Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Σπούδασε ένα επάγγελμα με ζήτηση: τεχνικός ΑΠΕ στο Δημόσιο ΙΕΚ Αιγάλεω - Αναλυτικά ο οδηγός σπουδών

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας! Ίσως οι τρεις πιο σημαντικές λέξεις για το ενεργειακό μέλλον της ανθρωπότητας. Καταναλώνονται τεράστια κονδύλια για την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών στις Α.Π.Ε., ποσά για αναζήτηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών βελτιστοποίησης λειτουργίας και κατ’ επέκταση απόδοσης, αλλά και σωστής και άρτιας εκπαίδευσης του προσωπικού.

Η Ελλάδα, χώρα με πολύ μεγάλη ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο έχει μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ, παραγόμενη από τις Α.Π.Ε., αλλά ο αριθμός αυτός είναι απόλυτα δυναμικός με αυξητικές τάσεις.

Ακόμα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και γενικά σε όλο τον κόσμο, η αύξηση της χρήσης Α.Π.Ε. είναι επιβεβλημένη και για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνονται οι επενδύσεις τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο επιβεβλημένη η χρήση Α.Π.Ε. 

Όλες αυτές οι ενεργειακές τεχνολογίες, χρειάζονται τεχνικούς, με άριστη τεχνική κατάρτιση, επαγγελματισμό, γνώση του αντικειμένου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και βέβαια την απαιτούμενη πιστοποίηση για να αποδεικνύεται η γνώση αυτή.

Αυτή την απαίτηση, για τεχνικούς υψηλού επιπέδου, έρχεται το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Αιγάλεω να καλύψει, παρέχοντας αρχική κατάρτιση στο αντικείμενο, με εμπειρία λειτουργίας πολλών ετών, άρτια καταρτισμένους καθηγητές και εξοπλισμένα εργαστήρια.

Στο ΔΙΕΚ Αιγάλεω, ο καταρτιζόμενος θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που θα τον καταστήσουν ικανό να προσφέρει  τις υπηρεσίες του/της, για την εκπόνηση μελετών, την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή κάθε μορφής εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αιολικά συστήματα, γεωθερμικά συστήματα, υδροηλεκτρικά συστήματα, συστήματα βιομάζας και φυσικά, φωτοβολταϊκά συστήματα.

Επίσης, οι καταρτιζόμενοι θα έρθουν σε επαφή, με άλλο ένα μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ενεργειακής πραγματικότητας, όπως είναι η ενεργειακή διαχείριση, η βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων και βέβαια η εξοικονόμηση ενέργειας τόσο σε οικιακό, εμπορικό και βέβαια βιομηχανικό επίπεδο. Όλα αυτά, μέσα από σωστές και τεκμηριωμένες τεχνικές και αναλύσεις. Τεχνικές και αναλύσεις μέσα από προγράμματα, όπως το PVSyst και το Solarius.

Σε αυτά τα 5 εξάμηνα (4 θεωρητικά και 1 πρακτική), που διαρκεί η εκπαίδευση, όλοι οι καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενες θα αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρίες, ειδικές δεξιότητες και αναλυτική σκέψη, για να σταθούν επαγγελματικά στα δικά τους πόδια χωρίς κανένα ενδοιασμό. Τέλος,  να αναφέρουμε, ότι το πτυχίο τους μετά την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, θα είναι επιπέδου 5 και αναγνωρισμένο σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι τεχνικοί εγκαταστάσεων ΑΠΕ, απασχολούνται στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας (εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε από συμβατικές πηγές, είτε από ΑΠΕ), ιδιωτικές και δημόσιες (εταιρίες κοινής ωφέλειας). Επίσης, απασχολούνται σε μελετητικά γραφεία, σε βιομηχανίες, στους τομείς της εξοικονόμησης και ιδιοπαραγωγής (net metering ή virtual net metering), σαν ηλεκτρολόγοι (πρώτη άδεια βοηθού ηλεκτρολόγου με ισχύ 10KW), στην εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία μονάδων Α.Π.Ε., σε εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας και όλα αυτά, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί.

Η τεχνική κατάρτιση, προφέρει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους – καταρτιζόμενες να χτίσουν το μέλλον τους, βασισμένοι στις δικές τους ικανότητες!

Ελάτε στην οικογένεια του ΔΙΕΚ Αιγάλεω, δείτε το μέλλον σας σοβαρά και υπεύθυνα και γίνετε ο επαγγελματίας που θα αναζητούν οι εταιρίες ή θα συμβουλεύονται οι ιδιώτες πελάτες σας!

Διδασκόμενα Μαθήματα

• Ηλεκτροτεχνία
• Αναλογικά Ηλεκτρονικά
• Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
• Μηχανολογία
• Ηλεκτρολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Μετρήσεις – Αισθητήρια
• Σχέδιο
• Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
• Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας (Α.Π.Ε.)
• Ηλεκτρική Κίνηση
• Πράσινη Εγκατάσταση
• Ενεργειακή Οικονομία

Δείτε εδώ, το επαγγελματικό περίγραμμα και τον πλήρη οδηγό σπουδών, του Τεχνικού Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα