Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Με ταχείς ρυθμούς οι επενδύσεις στα δίκτυα από το «νέο» ΑΔΜΗΕ – Επενδύσεις 4 δισ. Ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας

Η επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικής σημασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία, πολλές εκ των οποίων παρέμειναν…βραχυκυκλωμένες επί σειρά ετών δίνουν το στίγμα του νέου ΑΔΜΗΕ, δυο χρόνια μετά τον ιδιοκτησιακό του διαχωρισμό.

Από τον Ιούνιο του 2017, έχουν πραγματοποιηθεί αποφασιστικά βήματα προς την εκτέλεση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος –συνολικού ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Στο επίκεντρο αυτού του προγράμματος αυτού βρίσκονται οι μεγάλες νησιωτικές διασυνδέσεις, μέσα από τις οποίες «περνά» όχι μόνο η πιο αξιόπιστη ηλεκτροδότηση των νησιών και η  αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας (που αποτελεί κεντρικό στόχο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα) αλλά και ο περιορισμός του κόστους του ρεύματος, χάρη στην μείωση των  χρεώσεων ΥΚΩ,  από τις οποίες επιδοτείται η ακριβότερη ηλεκτροπαραγωγή των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Εξέχουσα θέση στο επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ καταλαμβάνουν όμως και τα έργα για την επέκταση της «ραχοκοκαλιάς» του ηλεκτρικού Δικτύου της χώρας, δηλαδή των Γραμμών Μεταφοράς 400 kV.

Στο πλαίσιο αυτό, σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται οι εργασίες της Β’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων (διασύνδεση Νάξου με Πάρο και Μύκονο και αναβάθμιση των διασυνδέσεων Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου) και της Γ’ Φάσης (πόντιση δεύτερου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του τρέχοντος έτους και το 2020 αντίστοιχα. Τα έργα αυτά πιάνουν το «νήμα» από εκεί που το άφησε η Α’ Φάση της Διασύνδεσης που έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και έναν περίπου χρόνο, με ευεργετικές συνέπειες για τους μόνιμους κατοίκους και τους πολυάριθμους επισκέπτες της Σύρου, της Πάρου της Μυκόνου και των μικρότερων γειτονικών νησιών. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και τα έργα του «Ανατολικού Διαδρόμου» της Επέκτασης του Συστήματος των 400 kV προς την Πελοπόννησο, δηλαδή η νέα Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αχελώος, που περιλαμβάνει και την υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 400 kV Ρίου-Αντιρρίου με το πρώτο υποθαλάσσιο καλώδιο Υπερυψηλής Τάσης που κατασκευάζεται και ποντίζεται στην Ελλάδα.

Κατά το ίδιο διάστημα, σε τροχιά υλοποίησης εισήλθε και ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Ελλάδα ιστορικά: Ο λόγος για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και  μελετών από τη δεκαετία του 1970 και επιτέλους γίνεται πράξη:  Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες της πρώτης φάσης, της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, η οποία όταν περατωθεί το 2020 θα καταρρίψει το ρεκόρ της μεγαλύτερης σε μήκος υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος στον κόσμο.  Το project, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ (που επιδοτείται με 95 εκατ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και χρηματοδοτείται με 178 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) θα περιορίσει σημαντικά την εξάρτηση της Κρήτης από τις συμβατικές μονάδες.

Εξάρτηση που θα εκμηδενιστεί στο τέλος του 2022, όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση, η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής που υλοποιεί η θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού του ο ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη Interconnection».  Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 915 εκατ. ευρώ, μακράν το μεγαλύτερο project που έχει αναλάβει ο όμιλος ΑΔΜΗΕ και ιδιαίτερα απαιτητικό από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών, έχοντας στην «καρδιά» του ένα υποθαλάσσιο καλώδιο Συνεχούς Ρεύματος, τάσης έως 500 kV και ισχύος 1000 MW που θα επιλύσει το πρόβλημα επάρκειας εφοδιασμού της Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη του νησιού σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.  Καθώς θα υλοποιηθεί με τεχνολογία state of the art δημιουργεί νέα πρότυπα για τις νησιωτικές διασυνδέσεις που θα ακολουθήσουν και συνιστά game changer όχι μόνο για τον Κλάδο Μεταφοράς στην Ελλάδα, αλλά και για τον ίδιο τον ΑΔΜΗΕ. 

Το έργο αυτό είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου του ΑΔΜΗΕ για περαιτέρω μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών του κατά την τρέχουσα χρήση, σε συνέχεια των εξαιρετικά θετικών αποτελεσμάτων του 2018. Έτος κατά το οποίο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) αυξήθηκαν κατακόρυφα και διαμορφώθηκαν στα 178 εκατ. ευρώ, δηλαδή στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών -ως αποτέλεσμα της μεγάλης επιτάχυνσης του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή- τα δε κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 183 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου του 2019 που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα επιβεβαιώνουν τον βιώσιμο χαρακτήρα της κερδοφορίας του ΑΔΜΗΕ, αφού κατέγραψαν αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 14,2% (στα 64,7 εκατ. ευρώ) και των προσαρμοσμένων κερδών EBITDA (εξαιρουμένων των προβλέψεων) κατά 19,2%, στα 45,7 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ποιοτικό στοιχείο της κερδοφορίας του ΑΔΜΗΕ είναι η μεγάλη αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων –με παράλληλη μείωση των αντίστοιχων εξόδων- που αντανακλά την βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ της εταιρείας και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της.

Η εκκίνηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής αποτελεί χωρίς αμφιβολία ορόσημο για τον όμιλο εταιρειών ΑΔΜΗΕ το 2019 και συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι όμως η μόνη.  Ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» για τον ΑΔΜΗΕ είναι ο εκσυγχρονισμός των κρίσιμων στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς –προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας και της ευστάθειάς του- και η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό όλων των παγίων της εταιρείας.  Ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ είναι το δίκτυο οπτικών ινών που διαθέτει και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προσθήκη ενός ακόμα «παιδιού» στην «οικογένεια» των εταιρειών του Διαχειριστή: Ο λόγος για την νεοσύστατη Grid Telecom, τη θυγατρική εταιρεία που αποτελεί το όχημα για την δραστηριοποίηση στην χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών και ήδη σχεδιάζει τις υπηρεσίες που θα διαθέτει στην εγχώρια και διεθνή αγορά και οι οποίες θα αφορούν τέσσερις βασικές κατηγορίες:

-Υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών υπερυψηλών ταχυτήτων

-Σκοτεινή ίνα (Dark fiber)

- Υπηρεσίες συνεγκατάστασης κεραιών παρόχων κινητής τηλεφωνίας πάνω σε πυλώνες Υψηλής Τάσης και σε Υποσταθμούς και Κέντρα Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ και

-Υπηρεσίες  Data Center.

Τέλος, με τις διασυνδέσεις των Κυκλάδων και της Κρήτης να έχουν πλέον μπει στις ράγες, ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον σχεδιασμό δυο ακόμα μεγάλων ηλεκτρικών διαδρόμων στο Αιγαίο, αφού έχει εντάξει στο επικαιροποιημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξής του τη  Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ενώ εξετάζει τα εναλλακτικά σενάρια και για τη Διασύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ο ΑΔΜΗΕ του 2019 ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας αποδείξει ότι διαθέτει τα εχέγγυα που διασφαλίζουν την υλοποίηση αυτών των μακρόπνοων projects που όχι μόνο θα πολλαπλασιάσουν την περιουσιακή βάση του Διαχειριστή, αλλά και θα πιστοποιήσουν την μετεξέλιξή του από εταιρεία που διαχειριζόταν ένα κατά βάση χερσαίο δίκτυο, σε εταιρεία στην αιχμή των state of the art νησιωτικών διασυνδέσεων.

----------------

Ο κ. Μάνος Μανουσάκης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)

Το άρθρο περιλαμβάνεται στον τόμο GREEK ENERGY 2019 που εκδίδει για όγδοη συνεχή χρονιά το επιτελείο του energypressΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα