Skip to main content
Menu
English edition

Αποστολή στις Βρυξέλες για target model και νέα ΑΔΙ – Ζητάμε μηχανισμό «γέφυρα» αλλά… μας λείπουν οι μελέτες

Θοδωρής Παναγούλης

Με την Κομισιόν να έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση Μηχανισμών Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (τα λεγόμενα ΑΔΙ με τα οποία αποζημιώνονται οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες για να εξασφαλίζουν επάρκεια και ευστάθεια στο ηλεκτρικό σύστημα), η χώρα μας σπεύδει στις Βρυξέλλες για να συζητήσει με τις κοινοτικές αρχές.

Το ραντεβού με τις Γενικές Διευθύνσεις Ανταγωνισμού (DG Comp) και Ενέργειας (DG Energy) της Κομισιόν, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress έχει καθοριστεί για την επόμενη εβδομάδα και θα συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς, τόσο εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ όσο και της ΡΑΕ.

Έχουν προηγηθεί πολλές επαφές με ανταλλαγή e mails και τηλεδιασκέψεις, ωστόσο η συνάντηση της επόμενης εβδομάδας θεωρείται καθοριστική.

Η χώρα μας θέλει να άρει τις επιφυλάξεις των κοινοτικών σχετικά με την ταχύτητα με την οποία προετοιμάζεται η υλοποίηση του target model, αλλά και να διερευνήσει τη δυνατότητα να εγκριθεί ένας νέος μεταβατικός μηχανισμός ΑΔΙ που να ισχύσει μετά τον Απρίλιο (οπότε τελειώνει ο υφιστάμενος προσωρινός μηχανισμός) και να στηρίξει το σύστημα μέχρι να εγκριθεί και εφαρμοστεί ο Μόνιμος Μηχανισμός Αποζημίωσης για τον οποίο δουλεύει ταυτόχρονα η ΡΑΕ.

Για την ακρίβεια από την ελληνική πλευρά τρέχουν παράλληλα:

·         Η προετοιμασία για την υιοθέτηση μέτρων που να μεταρρυθμίζουν την αγορά ώστε να  διευρυνθεί το φάσμα εσόδων των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων από την ίδια την αγορά.

·         Η επεξεργασία των βασικών αρχών του Μόνιμου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

·         Η εκπόνηση ενός νέου μεταβατικού μηχανισμού – γέφυρα για το διάστημα μέχρι την υιοθέτηση και λειτουργία του μόνιμου μηχανισμού.

Τις επεξεργασίες αυτές θα έχει στις βαλίτσες της η ελληνική αποστολή για το ραντεβού της επόμενης εβδομάδας, αλλά οι επεξεργασίες αυτές είναι ελλιπείς από… χέρι, αφού δεν εδράζονται σε ένα βασικό προαπαιτούμενο, που είναι η μελέτη ευελιξίας του ΑΔΜΗΕ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είχε ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ να παρουσιάσει μελέτη για τις ανάγκες ευελιξίας του συστήματος, αλλά και για πιθανά «προϊόντα» ευελιξίας που θα μπορούσαν να προστεθούν στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς. Η αποτύπωση των απαιτήσεων ευελιξίας θεωρείται βασική καθώς η διείσδυση των ΑΠΕ συνεπάγεται την ανάγκη για ευέλικτα συστήματα, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις διακυμάνσεις παραγωγής των ΑΠΕ.

Η μελέτη αυτή παραδόθηκε προ μηνός, αλλά ουσιαστικά επιστράφηκε προς βελτίωση καθώς ο διαχειριστής παρέδωσε ένα μάλλον ανεπαρκές και ατεκμηρίωτο κείμενο, χωρίς ικανοποιητικό σχολιασμό των αποτελεσμάτων και χωρίς να διατυπώνει συμπεράσματα και προτάσεις.

Η δουλειά ως εκ τούτου της ελληνικής αποστολής θα είναι δύσκολη, παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει η κρίση ενεργειακής επάρκειας που ανέδειξε την ανάγκη μηχανισμού ΑΔΙ. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός – γέφυρα θα είναι ένας μηχανισμός που θα αποζημιώνει τις μονάδες αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με ισότιμη αντιμετώπιση των τεχνολογιών παραγωγής αλλά και της ζήτησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών από ακραίες τιμές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν έδωσε σε πρόσφατη έκθεσή της για τους μηχανισμούς επάρκειας ισχύος σαφείς κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να τεκμηριώνεται απόλυτα από κάθε κράτος - μέλος η πραγματική ανάγκη για αυτούς και να υποβάλλονται προς έγκριση αφού πρώτα έχουν θεσμοθετηθεί μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρισμού που να οδηγούν στο να προσπορίζονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τα έσοδα που τους αναλογούν από την ίδια την αγορά.

Για τη χώρα μας οι περι ων ο λόγος μεταρρυθμίσεις, εστιάζονται κυρίως στην τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ώστε να θεσμοθετηθεί αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων για τις λεγόμενες επικουρικές υπηρεσίες που παρέχουν στο σύστημα, όπως για παράδειγμα η «τριτεύουσα εφεδρεία». Συνεπώς η Ρυθμιστική Αρχή θα πρέπει τώρα να εργαστεί ώστε να εισαγάγει στο σύστημα τις αλλαγές και τα συμπληρωματικά «εργαλεία» που θα κάνουν πιο αντιπροσωπευτική την αποζημίωση των μονάδων με όρους αγοράς.

Τώρα βρισκόμαστε στη φάση κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα στοιχεία ώστε να φανεί πότε μπορεί να υποβληθεί πρόταση για το Μόνιμο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος, ενώ ταυτόχρονα θα υποβληθεί αίτημα για το μηχανισμό – γέφυρα. Κρίσιμο ζήτημα πάντως, είναι αν θα κινηθούν οι διαδικασίες με την απαιτούμενη ταχύτητα, καθώς ο Απρίλιος του 2017 οπότε λήγουν τα προσωρινά ΑΔΙ δεν είναι μακριά, και οι ηλεκτροπαραγωγοί κινδυνεύουν, εάν δεν έχει εγκριθεί και λειτουργήσει ο νέος Μηχανισμός, να μείνουν χωρίς καμία αποζημίωση, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωση των μονάδων τους.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα