Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ο ευρωπαϊκός Κώδικας Εξισορρόπησης Φορτίου και η σημασία για την αγορά αερίου

Το Α' Μέρος του πέμπτου κειμένου στη σειρά energy papers που έχει καθιερώσει το energypress σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι του κ. Γεράσιμου Αυλωνίτη, Χημικού Μηχανικού του ΕΜΠ, με MSc Petroleum Engineering από το Imperial College και αναλύει τον ευρωπαϊκό Κώδικα Εξισορρόπηση Φορτίου και τη σημασία του για την αγορά αερίου.

Αντικείμενο του δεύτερου ευρωπαϊκού κώδικα δικτύου που θεσπίστηκε τον Απρίλιο 2014 είναι η οργάνωση ενός ενιαίου συστήματος εξισορρόπησης φορτίου, βασιζόμενου σε μηχανισμούς της αγοράς, σε κάθε ζώνη εξισορρόπησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιωκόμενος στόχος είναι αφενός η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς σε κάθε ζώνη εξισορρόπησης μέσω τόνωσης της ρευστότητας σε αυτή και αφετέρου η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ολοκλήρωσης (integration) της εσωτερικής αγοράς αερίου της Ένωσης μέσω της διευκόλυνσης της εμπορίας αερίου μεταξύ των διαφορετικών ζωνών εξισορρόπησης φορτίου.

Το νέο σύστημα αναθέτει καθοριστικό ρόλο στο διαχειριστή του δικτύου για την ανάπτυξη ρευστότητας στην αγορά (liquidity provider) και τη διαμόρφωση μίας «οριακής τιμής αερίου» που αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη ανταγωνισμού (gas-to-gas competition).

Ταυτόχρονα, o Κώδικας εισάγει μία σαφή και ισορροπημένη κατανομή ρόλων (αναλογικά με τις πραγματικές δυνατότητες που έχει κάθε μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις), επιβάλλει ισότιμη και έγκαιρη παροχή της απαραίτητης πληροφορίας στους χρήστες και προβλέπει δίκαιη κατανομή του κόστους εξισορρόπησης σε αυτούς που το προκαλούν. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του Κώδικα απαιτεί σημαντικές αλλαγές τόσο σε διαχειριστικό επίπεδο όσο και στον τρόπο δραστηριοποίησης χρηστών, προμηθευτών και εμπόρων αερίου στην αγορά, αλλά αναδεικνύει και σημαντικές ευκαιρίες παρέχοντας τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης χαρτοφυλακίων προμήθειας μέσω εμπορίας αποκλίσεων με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά ή τον διαχειριστή.

Ο συγγραφέας

Ο Γεράσιμος Αυλωνίτης είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με MSc Petroleum Engineering από το Imperial College. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, όπου με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία εργάστηκε σε διάφορα έργα βελτιστοποίησης παραγωγής αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη Λατινική Αμερική. Μετακινήθηκε στο κατάντη τμήμα της βιομηχανίας, ασχολούμενος με θέματα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο τμήμα ανάπτυξης δραστηριοτήτων της εταιρείας Προμηθέας Gas Α.Ε. στην Ελλάδα. Το 2002 εντάχθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως Ειδικός Επιστήμονας, όπου και διατέλεσε επικεφαλής του τμήματος Φυσικού Αερίου και Πετρελαιοειδών από το 2005 έως το τέλος του 2012. Από το 2013 είναι σύμβουλος διοίκησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. επί ρυθμιστικών θεμάτων. Έχει οργανώσει και παραδώσει διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου, τα κόμιστρα μεταφοράς και την τιμολόγηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στη Μέση Ανατολή.

----------

Διαβάστε εδώ το κείμενο – ανάλυση του κ. Αυλωνίτη ή κάντε κλικ στο συνοδευτικό αρχείο της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

---------

Η σειρά energy papers του energypress υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Περιλαμβάνει κείμενα ανάλυσης επίκαιρων ζητημάτων ενεργειακής πολιτικής, ρύθμισης και λειτουργίας των ενεργειακών αγορών τα οποία φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στον δημόσιο διάλογο και προβληματισμό γύρω από σημαντικά θέματα θεσμών και πολιτικής.

Είναι ταυτόχρονα μια σύνδεση της μάχιμης δημοσιογραφικής δουλειάς που χαρακτηρίζει την καθημερινή παρουσία του Energypress, με την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα που ασχολείται συστηματικά, από μια βαθύτερη και πιο τεκμηριωμένη σκοπιά, με τα θέματα της ενέργειας.

Διευθυντής της σειράς και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Νικόλας Φαραντούρης, καθηγητής της Έδρας Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα