Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Οι περιορισμοί στα πάρκα εκτός διαγωνισμών «πάγωσαν» την αγορά φωτοβολταϊκών – Προτάσεις «θεραπείας» από τον ΣΠΕΦ

Θοδωρής Παναγούλης

Παγωμένη είναι κυριολεκτικά η αγορά των «μικρών» φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, έως δηλαδή 500 KW, καθώς τα όσα περιλαμβάνονται στο πρόσφατο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, κυρίως σε ότι αφορά τους περιορισμούς για το πλήθος των εκτός διαγωνισμών πάρκων, παραμένουν ακόμα ασαφή ή (όταν αποσαφηνίζονται από το υπουργείο) δημιουργούν αποκλεισμούς κατά κοινή ομολογία άδικους.

Ως γνωστόν το Υπουργείο άλλαξε τη μεθοδολογία υπολογισμού της Τιμής Αναφοράς στα φωτοβολταϊκά μέχρι 500 KW που δεν θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, και ταυτόχρονα έθεσε περιορισμό, ώστε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να μην μπορεί να συμμετάσχει έμμεσα ή άμεσα σε παραπάνω από δύο 500άρια  πάρκα εκτός διαγωνισμού.

Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί κυρίως σε μικρομεσαίους επαγγελματίες της ενέργειας, που έχουν ήδη κάποια εν λειτουργία πάρκα, ή έχουν ήδη προχωρήσει σε αιτήματα στον ΔΕΔΔΗΕ για να πάρουν προσφορές Όρων Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Παλιά πάρκα εν λειτουργία

Το πλέον πρόσφατο πρόβλημα που αναδείχτηκε μετά την ψήφιση του νόμου είναι το εξής: Πουθενά στο νόμο δεν αναφέρεται ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα που έχει πιθανόν ήδη σε λειτουργία ένας επενδυτής δεν μετράνε στον μέγιστο αριθμό των 2 Φ/Β σταθμών εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών που δικαιούται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να αιτηθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19.

Έτσι αίφνης παρουσιάζεται πρόβλημα στην κατάθεση νέων αιτημάτων για Όρους Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19 για νέα Φ/Β εκτός διαγωνισμών για όσους διατηρούν παλαιά πάρκα στο πλαίσιο των ν. 3468 και ν. 3851.

«Αυτό επιβάλλεται να διορθωθεί άμεσα από το Υπουργείο σας.  Είναι αδιανόητο όσοι έχουν επενδύσει στην αγορά των Φ/Β και έχουν γογγύσει μέχρι σήμερα να στηρίξουν τις ΑΠΕ, να αποκλείονται από την εκτός διαγωνισμών αγορά των Φ/Β» αναφέρει σε επιστολή που σύμφωνα με πληροφορίες έστειλε στο Υπουργείο ο ΣΠΕΦ.

Τα πάρκα του 2019

Το δεύτερο σοβαρό θέμα που έχει ανακύψει είναι το εξής:

Σύμφωνα με το κείμενο του νόμου, αιτήματα για Προσφορές Όρων Σύνδεσης που έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 28/2/19 για νέους Φ/Β σταθμούς δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τον ΔΑΠΕΕΠ όσον αφορά το αν πληρούν το κριτήριο περί μη κατάτμησης ισχύος, οπότε και συνεχίζουν απρόσκοπτα την ΣΕΣΤ εκτός διαγωνισμών συμβασιοποίηση τους με ΔΑΠΕΕΠ και εν τέλει την οποτεδήποτε υλοποίηση και διασύνδεσή τους. 

Παραμένει «θολό» ωστόσο αν οι Φ/Β σταθμοί της παραπάνω κατηγορίας (δηλαδή που έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ αιτήματα για Όρους Σύνδεσης μέχρι τις 28/2/19) που θα συνδεθούν στο δίκτυο εντός του 2019 και θα πάρουν «ταρίφα» στην βάση του κανόνα 1.2 ή 1.1 x μΟΤΣν-1 , θα προσμετρούνται εν τέλει στους δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς που δικαιούται να εγκαταστήσει εκτός διαγωνισμών κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μετά τις 28/2/19.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΠΕΦ στην επιστολή του προς το ΥΠΕΝ:

«Άποψη μας είναι πως επειδή η επίμαχη προσθήκη της παραγράφου 3α στο άρθρο 4 του ν. 4414, που τώρα προστέθηκε με την παρ. 7 α, του άρθρου 72 του ν/σ, ξεκινά με την αναφορά «Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 3, του άρθρου 4», σημαίνει πως όσα Φ/Β πάρκα μέχρι 500 kW συνδεθούν εντός του 2019 με τον κανόνα 1.2 ή 1.1 x μΟΤΣν-1  εν τέλει δεν προσμετρώνται.  Δηλαδή όλη η προσθήκη περί των υπαίτιων κατατμήσεων τελεί υπό την επιφύλαξη του εν λόγω άρθρου, δηλαδή πως τα Φ/Β πάρκα που θα συνδεθούν εντός του 2019 με 1.1 ή 1.2 x μΟΤΣν-1  και που ως αιτήματα έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 28/2/19, δεν προσμετρώνται κιόλας στον μέγιστο αριθμό των Φ/Β εκτός διαγωνισμών ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα στους ελέγχους που θα κάνει ο ΔΑΠΕΕΠ κατά τις συμβασιοποιήσεις αιτημάτων για ΣΕΣΤ εκτός διαγωνισμών που θα έχουν κατατεθεί για Προσφορά Όρων Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19.

Τούτο είναι σημαντικό ώστε να αποφευχθεί μια κατάφορη αδικία σε βάρος τους αφού παρότι κινήθηκαν γρήγορα στο να αναπτύξουν νέα Φ/Β έργα υπό τον ν. 4414 και να στηρίξουν τους εθνικούς στόχους ΑΠΕ έστω και εκτός διαγωνισμών, αφού εκεί ο υπερβολικός κανόνας υπερπλήρωσης του 75% δεν τους επέτρεψε να προκριθούν, θα βρεθούν τώρα αδίκως σε μειονεκτική θέση ως προς όσους μόλις τώρα ξεκινούν να προγραμματίσουν επενδύσεις και που εύλογα, αφού γνωρίζουν πλέον τον περιορισμό, θα κινηθούν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του μεγίστου της Φ/Β ισχύος που μπορούν εκτός διαγωνισμών ήτοι 2 x 500 kW = 1 MW κατά κεφαλήν. Με την εξαίρεση ωστόσο της προσμέτρησης των προ τις 28/2/19 αιτημάτων στον ΔΕΔΔΗΕ στον μέγιστο κατά κεφαλή επιτρεπόμενο αριθμό εκτός διαγωνισμών κατά τους ελέγχους του ΔΑΠΕΕΠ σε αιτήματα που θα έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19, από τούδε και εφεξής θα έχουν όλοι οι μικρομεσαίοι ίσες ευκαιρίες σε νέα αιτήματα για απαλλασσόμενα διαγωνισμών έργα ΑΠΕ, σε τεχνολογίες που εν γένει εντάσσονται σε διαγωνιστικές διαδικασίες. 

Επιπλέον η ερμηνεία μας αυτή είναι εύλογη και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι τα Φ/Β μέχρι 500 kW που θα συνδεθούν εντός του 2019 και θα λάβουν ΤΑ 1.1 ή 1.2 x μΟΤΣν-1 , φαίνεται εν τέλει πως η αποζημίωση τους θα είναι χαμηλότερη όσων συνδεθούν το 2020 στην βάση της κατηγορίας 29, του Πίνακα 1, της περιπτ. β, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4414 όπως αυτή προστέθηκε με το ν/σ.  Εκτίμηση μας είναι πως η κατηγορία 29 του εν λόγω Πίνακα για έργο λ.χ. 499 kW με σύνδεση εντός του 2020 θα απονέμει ΤΑ περί τα ~69 ευρώ/MWh (υπόθεση εργασίας ο 1ος διαγωνισμός του 2019 να δώσει μεσοσταθμική ΤΑ 60 ευρώ/MWh σε επιλεχθείσα ποσότητα 120 MW) ενώ αντίστοιχο έργο που θα συνδεθεί εντός του 2019 στην βάση του 1.1 x μΟΤΣν-1 θα λάβει χαμηλότερη ΤΑ στα 66.43 ευρώ/MWh.  Αυτό δεν είναι λογικό επειδή το κόστος των Φ/Β το 2020 θα είναι φυσιολογικά μικρότερο απ’ ότι το 2019.  Για το λόγο αυτό είναι εύλογο όσοι επιλέξουν να συνδέσουν νέα Φ/Β εντός του 2019 στην βάση του 1.1 ή 1.2 x μΟΤΣν-1 να μην αποκλείονται από το να καταθέσουν δύο νέες αιτήσεις μετά τις 28/2/19 στον ΔΕΔΔΗΕ για δύο νέους Φ/Β σταθμούς για να λάβουν αποζημίωση εκτός διαγωνισμών στην βάση της κατηγορίας 29, του Πίνακα 1, της περιπτ. β, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4414 όπως αυτή προστέθηκε με το ν/σ και να έχουν ίσες ευκαιρίες από τούδε και εφεξής με όσους τώρα θα δραστηριοποιηθούν».

Εγκύκλιος ή τροπολογία

Τέλος ο ΣΠΕΦ προτείνει, είτε να λυθούν τα παραπάνω δύο βασικά προβλήματα με ερμηνευτική εγκύκλιο, είτε να προστεθεί στο νόμο η εξής τροπολογία:

«Αιτήσεις που κατατίθενται στον ΔΕΔΔΗΕ για προσφορές Όρων Σύνδεσης μετά τις 28/2/19, κατά τον έλεγχο τήρησης του κριτηρίου περί μη κατάτμησης συμφώνως με την παρ. 3 α, του άρθρου 7, του ν. 4414 από τον ΔΑΠΕΕΠ ή τον ΔΕΔΔΗΕ ως διαχειριστή ΜΔΝ κατά περίπτωση, να μην προσμετρώνται όσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 28/2/19 από το εκάστοτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα και υπό οποιοδήποτε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης».

Καταλήγοντας ο Σύνδεσμος προσθέτει: «Θα επιθυμούσαμε να επαναλάβουμε πως ο ΣΠΕΦ είναι επί της αρχής κατά των υπαίτιων κατατμήσεων μεγάλων πάρκων σε μικρότερα.  Ωστόσο δεν θα πρέπει το Υπουργείο σας να παραγνωρίζει πως δεν ήταν οι μικρομεσαίοι που «διέλυσαν» με υπαίτιες κατατμήσεις την Κατηγορία Ι των διαγωνισμών ΡΑΕ αλλά μεγάλες εταιρείες.  Επίσης οι μικρομεσαίοι σε συνέχεια της προαλειφόμενης ενοποίησης των Κατηγοριών Ι και ΙΙ δεν πρόκειται όπως πολύ καλά γνωρίζετε να έχουν κανένα μέλλον πρόκρισης στους προσεχείς διαγωνισμούς».     ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα