Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Γ. Μπασιάς: Πως η ΕΔΕΥ θα διαχειριστεί τα θέματα έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. A.E) έχει αρμοδιότητες οργάνωσης και διαχείρισης όλων των ζητημάτων σχετιζόμενων με τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Ενταγμένη στο πρόγραμμα ανάπτυξης για την ενέργεια, η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. καθόρισε τον τελευταίο καιρό τις προτεραιότητές της προσπαθώντας να υπερβεί όλα τα εμπόδια.

 Για μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011, που δραστηριοποιήθηκε το 2015 και  άρχισε να στελεχώνεται μόνο από το Δεκέμβριο του 2016, οι στόχοι είναι  πολλαπλοί, οι υποχρεώσεις αμέτρητες και το τόλμημα μεγάλο. Μέχρι ακόμη μερικούς μήνες οι οργανωτικές, διαδικαστικές και εμπορικές εργασίες διενεργούνταν από το ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ). Οι τεχνικές εργασίες πρόσκτησης γεωφυσικών δεδομένων είχαν γίνει το 2013 από νορβηγική εταιρεία και η αντίστοιχη γεωλογική / γεωφυσική μελέτη ερμηνείας από γαλλική.

Παρότι η Ελλάδα έχει σήμερα μόνο ένα πεδίο παραγωγής αργού, παρέχει σημαντικές δυνατότητές έρευνας, και αυτό αποτελεί την πρωταρχική εστίαση της ΕΔΕΥ. Στοχεύουμε να αναζωογονήσουμε τον τομέα του πετρελαίου και αερίου της Ελλάδας με τη δημιουργία πρωτίστως μιας οργάνωσης με βαθιά γνώση των τεχνικών, νομικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των υδρογονανθράκων της χώρας.

Για τον παραπάνω λόγο η ΕΔΕΥ πρέπει να έχει μια ισχυρή ομάδα έρευνας. Έτσι από τον Δεκέμβριο του 2016, δηλαδή πριν 5 μήνες, ακολουθήσαμε μια διαδικασία στελέχωσης πολύ καταρτισμένων νέων Ελλήνων με διδακτορικές διατριβές και PhD από όλο τον κόσμο, αλλά και αποσπασμένων από άλλα υπουργεία, ομοίως με αντίστοιχους υψηλούς επιστημονικούς τίτλους.

Αυτή η διαδικασία στελέχωσης ήταν αρκετά γρήγορη και θα συνεχιστεί μέσα στο 2017 και το 2018. Η ομάδα συγκροτείται σήμερα από 10 άτομα με τα απαραίτητα προσόντα που επιτρέπουν να μιλάει την ίδια γλώσσα με τους αναδόχους, κάτι που ενισχύει την διαπραγματευτική μας θέση όταν μιλάμε με τη βιομηχανία. «Πρέπει να δημιουργήσουμε μια τεχνική ομάδα που ξέρει τι ψάχνουμε και τι διαπραγματευόμαστε. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε διαπραγματεύσεις εάν δεν γνωρίζουμε τους στόχους μας. Διαφορετικά, οι διαπραγματεύσεις καλύπτονται συνήθως μόνο από νομικά και λογιστικά ζητήματα».

Αναγγείλαμε τον Νοέμβριο του 2016 σε διεθνή εφημερίδα της βιομηχανίας ότι προγραμματίζαμε μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017, την χορήγηση οκτώ αδειών εξερεύνησης και δύο άδειών εκμετάλλευσης[U1] , πράγμα που σήμερα είναι δεδομένο. Στη Δυτική Ελλάδα οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει και ο χάρτης δείχνει αυτήν την εξέλιξη. Αυτό που λείπει για την χώρα είναι μια πρώτη ανακάλυψη που υποθέτουμε ότι μπορεί να γίνει αρκετά σύντομα.

Σε μια προσπάθεια να προσελκυστεί επιπλέον επενδυτικό ενδιαφέρον, η προτεραιότητά μας για τους επόμενους μήνες είναι να μελετήσουμε και να προωθήσουμε τις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές για τις οποίες δεν παρουσιάστηκε ακόμη ενδιαφέρον. Υπάρχουν ελεύθερες θαλάσσιες περιοχές που αντιστοιχούν σε 17 τεμάχια από έναν προηγούμενο κύκλο παραχωρήσεων και έχουμε  σοβαρές ενδείξεις για προσέλκυση μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν επίσης μερικές χερσαίες περιοχές όπου οι προσπάθειές μας είναι εν εξελίξει για να προσελκύσουν τεχνικά ικανές και οικονομικά ισχυρές επιχειρήσεις.

Μετά την τεράστια ανακάλυψη αερίου του Zohr από την Eni στην Αίγυπτο τα μάτια της βιομηχανίας στρέφονται στην ανατολική Μεσόγειο σε ομοιάζουσες γεωλογικές δομές όπως αυτές των ανθρακικών πετρωμάτων που χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο θαλάσσιο μέρος της δυτικής Ελλάδας. Η θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης εντάσσεται επίσης σε αυτό το γενικότερο πλάνο διότι υπάρχει μεγάλο γεωλογικό ενδιαφέρον πάρα τις δυσκολίες λόγω των περίπλοκων γεωλογικών δομών. Για αυτόν το λόγο η ΕΔΕΥ προχώρησε σε υπογραφή συμφωνίας με το Πολυτεχνείο της Κρήτης σε θέματα συνεργασίας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν πρόγραμμα προσομοιώσεων σεισμικών δεδομένων δυτικά της Κρήτης και δημιουργία βάσης δεδομένων της οργανικής ύλης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Δύο ζητήματα, είναι πολύ σημαντικά για την ΕΔΕΥ σήμερα. Κατ' αρχή, επιθυμούμε κατά προτίμηση επιχειρήσεις ικανές να εξερευνήσουν, να εξετάσουν και να παράγουν μέχρι την τελευταία σταγόνα πετρελαίου παρά να επιδιώκουν την μεταπώληση των δικαιωμάτων τους σε τρίτους. Συνεπώς χρειαζόμαστε επιχειρήσεις με εμπειρία στην εξερεύνηση, την ανάπτυξη και την παραγωγή. Δεύτερον, η προστασία του περιβάλλοντος θα παραμείνει θεμέλιος λίθος στο στάδιο της αξιολόγησης καταλληλόλητας επιχειρήσεων πετρελαίου και αερίου καθώς και στο μετέπειτα στάδιο παραγωγής.

Πιο πρακτικά, σε επίπεδο των αμεσότερων αρμοδιοτήτων της ΕΔΕΥ είναι η επίβλεψη της πρόσκτησης δυσδιάστατων και τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που απονεμήθηκαν ήδη σε αναδόχους, καθώς επίσης και η οργάνωση νέων σεισμικών προγραμμάτων, και η επανεπεξεργασία των υπαρχόντων στοιχείων σε επιλεγμένες περιοχές.

Τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι καθοριστικής σημασίας για το ενεργειακό πρόγραμμα της Ελλάδας. Ενώ η πρώτη μας εστίαση σκοπεύει στη διαχείριση και την εξερεύνηση, η ΕΔΕΥ θα πρέπει επίσης να ρυθμίσει την υπάρχουσα παραγωγή όπως και τις σύντομα μελλοντικές δραστηριότητες παραγωγής. Κοιτάζοντας κατάματα το μέλλον, εάν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο είναι επιτυχείς θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά για το πώς οργανώνουμε και την ομάδα παραγωγής της ΕΔΕΥ.

 ----------------------

(Το άρθρο περιλαμβάνεται στην ετήσια έκδοση GREEK ENERGY 2017 που εκδίδει το energypress)

Ο Γιάννης Μπασιάς διορίστηκε τον Νοέμβριο 2016 με πενταετή θητεία ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων ΑΕ. Ο Σπύρος Μπέλλας, διορίστηκε Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥ. Η ΕΔΕΥ ΑΕ συστάθηκε το 2011 με μέτοχο κατά 100% το Ελληνικό Δημόσιο και παρέμεινε ανενεργή διότι δεν υπήρχε στελέχωση μέχρι το τέλος του 2016. Σε αυτό το διάστημα το έργο εκτελούνταν σε επίπεδο της  Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων και της αντίστοιχης Γενικής Γραμματείας του ΥΠΕΝ..

Λεπτομερής ενημέρωση για τις δραστηριότητες της ΕΔΕΥ στην ιστοσελίδα της:  www.greekhydrocarbons.grΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα