Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Οι κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις επηρεάζουν τα μεγάλα ενεργειακά θέματα

Το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και κυρίως οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος για τα έτη 2014-2020 θέτουν ένα εντελώς νέο περιβάλλον για τη διαμόρφωση της ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη. Αυτή η διαπίστωση συνιστά ένα από τα βασικά πορίσματα της ημερίδας με θέμα «Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων - Προκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» που πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων, την προηγούμενη Πέμπτη. Το μεγαλύτερο τμήμα της ημερίδας, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ - www.stateaid.gr), τη Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, μεταδόθηκε ζωντανά με live streaming από το energypress. 

Από τις εισηγήσεις έγινε φανερό ότι οι κρατικές ενισχύσεις αποτελούν ένα γνωστικό αντικείμενο με έντονη πρακτική και επιστημονική διείσδυση στο χώρο της ενέργειας. Ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς μείζονος σημασίας θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ελληνικής ενεργειακής αγοράς συνδέονται άμεσα με την προβληματική των κρατικών ενισχύσεων (βιομηχανικά τιμολόγια, διακοψιμότητα, αντισταθμιστικός μηχανισμός για το κόστος CO2, περιοριστικές νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα των ΑΠΕ, αναδιαμόρφωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος κλπ.).

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως εισηγητές εξειδικευμένα στελέχη και εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ανέλυσαν τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το ριζικά τροποποιημένο πλαίσιο που τίθεται για τη χρηματοδότηση και κρατική στήριξη ενεργειακών επενδύσεων, την εφαρμογή των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής καθώς και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

Όπως επισημάνθηκε από τους εισηγητές, οι Κατευθυντήριες Γραμμές που ετέθησαν σε εφαρμογή την 1η Απριλίου 2014, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες ΚΓ (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., C 82/01—04-2008), προβλέπουν μια ουσιωδώς διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την δυνατότητα παρέμβασης των κρατών μελών στην ενεργειακή αγορά και ειδικά στην αγορά των ΑΠΕ, αντανακλώντας προφανώς την σχετική εμπειρία της Επιτροπής και την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ κατά τα προηγούμενα έτη.

Βασική συλλογιστική που διέπει τις ΚΓ, (οι οποίες, σημειωτέον, έχουν δεχθεί δριμύτατη κριτική από πολλούς φορείς των ΑΠΕ πανευρωπαϊκά), είναι ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 2020 σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον πρέπει να επιδιωχθούν με όρους που προσιδιάζουν στην ελεύθερη αγορά. Παράλληλα πρέπει να αποφευχθούν οι μη απολύτως απαραίτητες κρατικές παρεμβάσεις, ώστε να προκαλείται το ελάχιστο αναγκαίο πρόσθετο κόστος στους φορολογούμενους.

Εντούτοις στην Ημερίδα ασκήθηκε κριτική για την μονομερώς προσεγγιζόμενη έννοια του «κόστους» που συνεπάγεται η διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς στις Κ.Γ. δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το έμμεσο σημαντικότατο κόστος που συνεπάγεται η χρήση ορυκτών καυσίμων ειδικά ενόψει της προϊούσας κλιματικής αλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση, οι βασικότεροι άξονες του νέου αυτού κανονιστικού κειμένου προβλέπουν:
·         Κατ’ αρχάς τη σταδιακή εισαγωγή μηχανισμών αποζημίωσης των ΑΠΕ προσανατολισμένων στους όρους της αγοράς και την αντικατάσταση των συστημάτων feed-in tariffs με συστήματα feed-in premium.

·         Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, καθώς οι ΚΓ, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ενεργειακό κόστος που επωμίζονται ορισμένοι κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό, δίνουν τη δυνατότητα στοχευμένων κρατικών παρεμβάσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ελάφρυνσή τους από το υπερδιογκωμένο ενεργειακό κόστος.

·         Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων μέσω της εγκαθίδρυσης μηχανισμών διασφάλισης ισχύος με σκοπό την παροχή κινήτρων εγκατάστασης νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και διατήρησης των υπαρχουσών, εξυπηρετώντας έτσι ταυτόχρονα και την ασφάλεια προμήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ηλεκτρική ενέργεια (security of supply).

Στις εισηγήσεις, αλλά και στο πλαίσιο της εκτενούς συζήτησης που έγινε στη συνέχεια, έγιναν διεξοδικές αναφορές στην άμεση διασύνδεση των κρατικών ενισχύσεων με υποθέσεις μεγάλου ενεργειακού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επικαιρότητα στη χώρα μας, όπως το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύος προς όφελος των ηλεκτροπαραγωγών, αλλά και το περίφημο New Deal με τις αναδρομικές περικοπές των εγγυημένων τιμών στις ΑΠΕ.

Τέλος, σημαντική και επίκαιρη ήταν η ανάλυση σχετικά με τις δυνατότητες νομικής προστασίας των ενεργειακών παικτών σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, αλλά και με την εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια που έκανε με την εισήγησή του ο πρόεδρος του Ινστιτούτου καθηγητής κ. Αντώνης Μεταξάς.

Λόγω του επιστημονικού και πρακτικού ενδιαφέροντος για το όλο θέμα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να προχωρήσουν στην έκδοση των Πρακτικών της Ημερίδας με το σύνολο των σχετικών εισηγήσεων σε ενιαίο τόμο.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα