Skip to main content
Menu
English edition

CESEC: Συγχαρητήρια στη ΡΑΕ για τις ρυθμιστικές εξελίξεις στο φυσικό αέριο

Βρυξέλλες Έλενα Κοτσίφη

Στις 28 Νοεμβρίου συνεδρίασε στις Βρυξέλλες σε υψηλό επίπεδο η Επιτροπή CESEC, που εστιάζει στην ενίσχυση των διασυνδέσεων σε 15 χώρες της Κεντροανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπη όσον αφορά το Φυσικό Αέριο. Στόχοι της Επιτροπής είναι η ασφάλεια εφοδιασμού μέσα από τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων, η άρση στρεβλώσεων στη ροή του αερίου και η ανάπτυξη αγορών (hubs). Η Επιτροπή θα επεκτείνει σύντομα το πεδίο της τόσο στην ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στις ΑΠΕ.

Στη διάσκεψη υπήρξε ενημέρωση από τους project promoters για την πορεία κρίσιμων έργων, όπως ο Ελληνο-Βουλγαρικός αγωγός IGB, η διασύνδεση Βουλγαρίας - Σερβίας, η πλωτή πλατφόρμα LNG στην Αλεξανδρούπολη, ο τερματικός σταθμός LNG στην Κροατία, και η ενίσχυση  του συστήματος μεταφοράς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ανακοινώθηκε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κατοκύρωση σε συμβουλευτική εταιρεία υπηρεσιών τεχνικοοικονομικής ανάλυσης των έργων υποδομής που εντάσσονται στο πλαίσιο του CESEC.

Εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, η κα. Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΕ, αναφέρθηκε στις σημαντικές ρυθμιστικές και δομικές εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη σταδιακή εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς Κώδικες. Η εκπρόσωπος της ΡΑΕ επισήμανε την επικείμενη έκδοση κρίσιμων ρυθμιστικών κειμένων, όπως η 3η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, ο Κώδικας Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, και ο Κανονισμός Αδειών φυσικού αερίου.

Η Συμφωνία Διασύνδεσης με Βουλγαρία 

Σχετικά με το σχέδιο δράσης που έχει καταρτιστεί για τις χώρες που συμμετέχουν στο CESEC, η κα. Καρακατσάνη ανέπτυξε τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης της χώρας με τους Κανονισμούς Εξισορρόπησης (NC BAL) και Κατανομής Δυναμικότητας (NC CAM).  Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2016, υπογράφηκε η Συμφωνία Διασύνδεσης (Interconnection Agreement ή ΙΑ) μεταξύ των Διαχειριστών ΔΕΣΦΑ και Bulgartransgaz, εισάγοντας ένα πλαίσιο κοινών κανόνων για την κατανομή δυναμικότητας στο Σιδηρόκαστρο. Η Συμφωνία καθορίζει για πρώτη φορά τους όρους για τη δραστηριοποίηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου στο εν λόγω σημείο, αίροντας κυρίαρχες μονοπωλιακές δομές, και δημιουργεί παράλληλα τη δυνατότητα για αντίστροφη ροή από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, προωθώντας μια υπαρκτή προοπτική για τον κάθετο διάδρομο αγωγών.

Ειδικότερα, με απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής της Συμφωνίας Διασύνδεσης έχει πλέον επεκταθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου 2017, με την προοπτική να καταρτιστεί στο ενδιάμεσο διάστημα από τους δύο Διαχειριστές η αναθεωρημένη εκδοχή της. Μεταξύ άλλων, η αναθεωρημένη έκδοση του ΙΑ θα αφορά τα ακόλουθα:

-          Την εισαγωγή 35 κύκλων επαναδηλώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 312/2014 έναντι μιας δήλωσης που υπάρχει στην υφιστάμενη έκδοση της Συμφωνίας.

-          Την ενεργοποίηση της δυνατότητας δέσμευσης δυναμικότητας σε αντίστροφη ροή, στην κατεύθυνση από Ελλάδα προς Βουλγαρία (physical reverse)

-          Τον εναρμονισμό της ημέρας φυσικού αερίου, με τον καθορισμό της χρονικής της διάρκειας από 07:00-07:00 αντί του υφιστάμενου 08:00-08:00.

-          Την μεταβολή της θερμοκρασίας αναφοράς για τον υπολογισμό της Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναφορικά με τον Κανονισμό Κατανομής Δυναμικότητας, η κα. Καρακατσάνη αναφέρθηκε στην επικείμενη διεξαγωγή δημοπρασιών για την κατανομή μεταφορικής ικανότητας στο σημείο διασύνδεσης με τη Βουλγαρία (Σιδηρόκαστρο). Τα προϊόντα που θα δημοπρατηθούν θα διαφοροποιούνται ως προς τη χρονική τους διάρκεια (εννεάμηνη, τριμηνιαία ή μηνιαία) εντός του διαστήματος 1.1-30.9.2017, γεγονός που αποτυπώνεται και στην τιμή εκκίνησής τους, και θα αφορούν αδιάλειπτη (firm) παράδοση. Επιπλέον, θα δημοπρατηθούν και μηνιαία διακοπτόμενα προϊόντα εικονικής ανάστροφης ροής. Σημειώνεται ότι για την ύπαρξη φυσικής αντίστροφης ροής είναι αναγκαία η αναθεώρηση της Συμφωνίας Διασύνδεσης.

Η εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ έως τις 30 Νοεμβρίου και η πρώτη δημοπρασία αναμένεται να διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου. Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΣΦΑ στα μέσα Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα που έχει επιλεγεί είναι η RBP, ενώ υπήρξε και σχετική ημερίδα για την εξοικείωση των χρηστών με το συγκεκριμένο λογισμικό.

Σχετικά με τη δημιουργία αγοράς εξισορρόπησης καθώς και εικονικού σημείου συναλλαγών (virtual trading point), ως μετεξέλιξη του εικονικού σημείου δηλώσεων που υφίσταται σήμερα, η κα. Καρακατσάνη αναφέρθηκε σε σχετική μελέτη που εκπόνησε για τον ΔΕΣΦΑ ο Βέλγος Διαχειριστής, Fluxys. Η μελέτη αποτυπώνει τα σημεία που χρήζουν τροποποίησης σε θεσμικό αλλά και τεχνικό επίπεδο καθώς και κάποιες προτάσεις για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων και την προσέλκυση ενδιαφέροντος από την πλευρά των traders. Μια συμπληρωματική διάσταση στο θέμα, υπό το ρυθμιστικό πρίσμα, αναμένεται να δοθεί από το JRC, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που θα λάβουν οι ελληνικές αρχές από το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ενέργειας.

Τα συγχαρητήρια

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισαν εξαιρετικές τις ρυθμιστικές εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και επισήμαναν τη σημασία της γρήγορης μετάβασης στο εικονικό σημείο συναλλαγών.

Εναρμόνιση των δομών τιμολόγησης

Στις 29 Νοεμβρίου, η συνεδρίαση του CESEC συνεχίστηκε σε πιο τεχνικό επίπεδο. Μια από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν αναδεικνύει ότι το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου και εξόδου των εθνικών συστημάτων είναι υπέρμετρα υψηλό σε αρκετά σημεία χωρών του CESEC. Οι υψηλές αυτές χρεώσεις προκαλούν εμπόδια στη διαφοροποίηση των πηγών του αερίου τόσο για τις υφιστάμενες όσο και τις μελλοντικές υποδομές.  Όπως τονίστηκε, είναι επιτακτική η ανάγκη για αναθεώρηση του πλαισίου τιμολόγησης και η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, όπως θα αποτυπώνεται στον νέο κώδικα εναρμόνισης των δομών τιμολόγησης μεταφοράς του φυσικού αερίου (TAR NC). Η υιοθέτηση του νέου πλαισίου, ενδεχομένως και νωρίτερα από τον επίσημο χρόνο εφαρμογής του κανονισμού, θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα συμβάλει στον εξορθολογισμό των χρεώσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού.

Εμπορία αερίου

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του CESEC αναφορικά με την εμπορία (trading) του φυσικού αερίου. Όπως επισήμαναν οι συμμετέχοντες από την ελληνική πλευρά, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία αντλήθηκαν από τον ENTSO-G και την EUROSTAT, δεν περιγράφουν με ακρίβεια την ελληνική πραγματικότητα και χρήζουν διόρθωσης.

Κόμβος συναλλαγών

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εμπόρων Ενέργειας (EFET) παρουσίασε μια αποτίμηση των συνθηκών στις διάφορες χώρες ως προς τους υφιστάμενους ή εν δυνάμει κόμβους συναλλαγών με στόχο την διαμόρφωση ενός μοντέλου αναφοράς. Η χώρα μας αξιολογήθηκε με την μεγαλύτερη βαθμολογία  (6) σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ ακολουθεί η Ρουμανία και η Τουρκία με 4 και 2 βαθμούς αντιστοίχως. Καθώς η κλίμακα αξιολόγησης έχει ως μέγιστο το 20 (βέλτιστο περιβάλλον συναλλαγών) είναι αντιληπτό ότι οι αλλαγές που μένουν να συντελεστούν είναι σημαντικές.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα