Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

"Αφήσαμε" τα βιοκαύσιμα, μας προειδοποιεί η Κομισιόν

Σε νέα προειδοποίηση προς τη χώρα μας προέβη στις 24/6 ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της Κομισιόν Janez Potočnik, καθώς δεν έχει συμμορφωθεί στους κοινοτικούς κανόνες σε σχέση με τα όρια των μικροσκοπικών σωματιδίων, ήδη από το 2005.

Σημειώνεται ότι τα μικροσκοπικά σωματίδια PM10 μπορούν να προκαλέσουν άσθμα, καρκίνο ή καρδιοπάθειες, ενώ προέρχονται από εκπομπές καυσαερίων αυτοκινήτων ή βιομηχανίας. Κι όλα αυτά την ώρα που η χώρα, υπολείπεται του εθνικού στόχου για τα βιοκάυσιμα (5% για το 2008 και είμαστε στο 1,01%), υποβαθμίζει την παραγωγή βιοντήζελ (καύσιμο ιδαίτερα φιλικό στο περιβάλλον) από 182 χλlt 2009 σε 164 χλlt το 21010, με μείωση της εθνικής κατανομής. "Άραγε αυτό είχε κατά νου ο Πρωθυπουργός όταν μόλις χτες ανέλυε στο υπουργικό τη στρατηγική 20-20-20 για την ανάγκη στροφής στην πράσινη ανάπτυξη;" σχοίάζει σχετικά παράγοντας του χώρου.                                    

Τι λέει το κείμενο της Επιτροπής

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την ποιότητα του αέρα όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια. Σύμφωνα με την απόφαση: Τα τρία κράτη μέλη δεν έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα να ρυθμίσουν το πρόβλημα των υπερβολικών εκπομπών των μικροσκοπικών αιωρούμενων σωματιδίων που είναι γνωστά ως ΑΣ10 [PM10].

Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να συμμορφωθούν προς τις ως άνω υποδείξεις , που έχουν διατυπωθεί με τη μορφή αιτιολογημένων γνωμών στο πλαίσιο διαδικασιών παράβασης, διαφορετικά η Επιτροπή ενδέχεται να τα παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik δήλωσε: " Τα αιωρούμενα σωματίδια επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Επιβάλλεται ο καθορισμός αυστηρών προτύπων για την προστασία των πολιτών στην Ε.Ε.. Τα ως άνω πρότυπα πρέπει να τηρούνται αυστηρά στις ζώνες για τις οποίες δεν ισχύουν παρατάσεις των προβλεπόμενων προθεσμιών."

Βάσει της οδηγίας 2008/50/ΕΚ τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν μέχρι το 2005 την τήρηση ορισμένων οριακών τιμών για τα ΑΣ10. Τα εν λόγω όρια επιβάλλουν ετήσια τιμή συγκέντρωσης (40 μg/m3) και ημερήσια τιμή συγκέντρωσης (50 μg/m3), των οποίων απαγορεύεται η υπέρβαση περισσότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος.

Οι διάφορες χώρες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης από τις οριακές τιμές για τα ΑΣ10 μέχρι τον Ιουνίου του 2011, αλλά οι εν λόγω εξαιρέσεις υπόκεινται σε μια σειρά προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν μέχρι την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας παράτασης καθώς και ότι εφαρμόζουν σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στο οποίο καθορίζονται οι αντίστοιχες ενέργειες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε κάθε ζώνη όπου ελέγχεται η ποιότητα του αέρα.

Από τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή προκύπτει ότι από το 2005 οι οριακές τιμές για τα ΑΣ10 δεν έχουν τηρηθεί σε πολλές ζώνες στο Βέλγιο και την Ελλάδα. Μολονότι και τα δύο αυτά κράτη μέλη υπέβαλαν αίτηση παράτασης, η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις.

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα