Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

«Έξυπνα» δίκτυα και μετρητές για ορθολογική διαχείριση ενέργειας

Η δημιουργία επενδύσεων που θα καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, με αποτέλεσμα να ρίξουν τα κόστη απασχόλησαν τους εκπροσώπους των εταιρειών Sense One Technologies, ΑΒΒ, Ecco International, κατά τη διάρκεια του Επενδυτικού Φόρουμ «Η Ανάπτυξη που θέλουμε».

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, αντιπρόεδρος της εταιρείας Sense One Technologies, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ενεργειακών έργων, παρουσίασε μια πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η εταιρεία του με σκοπό τη μέτρηση των ενεργειακών επενδύσεων. Η πλατφόρμα μετρά διάφορα συστήματα, από ενεργειακά πάρκα, ενεργειακά κτίρια και κατοικίες έως αγροτικές φάρμες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Sense One Technologies δραστηριοποιείται κυρίως στο Λονδίνο, έχει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Αθήνα και έχει αναλάβει τις μετρήσεις εκατοντάδων έργων στην Αγγλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες.

«Πιστεύουμε ότι ο χώρος όπου δραστηριοποιούμεθα είναι μέσα στις 10 τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν μέσα στα επόμενα 10 χρόνια», τόνισε ο κ. Μαύρος. Μεταξύ των έργων που παρακολουθεί η Sense One Technologies περιλαμβάνονται ενεργειακά έργα 100 MW, που αντιστοιχούν σε 300 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, 65 MW σε 220 εγκαταστάσεις, κυρίως έργα φωτοβολταϊκών και σχολεία, στην Αγγλία – μεταξύ των οποίων και το μεγάλο έργο φωτοβολταϊκών της Blackfriars Bridge –, ενεργειακές φάρμες στη Γαλλία κ.λπ.

«Αρχικά ξεκινήσαμε από τα φωτοβολταϊκά, αλλά πλέον παρακολουθούμε μικτές εγκαταστάσεις. Κινούμαστε σε μια εποχή ευφυών δικτύων και προς τη δημιουργία έργων που θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια», τόνισε ο κ. Μαύρος, αντιδιαστέλλοντας ωστόσο την κατάσταση στη δυτική Ευρώπη από την Ελλάδα και εν γένει τον ευρωπαϊκό Νότο όπου κυριαρχεί το μείζον πρόβλημα της αβεβαιότητας και κρατά τις ζώνες αυτές πολύ πιο πίσω επενδυτικά από την υπόλοιπη Ευρώπη και τις ΗΠΑ.


Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, γενικός διευθυντής ενέργειας της ΑΒΒ, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και την μελέτη και εκτέλεση ηλεκτρενεργειακών έργων, παρουσίασε την πρόταση της ΑΒΒ για τη διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης.

«Πριν από 7-8 χρόνια», είπε «η ΡΑΕ, ο ΔΕΣΜΗΕ και το Πολυτεχνείο, αναζητώντας πώς θα διασυνδέσουν τις Κυκλάδες, κατέληξαν στη σύνδεση Λαυρίου-Σύρου. Ο πρώτος διαγωνισμός ακυρώθηκε, το έργο επαναπροκηρύχθηκε και προκρίθηκε η βασική σύνδεση Σύρου-Λαυρίου να γίνει με εναλλασσόμενο ρεύμα. Και με την ίδια τεχνολογία να γίνει αργότερα η σύνδεση της Κρήτης. Όμως αυτό είναι τεχνολογικά λάθος και αποτελεί σπατάλη για την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Εμείς προτείνουμε η σύνδεση Λαυρίου-Σύρου να γίνει με συνεχές ρεύμα και στη συνέχεια, πάλι με συνεχές να γίνει η διασύνδεση των Κυκλάδων με την Κρήτη. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της πρότασης είναι ότι θα έχουμε μόνο μία διασύνδεση Αθήνας-Κυκλάδων-Κρήτης, με την οποία θα τροφοδοτήσουμε την Κρήτη με ρεύμα χαμηλού κόστους από την Ελλάδα και θα γλιτώσουμε τα ΥΚΩ που είναι γύρω στα 200 εκατ. ετησίως και όλα αυτά θα τα έχουμε πετύχει μειώνοντας το κόστος του έργου. Με αυτό τον συνδυασμένο τρόπο που μας επιτρέπει η σύγχρονη τεχνολογία το έργο θα αποπληρώνεται μόνο του, ενώ συν τοις άλλοις, μέσα στο δίκτυο μας συνεχούς ρεύματος θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη γεωθερμία της Μήλου. Η ΑΒΒ, πρωτοπόρος στο χώρο των ευρωπαϊκών ηλεκτρενεργειακών έργων, που έχει κατασκευάσει και τον αγωγό Ελλάδας-Ιταλίας, μπορεί με αυτή της την πρόταση να ρίξει τα κόστη», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο κ. Άλεξ Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος της Ecco International, περιέγραψε τα βασικά προβλήματα των έξυπνων δικτύων με βάση τη διεθνή εμπειρία της εταιρείας του. Οι τεχνολογίες των έξυπνων δικτύων και των έξυπνων μετρητών υπάρχουν, τόνισε, και είναι σημαντικές όχι μόνο γιατί βοηθούν στην ολοκλήρωση των φωτοβολταϊκών αλλά κι επειδή δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να λειτουργήσουν ως παραγωγοί. Σε τεχνολογικό επίπεδο έχουμε  μεγάλες προσπάθειες σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, την αποθήκευση και τη ροή της ενέργειας και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έχουμε επίσης τη σημαντική ανακάλυψη του  Digital Grid Router που θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε σαν ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία ενός διαδικτύου της ενέργειας. Ωστόσο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι όλα αυτά θα προχωρήσουν για λόγους καθαρά οικονομικούς.

Ένα βασικό ερώτημα είναι ποιος τα πληρώνει όλα αυτά, τόνισε ο κ. Παπαλεξόπουλος. Το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων που πρέπει να επενδυθούν είναι δυσθεώρητο, ούτε οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να τις αντέξουν ούτε ο ιδιωτικός τομέας. Μια λύση θα ήταν η συνεργασία κυβερνήσεων και ιδιωτικού τομέα, ωστόσο οι παραδοσιακές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν έχουν κίνητρα να λάβουν μέρος σε αυτή την ιστορία γιατί το όλο μοντέλο δεν τις συμφέρει οικονομικά.

Και μετά υπάρχουν κι άλλα ερωτήματα: σε ένα τέτοιο μοντέλο ποιος θα είναι ο ρόλος του ρυθμιστή; Ποιος θα κάνει έλεγχο στα δεδομένα, ποιος θα είναι δηλαδή ο Google της ενέργειας; Και ποιος είναι ο ρόλος των utilities;

Η ουσία είναι ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη ο τρόπος με τον οποίο τα έξυπνα δίκτυα θα μπορούσαν να δουλέψουν. Υπάρχει το πολύ σημαντικό πρόβλημα των δεδομένων: ποιος τα ελέγχει. Υπάρχει το πρόβλημα του χρήματος: ποιος πληρώνει. Βιομηχανικοί και εμπορικοί πελάτες θα μπορούσαν να έχουν οφέλη από τις υπηρεσίες που παρέχουν, οι οικιακοί πολίτες όμως δεν έχουν λόγο να θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την ιστορία.

Μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της εξοικονόμισης ενέργειας πραγματοποίησε ο κ. Χατζημπίρος, εκπρόσωπος του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου και του δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου «Δάφνη», περιγράφοντας τη δράση της ομώνυμης πρωτοβουλίας των νησιών του Αιγαίου με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία σε διάφορους τομείς. Η συνεργασία αυτή, όπως είπε, αρχικά αφορούσε τους τομείς των απορριμμάτων, της ενέργειας, του πολιτισμού, της ενέργειας κ.λπ. Το Ενεργειακό Γραφείο δημιουργήθηκε όταν τα ενεργειακά ζητήματα έγιναν ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτής το Ενεργειακό Γραφείο κατέθεσε μια πρόταση για την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων σε πέντε νησιά του Αιγαίου, η οποία εγκρίθηκε και πλέον τρέχει με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα