Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ακύρωση του διαγωνισμού για τα μεγάλα φ/β αποφάσισε η ΡΑΕ - Θύελλα αντιδράσεων και προαναγγελία νομικών προσφυγών - Τα οριστικά αποτελέσματα για τους άλλους δύο διαγωνισμούς

(upd:19:45) Τη σφορδρή αντίδραση των επενδυτών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό της 10ης Δεκεμβρίου στην κατηγορία των μεγάλων φ/β προκαλεί η απόφαση της ΡΑΕ να ακυρώσει το συγκεκριμένο διαγωνισμό λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η αντίδραση δεν προέρχεται μόνο από την εταιρεία που "κράτησε" μεγαβάτ χωρίς να δώσει προσφορές και είχε έτσι το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά τις τιμές, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν φορείς της αγοράς φωτοβολταϊκών, η απόφαση της ΡΑΕ, η οποία επικαλείται “λόγους δημοσίου συμφέροντος”, είναι κατάφωρα άδικη για όλους εκείνους που, ακολουθώντας κατά γράμμα τους κανόνες που έθεσε η ίδια η Αρχή, κατακύρωσαν τιμή στον διαγωνισμό, χωρίς χειραγώγηση ή καταστρατήγηση των όρων του διαγωνισμού.

«Οι εταιρίες αυτές καλούνται τώρα να συμμετάσχουν εκ νέου σε επαναληπτικό διαγωνισμό, στον οποίον φυσικά δεν θα τηρούνται οι στοιχειώδεις όροι διακριτικότητας για το ποιοί συμμετέχουν και πόσο χαμηλά μπορούν να ρίξουν την προσφορά τους, αφού η ΡΑΕ δημοσιοποίησε ήδη αυτά τα στοιχεία! Αυτό κι αν συνιστά χειραγώγηση του διαγωνισμού και καταστρατήγηση κάθε έννοιας ανταγωνισμού!» λέγεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της αγοράς, η μη υποβολή προσφορών, αφενός είναι δικαίωμα των συμμετεχόντων, αφετέρου θα μπορούσε να οφείλεται θεωρητικά και σε τεχνικό πρόβλημα. «Τι θα συμβεί λοιπόν στο μέλλον αν έχουμε διακοπή ρεύματος και δεν μπορεί να υποβάλει προσφορές ένας συμμετέχων; Θα ματαιώνουμε τους διαγωνισμούς και θα την πληρώνουν όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες;» αναρωτιούνται οι συνομιλητές του energypress.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, όσον αφορά στο “δημόσιο συμφέρον”, η μεσοσταθμική τιμή των έργων που κατακύρωναν τιμή πριν τη ματαίωση ήταν 70,27 €/MWh, τιμή μικρότερη από την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) της 14/12/2018 που ήταν 79,53 €/MWh.

Επιπλέον, στον διαγωνισμό του Ιουλίου 2018, η μεσοσταθμική τιμή για όλα τα φωτοβολταϊκά (και οι δυο κατηγορίες) ήταν 71,1 €/MWh και πέντε μήνες μετά στον διαγωνισμό του Δεκεμβρίου 68,8 €/MWh. «Γιατί τώρα θίγεται το δημόσιο συμφέρον και δεν θιγόταν πέντε μήνες πριν με υψηλότερες τιμές;» θέτουν το ερώτημα οι φορείς της φωτοβολταϊκής αγοράς.

Τέλος, παράγοντες της αγοράς καλούν τη ΡΑΕ «να ανακαλέσει την παράλογη και άδικη αυτή απόφαση και να κατακυρώσει τιμές για όλες τις εταιρίες που σεβάστηκαν στο ακέραιο τους τεθέντες από τη ΡΑΕ κανόνες». Θεωρούν, δε, βέβαιη την προσφυγή σε νομικά μέτρα για προστασία των θιγομένων.

Νωρίτερα το energypress έγραφε:

Τα οριστικά αποτελέσματα των δημοπρασιών ΑΠΕ της 10ης Δεκεμβρίου εξέδωσε σήμερα η ΡΑΕ, ενώ αποφάσισε να ματαιώσει την κατηγορία ΙΙ λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Για την εν λόγω κατηγορία θα προκηρυχθεί νέα ανταγωνιστική διαδικασία εντός του Ιανουαρίου του 2019, όπως ανακοινώθηκε.

Όπως αναφέρει σχετικά η Αρχή, στην κατηγορία ΙΙ η δημοπρατούμενη ισχύς ήταν 86,47 μεγαβάτ. Η συνολική ισχύς όλων των συμμετεχόντων ήταν 151,32 μεγαβάτ και η ισχύς των 13 έργων της SPES Solaris και των 2 έργων της εταιρείας SPES SOLARIS ΤΡΙΑ AE που ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ στην ηλεκτρονική δημοπρασία λόγω μη υποβολής προσφοράς ήταν 65,33 μεγαβάτ.

Η ΡΑΕ έκρινε με βάση τα παραπάνω ότι ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ως προς την κατηγορία αυτή και κατ' επέκταση προχώρησε σε ματαίωση της διαδικασίας.

Αναλυτικότερα, η ΡΑΕ επισήμανε τα εξής αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα:

"Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την Κατηγορία ΙΙ και από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, όλα τα έργα που υπέβαλαν προσφορές στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Κατηγορία ΙΙ είχαν συνολική ισχύ μικρότερη από τη δημοπρατούμενη και, ως εκ τούτου, όλα τα έργα θα μπορούσαν να λάβουν την τιμή εκκίνησης των 71,91 €/MWh. Συνεπώς, ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ως προς την κατηγορία αυτή, μη ικανοποιώντας τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. 1026/2018 απόφασης της ΡΑΕ σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

Ειδικότερα, με τη μη συμμετοχή τους στην ανταγωνιστική διαδικασία και τη μη υποβολή προσφορών για τα 13 έργα της εταιρείας SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE και για τα 2 έργα της εταιρείας SPES SOLARIS ΤΡΙΑ (3) AE, για τα οποία είχαν υποβληθεί Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις οι οποίες έγιναν δεκτές και ελήφθησαν υπόψη για την οριστικοποίηση της δημοπρατούμενης ισχύος λαμβάνοντας υπόψη των κανόνα του ανταγωνισμού του 75%, δημιουργήθηκαν συνθήκες στρέβλωσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας και 21 καταστρατήγησης του όρου της Προκήρυξης που αφορά στην εφαρμογή του κανόνα του ελάχιστου επιπέδου ανταγωνισμού του 75%.

Η στρέβλωση αυτή είχε ως συνέπεια τη διαμόρφωση τιμών σε επίπεδο διαφορετικό από εκείνο που θα διαμορφωνόταν υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Έτσι, εάν τα δεκαπέντε (15) αυτά έργα που ενώ δήλωσαν συμμετοχή (και τελικά δεν συμμετείχαν αφού δεν υπέβαλαν προσφορές στην ανταγωνιστική διαδικασία), είχαν εξ’ αρχής δηλώσει τη μη συμμετοχή τους στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία, τότε η συνολική ισχύς των έργων που θα συμμετείχαν στην ανταγωνιστική διαδικασία θα ανέρχονταν σε 85,99 MW και με βάση τον κανόνα του ελάχιστου επιπέδου ανταγωνισμού 75% η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς της Κατηγορίας ΙΙ θα καθορίζονταν στην τιμή των ~49,17MW και τότε, υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, είναι προφανές ότι θα προέκυπταν άλλα αποτελέσματα από την ηλεκτρονική δημοπρασία, πολύ χαμηλότερα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας". 

Τον αναλυτικό πίνακα με τα αποτελέσματα, καθώς και το τι έγινε με τις ενστάσεις μπορείτε να τα δείτε εδώ.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα