Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Έλλειψη ανταγωνισμού "βλέπει" η Κομισιόν στην ηλεκτρική αγορά - Τι λέει για αποεπένδυση, ΝΟΜΕ, τιμολόγια ΔΕΗ και αγορά των ΑΠΕ

Χάρης Αποσπόρης

Θέμα ανταγωνισμού ο οποίος  "εξακολουθεί να περιορίζεται λόγω της δεσπόζουσας θέσης της ΔEH στη λιανική και τη χονδρική" θέτει η έκθεση της Κομισιόν για την ενισχυμένη εποπτεία της ελληνικής οικονομίας που δόθηκε στη δημοσιότητα (βλέπε επισυναπτόμενα).

Παράλληλα, η Κομισιόν θέτει έστω και έμμεσα θέμα αναπροσαρμογής των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος καθώς η έκθεση σημειώνει ότι «είναι σημαντικό το τιμολογιακό καθεστώς της ΔEH για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών να αντανακλά και να συνδέεται με τη δομή του δυναμικού κόστους που αντιμετωπίζει η εταιρία...Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, λόγω της αύξησης των δικαιωμάτων εκπομπών το 2018, στα οποία η ΔEH είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω του σημαντικού μεριδίου της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη».

Βήμα η πώληση των μονάδων - Οι επενδυτές να συμμορφώνονται με τους κανόνες

Η Κομισιόν διαγνώσκει ότι αυτή τη στιγμή «στον τομέα της ενέργειας διεξάγονται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις που εστιάζονται στο άνοιγμα του τομέα στον ανταγωνισμό και στη δημιουργία μιας συνδεδεμένης αγοράς με την Ιταλία και τη Βουλγαρία, σύμφωνα με το μοντέλο-στόχο (Target Model), έως το 2019». Εντούτοις, οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ο ανταγωνισμός περιορίζεται λόγω της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ, τη στιγμή που τα «οικονομικά ζητήματα της ΔEH καθιστούν πιο δύσκολη την απομάκρυνση από την εξάρτηση από το λιγνίτη».

Πάντως, η Κομισιόν μιλάει με θετικά λόγια για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και σημειώνει: «Η εκχώρηση αυτού του μεγάλου στοιχείου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον εθνικό φορέα είναι ένα βασικό βήμα στη διαδικασία ανοίγματος της αγοράς σε νεοεισερχόμενους. Το κλείσιμο της οικονομικής συναλλαγής αναμένεται στις αρχές του 2019 ως ειδική δέσμευση», τονίζει η Κομισιόν. Όπως υπενθυμίζει η Ευρ. Επιτροπή, «οι επενδυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες περί διαχωρισμού, δεδομένης της παρουσίας τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τα εν λόγω εργοστάσια όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα από τη ΔEH».

Ζητά μέτρα για τις οφειλές προς τη ΔΕΗ

Επιπλέον, γίνεται λόγος για την οικονομική θέση της ΔΕΗ: «Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της ΔEH, μέσω προσπαθειών αντιμετώπισης του μεγάλου ποσού καθυστερούμενων οφειλών όσον αφορά τους λογαριασμούς των τελικών πελατών». Από εκεί και πέρα, η Κομισιόν συνιστά τη λήψη μέτρων απέναντι στους εγχώριους πελάτες που αλλάζουν προμηθευτή και τους εμπορικούς πελάτες που κηρύττουν πτώχευση.

Επίσης προτρέπει τη ΔEH «να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι τρέχουσες προσπάθειες που φαίνεται να έχουν θετικά αποτελέσματα, όπως η αποστολή μαζικών ειδοποιητηρίων που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι σε πελάτες με συνολικά χρέη άνω των 500 εκατ. ευρώ έχοντας αφήσει απλήρωτους πάνω από δύο διαδοχικούς λογαριασμούς».
Έως τον Απρίλιο το Target Model - Καταγράφεται πρόοδος
Η Κομισιόν τονίζει τη δρομολόγηση των μεταρρυθμίσεων για την αγορά Target Model με την ολοκλήρωσή τους έως τον Απρίλιο του 2019.
Κάνει λόγο για την επίτευξη προόδου με την έκδοση των κωδίκων για τις αγορές της επόμενης μέρας, την ενδοημερήσια και την αγορά εξισορρόπησης.

Αναφέρεται επίσης στο ό,τι δημιουργήθηκε το Χρηματιστήριο Ενέργειας και η εταιρία εκκαθάρισης των συναλλαγών . Οι συζητήσεις με τους ρυθμιστικούς φορείς της Βουλγαρίας και της Ιταλίας συνεχίζονται όσον αφορά τη σύνδεση των διαφόρων αγορών. Από την άποψη αυτή, το Ελληνικό Χρηματιστήριο αναμένει την πιστοποίηση της Σύζευξης Περιφερειών (PCR).

Τα ΝΟΜΕ
«Οι δημοπρασίες Nouvelle Organization du Marché de l'Electricité (NOME), οι οποίες δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν τη δίκαιη πρόσβαση εναλλακτικών προμηθευτών στο μείγμα καυσίμων, επιτυγχάνουν κάποια επιτυχία στη μείωση της δεσπόζουσας θέσης της ΔEH, αν και είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τα φιλόδοξα επίπεδα που έχουν τεθεί», σημειώνει η Κομισιόν. Κατά το 2019 προβλέπεται αναθεώρηση του συστήματος NOME, επίσης ως συγκεκριμένη δέσμευση, με στόχο την αποκλιμάκωση των ποσοτήτων που έχουν τεθεί σε δημοπρασίες, όταν η παραγωγή ενέργειας είναι μικρότερη στην κατοχή του κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης (σ.σ. ΔEH).

Οι αναφορές στην αγορά των ΑΠΕ
Πλεονασματικός, σύμφωνα με την Κομισιόν, είναι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και εξαιτίας της αύξησης των εσόδων από τα δικαιώματα ρύπων η κυβέρνηση αναμένεται να θεσπίσει την κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου του 2019 της χρέωσης προμηθευτή και του ειδικού τέλους λιγνίτη.

«Η προώθηση της κατάργηση της χρέωσης προμηθευτή αποτελεί θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι καταργεί μια στρεβλωτική εισφορά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη του Target Model», υπογραμμίζουν οι Βρυξέλλες.

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο λογαριασμός ΑΠΕ θα παραμείνει ισορροπημένος, είναι σημαντικό οι αρχές να προχωρήσουν, όπως έχει συμφωνηθεί, στην αύξηση του μεριδίου των εσόδων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και ότι τυχόν περαιτέρω προσαρμογές των τρεχουσών ροών εσόδων (π.χ. πρόσθετη επιβάρυνση για τον καταναλωτή ETMEAΡ) θα είναι συνεπείς με τη διατήρηση του αποθεματικού (70 εκατ. ευρώ).

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι παρόλο που μειώθηκαν οι καθυστερήσεις που επέφεραν οι παραγωγοί ΑΠΕ για να λάβουν τις πληρωμές τους, ο λογαριασμός ΑΠΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ταμειακών ροών, κυρίως λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η ΔEH.

Μια άλλη θετική εξέλιξη ήταν η έναρξη των δημοπρασιών για έργα ΑΠΕ που πραγματοποιούνται τακτικά (ο πρώτος ήταν τον Ιούλιο του 2018 και ο δεύτερος προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2018), επιτρέποντας την απορρόφηση ηλιακής και αιολικής ενέργειας στο δίκτυο και συμβάλλοντας στις επενδύσεις αυτόν τον τομέα, αν και παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δημοπρασιών για τη διατήρηση αναπτυγμένων έργων.

Να προχωρήσει η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης

Τέλος η έκθεση κάνει ειδική μνεία στο θέμα του Euroasia και στις διαπραγματεύσεις για τη συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ για τις διασυνδέσεις Αττική Κρήτη και Κρήτη Κύπρος, εκφράζοντας την ευχή να προχωρήσουν τα σημαντικά έργα και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία ενόψει των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τα προβλήματα στις διαβουλεύσεις των εμπλεκομένων μερών.

Συνοδευτικά αρχείαΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα