές, εμπορικές, οικονομικές συμφωνίες που συνάπτει με την εταιρεία «TAP A.G.» ή που αφορούν στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου TAP».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η ΡΑΕ έστρεψε την προσοχή της στο συγκεκριμένο ζήτημα προκειμένου να διασφαλίσει την ενδελεχή εξέταση της παραμέτρου που έθεσε υπόψη της η Κομισιόν, σχετικά  με τυχόν δραστηριότητες αναπτύσσουν ή έχουν δεσμευτεί /συμφωνήσει να αναπτύξουν στην ελληνική Αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου οι εταιρείες που απαρτίζουν την SENFLUGA.

Στα πλαίσια αυτά, η ΡΑΕ απευθύνθηκε στη SENFLUGA, ζητώντας ενημέρωση αναφορικά με ενεργειακές δραστηριότητες που οι εταιρείες των Ομίλων SNAM, FLUXYS και ENAGAS στη χώρα μας.

Η SENFLUGA αποκρίθηκε στο αίτημα της ΡΑΕ, αποστέλλοντας τις θέσεις των μετόχων της ως προς το ζήτημα.

Ειδικότερα, η SNAM S.p.A επιβεβαίωσε ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου SNAM στην Ελλάδα περιορίζονται στη μη-ελέγχουσα συμμετοχή κατά 20 % στην εταιρεία “ΤΑΡ AG”, εταιρεία που κατασκευάζει και, στο μέλλον, θα κατέχει και θα λειτουργεί τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου.

Στην ίδια εταιρεία μετέχουν επίσης με μη-ελέγχουσα συμμετοχή 16 % ο Όμιλος ENAGAS, καθώς και ο Όμιλος Fluxys με μη-ελέγχουσα συμμετοχή 19%.

Και οι τρεις Όμιλοι επιβεβαίωσαν στην Αρχή ότι «δεν εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα ούτε και έχουν δεσμευτεί ή συμφωνήσει να αναπτύξουν οποιεσδήποτε άλλες ενεργειακές δραστηριότητες στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρισμού ή/και φυσικού αερίου) ή σε άλλες γειτονικές αγορές που είναι σχετικές στο πλαίσιο της πιστοποίησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»

Σε σχέση με την «TAP A.G», σημειώνεται ότι η ΡΑΕ, όπως και οι ρυθμιστικές αρχές της Αλβανίας (ERE) και της Ιταλίας (AEEGSI) έχουν πιστοποιήσει τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG) με βάση το πρότυπο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ITO).

Εξάλλου, ήδη από το 2013, η «TAP A.G» εξαιρείται από συγκεκριμένες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Φυσικό Αέριο (2009/73/ΕΚ), συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης για τον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας για μία χρονική περίοδο 25 ετών.

Σε αυτή τη βάση, όπως σημειώνεται στην απόφαση της ΡΑΕ, «ευλόγως συνάγεται ότι η συμμετοχή των εν λόγω εταιρειών στον Διαδριατικό Αγωγό έχει ήδη αξιολογηθεί ενδελεχώς και έχει οριστικώς συναχθεί ότι δεν δύναται να υφίσταται κανένα ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων που θα μπορούσε να παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες περί διαχωρισμού».

Έτσι, υπό το φως των παραπάνω στοιχείων, η ΡΑΕ τονίζει πως «επιβεβαιώνεται ότι δεν δύναται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων στην Ελλάδα εξαιτίας τυχόν δραστηριοποίησης των εταιρειών που εντάσσονται στους ομίλους “Fluxys”, “SNAM” και “ENAGAS” στην παραγωγή ή/και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, καθότι δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμμετοχές».ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα