Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Μανουσάκης: Η νέα κουλτούρα και το όραμα για τον εκσυγχρονισμό του ΑΔΜΗΕ

Στους βασικούς στόχους και στην ανάγκη μετασχηματισμού της εταιρείας αναφέρθηκε ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης, απευθύνοντας χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της  τελετής, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Μουσείο Μπενάκη, για την υπογραφή των δύο Συμφωνιών Μεταβίβασης στους νέους μετόχους, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και την κινεζική StateGrid Coproration of China, καθώς και του Συμφωνητικού των νέων μετόχων.

Ο μετασχηματισμός του ΑΔΜΗΕ έρχεται ουσιαστικά ως απόρροια των σημαντικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο ευρωπαϊκό τοπίο ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είπε ο κ. Μανουσάκης.

Αναλύοντας τη νέα σελίδα που ανοίγει για τον ΑΔΜΗΕ, ο κ. Μανουσάκης εστίασε στο μετοχικό έλεγχο της εταιρείας κατά 51% από το Ελληνικό Δημόσιο και τη συμμετοχή της  State Grid Europe, «τον ηγέτη του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας, για τον οργανισμό που εννοεί να κάνει πραγματικότητα το όραμα της παγκόσμιας ενεργειακής διασύνδεσης», όπως χαρακτηριστικά είπε, με το ρόλο του στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας.

Ο κ. Μανουσάκης έθεσε ως στόχο της νέας διοίκησης να αποδείξει με χειροπιαστά αποτελέσματα ότι η απόφαση δημιουργίας του ΑΔΜΗΕ της νέας εποχής με βάση αυτές τις συγκεκριμένες αλλαγές ήταν σωστή. Στην κατεύθυνση αυτή, ζητούμενο είναι ο διοικητικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της εταιρείας, με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζόμενων.

Βασικός σκοπός της εταιρείας, επεσήμανε ο κ. Μανουσάκης, είναι εξασφαλίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές θα έχουν πάντα την ενέργεια που χρειάζονται, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.

Όπως υπογράμμισε, η κοστοστρέφεια της διαχείρισης των έργων και της λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς αποτελούν βασικό στοιχείο κουλτούρας κάθε μονοπωλιακού παρόχου υπηρεσιών δικτύου χονδρικής αγοράς.

Ζητούμενο για τη νέας διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μανουσάκης, είναι η βελτίωση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, με τη χρήση state of the art  μεθόδων και τεχνολογιών, ώστε να επιτευχθούν μεγάλες εξοικονομήσεις και να αναδειχθούν νέες πηγές εσόδων.

Τέλος, ο κ. Μανουσάκης εστίασε στην προσπάθεια δημιουργίας ενός περιφερειακού κέντρου regional security coordinator για τα Βαλκάνια στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις προοπτικές του Super Grid μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Αναλυτικά, ο χαιρετισμός που απηύθυνε ο κ. Μανουσάκης έχει ως εξής:

«Η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ενέργειας, μου ζήτησαν να συνδράμω στο νέο εγχείρημα  που παρουσιάζεται σήμερα εδώ, στον ΑΔΜΗΕ της νεάς εποχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Θέλω λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση για την τιμή που μου έκανε να μου προτείνει αυτή την εξαιρετικά ευαίσθητη αποστολή.

Και θέλω να ευχαριστήσω τον νέο στρατηγικό επενδυτή του ΑΔΜΗΕ, την State Grid International, που με επέλεξε, με εμπιστεύτηκε σε αυτόν τον κρίσιμο για την απόδοση της επένδυσής της ρόλο.

Σ’ αυτή τη χρονική συγκυρία που ο ΑΔΜΗΕ αλλάζει, λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα σημαντικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό τοπίο ηλεκτρικής ενέργειας.

Κυριότερη  αλλαγή στο επίπεδο της ευρωπαϊκής αγοράς είναι η εισαγωγή του Target Model  και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής παραγωγής είναι η αύξηση των ΑΠΕ, καθώς, στόχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στην καθαρή ενέργεια.

Ο ΑΔΜΗΕ, όπως και όλες οι εταιρείες του κλάδου ενέργειας, είναι υποχρεωμένος να μετασχηματιστεί, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του υπό τις νέες, διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Οι δύο μεγάλες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σήμερα, το ownership unbundling και η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο - δίνουν την κατεύθυνση του μετασχηματισμού που πρέπει να συντελεστεί.

Η πρώτη αλλαγή αφορά στον μετοχικό έλεγχο της εταιρείας κατά 51% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η συμμετοχή της  State Grid Europe με το ρόλο του στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας.

Ότι και να πει κανείς για την State Grid είναι λίγο. Ίσως με μία φράση μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για τον ηγέτη του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας, για τον οργανισμό που εννοεί να κάνει πραγματικότητα το όραμα της παγκόσμιας ενεργειακής διασύνδεσης.

Ως νέα διοίκηση πρέπει να αποδείξουμε με χειροπιαστά αποτελέσματα ότι η απόφαση δημιουργίας του ΑΔΜΗΕ της νέας εποχής με βάση αυτές τις συγκεκριμένες αλλαγές ήταν σωστή.

Πρέπει να αποδείξουμε ότι μια εταιρεία, η οποία δεν έχει πλέον τη μετοχική σκέπη ενός κολοσσού όπως η ΔΕΗ, και της οποίας ο βασικός μέτοχος είναι ουσιαστικά το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να γίνει ακόμη περισσότερο ισχυρή και αποδοτική ως προς τα βασικά οικονομικά της μεγέθη, αλλά και την κοινωνική της αποστολή, από ότι είναι ήδη σήμερα.

Πρέπει να αποδείξουμε ότι μια εταιρεία που σέβεται τα δικαιώματα των εργαζόμενων όπως ρητά διασφαλίζεται στο SHA, μπορεί να εκσυγχρονιστεί διοικητικά και τεχνολογικά.

Πώς θα τα πετύχουμε αυτά;

Κατά την εμπειρία και τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό κεφάλαιο κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της και πιο συγκεκριμένα οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων της.

Το πιο σημαντικό συστατικό για την επιτυχία κάθε εγχειρήματος αλλαγής, είναι η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, ενός σκοπού στον οποίο πιστεύουν, δεν τους επιβάλλεται. 

Το πρώτο μέλημα της νέας διοίκησης θα είναι να δώσει το παράδειγμα αποδοτικής συνεργασίας στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο.

Η δημιουργία μιας ηγετικής διοικητικής ομάδας με τη συμμετοχή των ανώτατων στελεχών που συνεισφέρει ο στρατηγικός επενδυτής θα είναι ένα πρώτο βήμα της οργανωτικής αναδιάρθρωσης που απαιτούν οι νέες συνθήκες να γίνει.

Το βήμα αυτό θα συνδυαστεί με  ενίσχυση διαδικασιών συνεργασίας και αλληλοπληροφόρησης σε όλα τα διοικητικά επίπεδα της εταιρείας έτσι ώστε να φτάσουμε τελικά σε ένα επίπεδο πληροφόρησης όλων των εργαζόμενων για την στρατηγική της εταιρείας.

Στόχος της νέας δομής αλλά και λειτουργίας θα είναι κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το τι κάνει για την εταιρεία, να ξέρει γιατί το κάνει, πώς συνεισφέρει η ίδια ή ο ίδιος στον κοινό σκοπό αλλά και πώς συνεισφέρουν όλοι οι συνάδελφοι της και συνάδελφοι του.

Ο βασικός σκοπός της εταιρείας, είναι να παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,  με τρόπο ώστε αφενός να είναι ασφαλές ότι οι τελικοί καταναλωτές θα έχουν πάντα την ενέργεια που χρειάζονται και αφετέρου να επιβαρύνονται το λιγότερο δυνατόν.

Για το πρώτο, το κοινωνικό αγαθό της ενεργειακής ασφάλειας,  η συνδρομή του ΑΔΜΗΕ επιτυγχάνεται με το συνδυασμό νέων έργων για τα οποία μίλησε ο Γιάννης πριν & της αποδοτικής συντήρησης των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Για το δεύτερο στοιχείο, την όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση των τελικών καταναλωτών οδηγός μας είναι η όσο το δυνατόν πιο αποδοτική για την εταιρεία χρήση της κοστοστρέφειας που έτσι κι αλλιώς μας επιβάλλεται από τη ρύθμιση της αγοράς.

Ο εκσυγχρονισμός του προγράμματος Συντήρησης, η εφαρμογή μεθόδων predictive maintenance, δηλαδή, τεχνολογιών και λύσεων που προσφέρουν διαχείριση των υποδομών μας σε πραγματικό χρόνο, από απόσταση - και δυνατότητες προληπτικής συντήρησης με σκοπό τις σωστές αποφάσεις λειτουργίας πριν από οποιοδήποτε συμβάν, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών της εταιρείας, και μια σειρά από άλλα εργαλεία που οι ομόλογοι μας Διαχειριστές Μεταφοράς στην Ευρώπη υλοποιούν ήδη - όλα αυτά είναι στοιχεία του διοικητικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού που πρέπει να υλοποιήσουμε ώστε να ανταποκρίνεται ο ΑΔΜΗΕ στο πρώτο βασικό στοιχείο της αποστολής του ακόμη καλύτερα από ότι σήμερα.

Η κοστοστρέφεια της διαχείρισης των έργων αλλά και της λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς είναι ένα βασικό στοιχείο κουλτούρας κάθε μονοπωλιακού παρόχου υπηρεσιών δικτύου χονδρικής αγοράς.

Οι μέθοδοι προγραμματισμού και ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς που ενσωματώνουν προβλέψεις και εκτιμήσεις για μια σειρά κρίσιμων παραγόντων κόστους, η ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων logistics και παρακολούθησης των μεγάλων έργων, η κοστολογημένη βελτιστοποίηση της διαχειρίσης του στόλου των οχημάτων και γενικότερα η εμφύσηση της κοστοστρεφούς κουλτούρας σε κάθε λειτουργία της εταιρείας είτε επηρεάζει περισσότερο το OPEX,  είτε το CAPEX, είναι απαραίτητη για την αποδοτική της λειτουργία.

Ακόμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν Εφαρμογές που αξιοποιούν τις εξελίξεις σε τομείς όπως τα Big Data Analytics, το Cloud, εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων μετρήσεων και εκτίμησης κατάστασης για έκτακτες καταστάσεις με σκοπό την έξυπνη και αποδοτική διαχείριση των υποδομών μας. Οι εφαρμογές αυτές βοηθούν τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς να έχουν εποπτεία του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο, σε συνθήκες μεγάλων διακυμάνσεων στην παραγωγή - όπως για παράδειγμα με μεγάλες διεισδύσεις ΑΠΕ στο Σύστημα - αλλά και στην κατανάλωση. 

Μιλώντας συνολικά, για να μπορεί η εταιρεία να παραμείνει κερδοφόρα στο πλαίσιο που της επιτρέπει η συμμετοχή της σε μια αυστηρά ρυθμιζόμενη αγορά είναι να αποκτήσει επίσης κουλτούρα ενός σύγχρονου οργανισμού διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Με αυτόν τον προσανατολισμό  η εταιρεία θα είναι σε θέση να βελτιώσει, χρησιμοποιώντας state of the art  μεθόδους και τεχνολογίες τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων με σκοπό να έχει μεγάλες εξοικονομήσεις αλλά και νέες πηγές εσόδων.

Ώστε να μπορεί έμμεσα να συνδυάζει την προαναφερθείσα κοστοστρέφεια με την κερδοφορία των μετόχων της.

Αν καταφέρουμε να πετύχουμε τα παραπάνω η πρόσβαση μας στις αγορές κεφαλαίου, αλλά και η δυνατότητα μας να πείσουμε τους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς θεσμούς για την ικανότητα μας να διαχειριζόμαστε αποδοτικά μεγάλα έργα, θα μας δώσει την πρόσβαση που χρειαζόμαστε σε χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και σε επίπεδο αναβάθμισης του δικτύου μας, και σε επίπεδο διασύνδεσης νησιών και εξωτερικού.

Τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, το αντίθετο, - είναι το γεγονός ότι τα δίκτυα της ενέργειας σήμερα μπορούν να παίξουν ένα ρόλο αντίρροπης δύναμης στις αναπτυσσόμενες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής μας. 

Τα δίκτυα ενέργειας δεν χωρίζουν, αλλά αντίθετα διασυνδέουν τα κράτη, και βελτιώνουν την αποδοτικότητα της συνεργασίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προσπάθεια δημιουργίας ενός περιφερειακού κέντρου regional security coordinator για τα Βαλκάνια στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζω ότι παρόμοιες οντότητες περιφερειακής συνεργασίας για την ασφάλεια των Συστημάτων σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η περιφερειακή συνεργασία κρίνεται απαραίτητη σε επίπεδο ENTSO-E  λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της ολοένα και αυξανόμενης διασυνοριακής μεταφοράς ενέργειας.

Στο ίδιο  αυτό πλαίσιο εντάσσεται επίσης η μελέτη και ενδελεχής εξέταση από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας σε ένα έργο που συζητείται σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, εννοώ το έργο του Super Grid μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Με την πολύτιμη τεχνολογική  βοήθεια του οραματιστή στρατηγικού επενδυτή μας, πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα είναι πιθανό ο ΑΔΜΗΕ να συνδράμει και σε αυτό το έργο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα