Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Αναβάλλεται για τις 24 Μαΐου η Γ.Σ. της Συστήματα Sunlight για τη διάθεση κερδών χρήσης 2017

Αναβάλλεται για τις 24 Μαΐου η Γ.Σ. της Συστήματα Sunlight για τη διάθεση κερδών χρήσης 2017.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Ερμού 2 και Νίκης, Αθήνα,

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:  Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2017

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

Θέμα 5ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και  Επιτροπών αυτού

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017 και καθορισμός ύψους των αμοιβών τους για την χρήση 2018

Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 5,50 Ευρώ  και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέον και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 2,93 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής. 

Θέμα 8ο: Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 3  του Καταστατικού αυτής.

Θέμα 9ο: Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920

Θέμα 10ο:  Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 11ο: Έγκριση αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας. Ειδικότερα, έγκριση χρήσης ποσού €5.000.000 για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός του 2018 έναντι του αρχικού ποσού €3.000.000 όπως αυτό αρχικά αναφερόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Η μοναδική μέτοχος εταιρεία Olympia Group Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών παρέστη εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ρουμπέν Μπουρλά, ήτοι εκπροσωπήθηκε το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση ανεβλήθη κατόπιν αιτήματος που κατέθεσε η μοναδική μέτοχος δια του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της κ. Μπουρλά. Ημέρα συνέχισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η 24η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Ερμού 2 και Νίκης, στην Αθήνα.

Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα