Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Μανιάτης: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ορυκτές πρώτες ύλες σε συνεργασία με τον ΣΜΕ

Με απώτερο στόχο η Ελλάδα να καταστεί Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό υπόδειγμα στη μεταλλευτική βιομηχανία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τη γεωπολιτική της θέση, το υπουργείο ΠΕΚΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια ακολουθεί μια πολιτική σταθερή, διάφανη και συναινετική τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, τόνισε στην ομιλία του στο 4ο Διεθνές Συνέδριο τους φυσικούς πόρους της Ελλάδας, ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι εξορυκτικές επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις προσπάθειες της Πολιτείας θα πρέπει να προωθούν ποιοτικές αλλαγές, ώστε να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα που υπάρχει αρκετές φορές στην κοινή γνώμη και που συνδέει την εξορυκτική δραστηριότητα με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, η ομιλία του κ. Μανιάτη έχει ως εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

Η μεταλλευτική βιομηχανία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εθνικές και με τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες.

Ειδικότερα τη σημερινή εποχή, που η χώρα βιώνει μια πολυεπίπεδη κρίση με ρίζες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές και που το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη, οι ορυκτές πρώτες ύλες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στο οικονομικό και επενδυτικό πλαίσιο ευκαιριών και να αποτελέσουν νέα πηγή εσόδων και θέσεων εργασίας.

Η χώρα μας ανήκει σε μια από τις πλουσιότερες κοιτασματολογικά περιοχές της Ευρώπης. Η αξία των υπεδαφικών κοιτασμάτων της χώρας που μπορούν να εκμεταλλευθούν με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς από τα πλήρως ερευνηθέντα κοιτάσματα, ανέρχεται σε περίπου 30 δισ. ευρώ.

Ο εξορυκτικός κλάδος στη χώρα μας, είναι κλάδος με έντονη εξωστρέφεια, δεδομένου ότι περισσότερο από 65% των πωλήσεων του είναι εξαγωγές, ενώ οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας του κλάδου είναι περίπου 100.000 εργαζόμενοι.

Η αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας είναι πεποίθησή μας, ότι πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η χωρίς όρους ανάπτυξη, δηλ. η ανάπτυξη που υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα της φύσης, που εξαντλεί τους φυσικούς πόρους και υποβαθμίζει τα περιβαλλοντικά συστήματα, μη σεβόμενη τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες και την κοινωνική συνοχή, δεν είναι το μοντέλο ανάπτυξης για το οποίο εργαζόμαστε.

Το υπουργείο μας για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, τα τελευταία 4,5 χρόνια ακολουθεί μια πολιτική σταθερή, διάφανη και συναινετική τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, μια πολιτική που βασίζεται σε 3 άξονες:

1) Την καταγραφή, αποκάλυψη και ανάδειξη των ορυκτών πρώτων υλών και την ανάθεση της αξιοποίησής τους με διαφανείς διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες με στόχο την μεγιστοποίηση των ωφελειών του δημοσίου.
2) Την βιώσιμη αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, με διαδικασίες ορθολογικής εκμετάλλευσης και απόλυτου σεβασμού στο περιβάλλον και στις κοινωνικές ανάγκες.
3) Την ύπαρξη σοβαρών αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και την δίκαιη κοινωνικά κατανομή των εθνικών εσόδων.

Έχουμε υλοποιήσει σειρά παρεμβάσεων με στόχο την στήριξη και ενίσχυση του κλάδου, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα:

1) Αναμορφώσαμε την Μεταλλευτική νομοθεσία και εκδόθηκε το έτος 2011 ο νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

2) Αναλάβαμε πρωτοβουλίες, γνωστές σε όλους για την αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

3) Καταγράψαμε και αξιολογούμε πάνω από 120 Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκμίσθωσής τους με διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.

4) Επαναδραστηριοποιήσαμε με τον ν. 4001/2011 την διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών.

5) Αναπροσαρμόσαμε τα μισθώματα για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και αδειών μεταλλευτικών ερευνών και θεσμοθετήσαμε την απόδοση του 20% αυτών προς τις τοπικές κοινωνίες.

6) Μεταρρυθμίσαμε πλήρως τις διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων, με τον ν. 4014/2011. Απλοποιήσαμε, εξορθολογήσαμε και τυποποιήσαμε όλες τις σχετικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα, εντός του 2014 προγραμματίζουμε να θέσουμε σε λειτουργία και το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, μέσω του οποίου θα ολοκληρώνεται on line η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των Μελετών Περιβάλλοντος για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την έκδοση των αποφάσεων ανανέωσης, τροποποίησής τους, κλπ.

7) Υιοθετήσαμε και ανακοινώσαμε το 2012, την Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών και εργαζόμαστε για την υλοποίηση της. Η χώρα μας είναι μια από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθέτησε και υλοποιεί πολιτική αξιοποίησης ΟΠΥ.

8) Ένας από τους βασικούς άξονες της πολιτικής μας είναι και ο χωροταξικός σχεδιασμός, που θα διασφαλίζει την τωρινή και μελλοντική πρόσβαση στις Ορυκτές Πρώτες ύλες και την επίλυση θεμάτων ανταγωνισμού των χρήσεων γης.  Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να σας ανακοινώσω ότι, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), προωθούμε την εκπόνηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες.

Με τη θεσμοθέτηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ορυκτές πρώτες ύλες στοχεύουμε κυρίως:

- Στη δημιουργία αποτελεσματικού πλαισίου για τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης, που θα ανταποκρίνεται στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
- Στην προώθηση πολιτικών χρήσεων γης που θα λαμβάνουν υπόψη τις περιοχές κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος και θα προστατεύουν τα κοιτάσματα από μελλοντική δέσμευση και στέρηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους.
- Στον καθορισμό περιοχών μεταλλευτικού ενδιαφέροντος σε εθνικό επίπεδο και σε ιεράρχηση της σημαντικότητάς τους στη βιώσιμη ανάπτυξη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και
- Στη διασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων και στην επίλυση θεμάτων ανταγωνισμού χρήσεων γης

Εργαζόμαστε για να καταστεί η χώρα Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό υπόδειγμα στη Μεταλλευτική Βιομηχανία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τη γεωπολιτική της θέση.

Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις προσπάθειες της Πολιτείας θα πρέπει να προωθούν ποιοτικές αλλαγές, ώστε να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα που υπάρχει αρκετές φορές στην κοινή γνώμη και που συνδέει την εξορυκτική δραστηριότητα με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, μοντέλο προσανατολισμένο στην ποιότητα, την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, την οικονομία της γνώσης και τη μετάβαση σε μια χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της αγοράς, ο τομέας των ορυκτών πρώτων υλών αποτελεί βασικό πυλώνα για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να ενισχύσουμε τα δημόσια έσοδα.

Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του σημερινού forum.»ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα