Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

ΡΑΕ : Aποζημίωση από τη ΔΕΗ ως 500 ευρώ για κάθε ηλεκτρική συσκευή που παθαίνει βλάβη

Αποζημίωση μέχρι 500 ευρώ θα λαμβάνουν στο εξής οι καταναλωτές από τη ΔΕΗ σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρικών τους συσκευών από διακοπές του ρεύματος, αντί να χρειάζεται όπως σήμερα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη με αβέβαιο αποτέλεσμα.

Αυτό προβλέπει απόφαση της ΡΑΕ, για την οποία έχει ήδη ενημερωθεί η ΔΕΗ, προκειμένου το μέτρο να προχωρήσει άμεσα και να εξασφαλισθεί ο τρόπος αποζημίωσης των πολλών εκατοντάδων καταναλωτών που κάθε χρόνο πέφτουν «θύματα» αυξομειώσεων της τάσης στο ρεύμα ή διακοπών, που δεν οφείλονται πάντα σε καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για ένα μέτρο πού ουσιαστικά εκσυγχρονίζει τη ελληνική νομοθεσία στον τομέα αυτόν - ανάλογες διαδικασίες ισχύουν ήδη σε άλλες ευρωπαικές χώρες - και προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών και στον τομέα της ενέργειας.

Τι ισχύει σήμερα

Τόσο στο Συνήγορο του Καταναλωτή όσο και στη ΡΑΕ, εκατοντάδες είναι κάθε χρόνο οι καταγγελίες από καταναλωτές για σημαντικές βλάβες που έχουν προκληθεί σε ηλεκτρικές συσκευές τους από ξαφνική πτώση τάσης του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος. Με βάση όμως το ισχύων καθεστώς, η ΔΕΗ δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημίωση για τις βλάβες αυτές.

Το επιχείρημά της είναι ότι για πολύ λίγες εξ αυτών ευθύνονται υπάλληλοι της, αλλά συνήθως οφείλονται είτε σε γεγονότα ανωτέρας βίας (π.χ. επεμβάσεις τρίτων ή πτώση δέντρων επί του δικτύου) που εκ των προτέρων δεν μπορούν να προβλεφθούν, είτε σε βλάβες υπογείων καλωδίων της όπου δεν είναι δυνατή η συντήρηση τους, είτε σε διακοπές ρεύματος που προέρχονται από τυχαίες βλάβες υλικού, δηλαδή αστοχίες, που με βάση τη διεθνή πρακτική είναι αποδεκτές για κάθε κατασκευαστή.

Από εδώ και πέρα, και με βάση την απόφαση του προέδρου της ΡΑΕ Νίκου Βασιλάκου, που θα καταστεί υποχρεωτική για τη ΔΕΗ αφού θα συμπεριληφθεί στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου που πρόκειται σύντομα να εκδώσει η Αρχή, η επιχείρηση θα αποζημιώνει τον πελάτη με ως και 500 ευρώ για κάθε συσκευή, εφόσον πρόκειται για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία διακοπή ρεύματος. Τα ποσά μάλιστα θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο, με βάση το ύψος του πληθωρισμού.

Αποζημιώθηκαν μόνο 168

Χαρακτηριστικό πάντως είναι, ότι τα έτη 2007 και 2008, οι υπηρεσίες της ΔΕΗ αποζημίωσαν εξωδικαστικά, σε όλη την Ελλάδα, μόνο 46 και 122 καταναλωτές αντίστοιχα, χορηγώντας αθροιστικά 90.000 ευρώ, παρά τις χιλιάδες βλάβες που υφίστανται κάθε χρόνο οι καταναλωτές από πτώση τάσης. Το παραδέχεται άλλωστε σε επιστολή που έχει αποστείλει από τον προηγούμενο Ιούνιο προς τον πρόεδρο της ΡΑΕ η ίδια η επιχείρηση. Τελικά, κατόπιν των πιέσεων τόσο του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και της ίδιας της ΡΑΕ και αφού μεσολάβησε η ανταλλαγής πολλών μεταξύ τους επιστολών, η ΔΕΗ αναγνώρισε ότι θα πρέπει να αποζημιώνει τους καταναλωτές και για ζημιές από τυχαίες βλάβες του δικτύου της.

Με ένα απλό παραστατικό ηλεκτρολόγου

Το σημαντικό για τους καταναλωτές στοιχείο της απόφασης, είναι ότι η βλάβη στη συσκευή θα πιστοποιείται ακόμη και από έναν ηλεκτρολόγο στον οποίο θα προσφεύγει ο καταναλωτής, και όχι από εμπειρογνώμονα της ΔΕΗ. Ο ηλεκτρολόγος θα χορηγεί στον καταναλωτη ένα απλό παραστατικό με το είδος της βλάβης, κατά πόσο αυτή σχετίζεται με υπέρταση λόγω διακοπής του ρεύματος. Στο παραστατικό ο ηλεκτρολόγος θα αναγράφει το κατά τη γνώμη του κόστος αποκατάστασής της ή αν κρίνεται απαραίτητο το κόστος αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλες παρόμοιων προδιαγραφών.

Σε ενάμισι μήνα από την αίτηση

Εξίσου σημαντικό είναι οι σύντομες διαδικασίες που προβλέπει η απόφαση. Εντός 15 ημερών από την υποβολή αίτησης του καταναλωτή η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει αποφασίσει αν θα τη κάνει δεκτή, και εν συνεχεία το πολύ μέσα σε 1 μήνα θα πρέπει να του πληρώσει το ποσό που ισούται με το ύψος της ζημιάς, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ. Στο έγγραφο μάλιστα που έχει αποστείλει η ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ, της ζητά να την πληροφορήσει για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει προκειμένου να ενημερώσει στους καταναλωτές. Καλείται συγκεκριμένα η επιχείρηση

- Να αναρτήσει στην αρχική της ιστοσελίδα όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό σε εμφανές σημείο της (οδηγίες για τι να κάνουν σε περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών στις ηλεκτρικές τους συσκευές).

-Να αποστείλει στη ΡΑΕ κάθε σχετικό έντυπο που αφορά στο μέτρο, όπως εσωτερικά έντυπα ενημέρωσης, έντυπο αίτησης καταναλωτή και οδηγίες συμπλήρωσής του, τρόπος καταβολής του ποσού.

-Να υποβάλλει στη ΡΑΕ κάθε χρόνο απολογιστική έκθεση σχετικά με το σύνολο των συμβάντων διακοπής ρεύματος, τις αιτήσεις καταναλωτών που δέχθηκε, το πλήθος αυτών που ενέκρινε, και τους λόγους τυχόν απόρριψής τους.

-Επιπλέον, καλείται να δίνει λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα διαχειρίζεται τα καταβληθέντα χρηματικά ποσά. Τι φοβάται η Αρχή; Το ενδεχόμενο η ΔΕΗ τα ποσά που θα καταβάλει σε όσους καταναλωτές διεκδικούν αποζημιώσεις, να τα ανακτήσει αυξάνοντας τις χρεώσεις χρήσης του συστήματος, το ενοίκιο δηλαδή που πληρώνουν τρίτοι για να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο...ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα