Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Αυτό είναι το νέο ενεργειακό «μνημόνιο» που προτείνουν οι δανειστές – Οι 9 δεσμεύσεις και το αναλυτικό κείμενο

Θοδωρής Παναγούλης

ΑΔΜΗΕ, ΝΟΜΕ, αγορά ΑΠΕ, αλλαγές στο φυσικό αέριο, μηχανισμός πληρωμής ισχύος, target model περιλαμβάνονται στο κείμενο συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τον ενεργειακό τομέα.

Από το περιεχόμενο του κειμένου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σοβαρά αγκάθια πλην του θέματος των δημοπρασιών ΝΟΜΕ για τις οποίες όπως είχε αποκαλύψει το Energypress, ουσιαστικά οι θεσμοί σφίγγουν τον κλοιό ζητώντας να εξασφαλιστεί η δημοπράτηση επιπλέον ποσοτήτων, με βάση τη δική τους ερμηνεία του υφιστάμενου νόμου.

Τόσο για το ΝΟΜΕ όσο και για τον ΑΔΜΗΕ όπου επίσης προβλέπεται σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία της εταιρείας συμμετοχών, περιλαμβάνονται οι γνωστές εναλλακτικές: δηλαδή διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση εναλλακτικών προμηθευτών σε ποσότητες ηλεκτρικής παραγωγής και πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ εφόσον δεν προχωρήσει η σύσταση της εταιρείας συμμετοχών και δεν ξεκινήσει η διαδικασία για εισαγωγή τουλάχιστον του 25% στο χρηματιστήριο.

Πιο αναλυτικά, την ανάγκη εφαρμογής εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων στις εγχώριες αγορές επαναλαμβάνει το σχέδιο του νέου μνημονίου που προτείνουν οι δανειστές για τον ενεργειακό τομέα με στόχο τον ανταγωνισμό τον περιορισμό των μονοπωλίων και της έλλειψης αποδοτικότητας, την προώθηση της καινοτομίας, την περαιτέρω υιοθέτηση των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου και τη μεταφορά των ωφελειών στους καταναλωτές.

Ως προαπαιτούμενα του νέου μνημονίου προβλέπονται τα εξής:

  1. Για τον ΑΔΜΗΕ ως βασικό παραδοτέο προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης πώλησης για το 24%, η παραχώρηση του 51% στην εταιρεία συμμετοχών και η υποβολή αίτησης για εισαγωγή στο χρηματιστήριο τουλάχιστον του 25% των μετοχών. Εφόσον διαπιστωθεί καθυστέρηση ή προβλήματα στη διαδικασία τότε το σύνολο των μετοχών που κατέχει η ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ θα πουληθούν σε διαγωνισμό που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.
  2. Για τις δημοπρασίες  ΝΟΜΕ προβλέπεται να διατεθεί τον Ιανουάριο επιπλέον 12% της ενέργειας που έχει ήδη διατεθεί σε δεύτερη δημοπρασία που θα γίνει τον Ιανουάριο. Η δεύτερη δημοπρασία αυτή θα γίνει με αναθεωρημένη προς τα κάτω τιμή εκκίνησης αφού θα περιλαμβάνει τις μειωμένες τιμές διοξειδίου του άνθρακα για το 2016  (βασικό παραδοτέο) Προβλέπεται επίσης αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ μέχρι τον Ιούνιο του 2017, βάσει των οποίων θα γίνει η δημοπρασία του Δεκεμβρίου του 2017. Επίσης προβλέπεται η επαναπροκήρυξη της ποσότητας 8% που δόθηκε στη δημοπρασία του 2016 ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των δημοπρασιών.

Εφόσον τον Ιούνιο του 2018 διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειμμα προόδου για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ, τότε θα ληφθούν δομικά μέτρα εναλλακτικά των ΝΟΜΕ για την πρόσβαση εναλλακτικών προμηθευτών σε παραγωγική δυναμικότητα.

Επίσης προβλέπονται τα εξής:

  1. Προκοινοποίηση στην ΕΕ του νέου μηχανισμού πληρωμής ισχύος σε ευθυγράμμιση με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές ενισχύσεις
  2. Εφαρμογή της νέας αναθεωρημένης νομοθεσίας για το λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ με εφαρμογή του μηχανισμού προσαρμογής το Δεκέμβριο του 2016 με προσαρμογές που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2017 όπως εξειδικεύθηκαν και εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2016.
  3. Κατόπιν της υιοθέτησης από τη ΡΑΕ των νέων ταριφών για τη διανομή, της υιοθέτησης νομοθεσίας για περαιτέρω διαχωρισμό της προμήθειας και διανομής και της αναθεώρησης του προγράμματος gas release τον Οκτώβριο του 2016, οι αρχές θα κάνουν περαιτέρω βήματα για τη μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα οι αρχές θα προωθήσουν στο συμβούλιο κυβερνητικής πολιτικής τον οδικό χάρτη για την μεταρρύθμιση της αγοράς αερίου περιλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση του ανταγωνισμού τη διαφοροποίηση της προμήθειας και τη δημιουργία χρηματιστηρίου φυσικού αερίου. Αυτός ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστεί αμέσως μόλις εγκριθεί. Η πρώτη δημοπρασία θα γίνει με τις αναθεωρημένες ποσότητες του gas release όπως θα εγκριθούν από το ΚΥΣΟΙΠ (προαπαιτούμενο). Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί το 2017 θα φτάνει στο 16% της ετήσιας προμήθειας της ΔΕΠΑ προς πελάτες.
  4. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 οι αρχές θα εφαρμόσουν το νέο πλαίσιο για την υποστήριξη των ΑΠΕ ολοκληρώνοντας τις πιλοτικές δημοπρασίες για τα φωτοβολταϊκά. Η λεπτομερής  διαδικασία των κανονικών δημοπρασιών θα καθοριστεί και αυτές θα ξεκινήσουν μέχρι το Μάρτιο του 2017.
  5. Θα εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ που εκδόθηκε  το Σεπτέμβριο του 2016 για την εκκαθάριση των οφειλών μεταξύ της Δ.Ε.Η. και του Λειτουργού της αγοράς
  6. Θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν με την ΕΕ με την κοινή απόφαση για τον προσωρινό μηχανισμό ισχύος. Μετά την έγκριση της νομοθεσίας για το target model για την αγορά ηλεκτρισμού οι αρχές θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή του μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο)
  7. Στην ίδια κατεύθυνση (target model) το προσχέδιο του κώδικα για την αγορά εξισορρόπησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2007.

Οι ελληνικές αρχές τέλος προβλέπεται να κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί από τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή όλων των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων.

Ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο στα αγγλικά:

 

The Greek energy markets need wide-ranging reforms to bring them in line with EU legislation and policies, make them more modern and competitive, reduce monopolistic rents and inefficiencies, promote innovation, favour a wider adoption of renewable energy and gas, and ensure the transfer of benefits of all these changes to consumers.

As prior actions: 

i following the authorisation by the General Assembly of Public Power Corporation (PPC) of the sale of at least 20 percent of ADMIE to a strategic investor and the identification of the strategic investor which will purchase 24% of ADMIE, (i) PPC and the strategic investor will sign the Share Purchase Agreement for 24% of ADMIE [and the Shareholders' Agreement] will be signed. By February 2017,  (i) the authorities will contribute 51% of ADMIE's share capital to HoldCo, and (ii) HoldCo will submit to the Athens Stock Exchange the application to list ADMIE and place on the market 25% of the shares (key deliverable). . Should the Institutions, having consulted the Greek authorities, determine that there is lack of sufficient progress to complete this process according to the agreed timeline, in particular but not exclusively in relation to the purchase by the strategic investor, the Hellenic Republic will announce as a prior action the date for submission of binding offers for the sale of 100% of PPC's shares in ADMIE, launch the tender in January 2017 and fully privatize ADMIE by September 2017.

 

i Following the agreement with the institutions and the approval of legislation introducing the NOME system of auctions, which has the objective of lowering by 20 percentage points the retail and wholesale market shares of PPC by 2017, and to bring them below 50 percentage points by 2020, the authorities will, complete the sale and start the delivery of 8% of the total 2015 volume of electricity in the interconnected system. By January 2017, a second auction of a further 12% of the total 2016 volume of electricity in the interconnected system will be completed, including a revised reserve price for the NOME products incorporating revised CO2 prices for 2016 (key deliverable). A more comprehensive revision of the reserve price, including updated data for PPC production costs, will be completed by June 2017. The 8% sold in 2016 will be rolled over in September 2017, also based on the revised reserve price, and deliveries will be scheduled for December 2017, to ensure continuity with the first delivery period, avoiding interruptions (key deliverable). Having consulted the Greek authorities, and based on the parameters and the results of the agreed monitoring mechanism, if the Institutions determine in June 2018 that there is lack of sufficient progress in the decrease of market share of PPC, then structural measures alternative to NOME will be taken by the authorities to make generation capacity available to alternative suppliers.

 

i Pre-notify to the European Commission a new capacity payment scheme, in line with Energy and Environmental Aid Guidelines. [To be confirmed] 

 

i Implement the revised legislation on the RES account by applying the adjustment  mechanism for December 2016 with adjustments applying as of 1 January 2017, as specified in the legislation approved in October 2016.

 

i Following the adoption by RAE of gas distribution tariffs, the adoption of legislation for the further unbundling of supply and distribution and the review of the gas release programme in October 2016, the authorities will take further steps to reform the gas market. In particular, the authorities will endorse in KYSOIP a roadmap on the further implementation of the gas market reform, including elements on improving competition, diversifying supply, and creating a gas exchange (prior action). This roadmap will include an action plan, which will be implemented subsequent to its adoption. The first auction under the revised gas release programme as endorsed by decision of HCC will take place (prior action). The quantity auctioned for 2017 will amount to 16% of DEPA's yearly gas supply to customers.

 

By January 2017, the authorities will: (i) implement the new framework for the support of renewable energies, completing the pilot auctions for photovoltaic plants; the full auction process will be defined and launched by March 2017; (ii) implement the final decision of the Council of State adopted in [September] 2016 on the netting of the arrears between PPC and the market operator; (iii) implement the commitments agreed with the European Commission under the approval decision on the temporary capacity mechanism scheme (review of secondary reserve price cap, actual hydro power availability, market-based methods for tertiary reserve).

 

Following the approval of legislation on the target model for the electricity market, the authorities will complete its implementation by December 2017 (key deliverable); in this context the draft code for the balancing market will be completed by June 2017.

 

The authorities will make use of technical assistance, provided by the SRSS of the European Commission, for implementing all energy market reforms.

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα