Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

ΑΔΜΗΕ: Τι λέει για Κρήτη, Κυκλάδες και κορεσμό δικτύων το νέο 10ετές πλάνο

 

Το πρόβλημα του κορεσμού των δικτύων και η δέσμευση ικανότητας μεταφοράς από σταθμούς ΑΠΕ που δεν προχωρά η υλοποίησή τους, τα νέα έργα που θα καλύψουν τις επερχόμενες ανάγκες του συστήματος καθώς και μεγάλες διασυνδέσεις όπως των Κυκλάδων και της Κρήτης, περιλαμβάνονται στο νέο προκαταρκτικό σχέδιο για το  Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ της περιόδου 2014-2023 που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο ΑΔΜΗΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος,ο ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, αναλύει τις βασικές προτεραιότητες που υπάρχουν σήμερα, για την ανάπτυξη του συστήματος και την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Το σημαντικό πρόβλημα που σήμερα τίθεται, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΑΔΜΗΕ, είναι η δέσμευση ικανότητας μεταφοράς από σταθμούς ΑΠΕ, οι οποίοι έχουν μεν εξασφαλίσει την πρόσβαση στο Σύστημα μέσω Δεσμευτικών Προσφορών Σύνδεσης που τους έχουν χορηγηθεί, αλλά δεν προχωρά η υλοποίηση τους. Η δέσμευση αυτή της ικανότητας μεταφοράς στερεί τελικά την πρόσβαση σε άλλους σταθμούς ΑΠΕ που ενδεχομένως θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.

Σημαντική επίσης προτεραιότητα αποτελεί η διασύνδεση νήσων του Αιγαίου με το ηπειρωτικό Σύστημα. Με τις συνδέσεις αυτές αυξάνεται η αξιοπιστία τροφοδότησης, μειώνεται το κόστος παραγωγής ενέργειας, βελτιώνεται το περιβάλλον και αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Παράλληλα με την κατάργηση της «ηλεκτρικής απομόνωσης» του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου, διευρύνεται και η ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ τονίζει ότι προχωρά άμεσα στην επαναπροκήρυξη του έργου της διασύνδεσης μετά τη μη κατακύρωση του έργου στο διαγωνισμό που διεξήχθη κατά το 2012, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την εμπειρία από τον διαγωνισμό, αλλά και τις έκτακτες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Ο διαγωνισμός θα επιδιωχθεί να ολοκληρωθεί εντός του 2013.

Σημαντικός στόχος εξάλλου που θέτει το νέο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης είανι είναι η διασύνδεση της Κρήτης πριν από το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με σχετικό “οδικό χάρτη” που έχει καταστρώσει ο ΑΔΜΗΕ. Το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο λόγω των υψηλών φορτίων (ενέργεια και ισχύς) της νήσου, όσο και λόγω του πλούσιου δυναμικού ΑΠΕ που διαθέτει. Το έργο είναι σύνθετο τεχνολογικά και ιδιαίτερα υψηλής επενδυτικής δαπάνης και ο σχεδιασμός του απαιτεί προσεκτικά βήματα ώστε να αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.

Νέα έργα

Μείζον στοιχείο ανάπτυξης του Συστήματος αποτελεί η κατασκευή σημαντικών νέων ΚΥΤ, τέσσερα εκ των οποίων (Ν. Σάντας, Λαγκαδά, Αλιβερίου και Μεγαλόπολης) αναμένεται να ενταχθούν πλήρως μέχρι το τέλος του 2015

Το δίκτυο 400kV αποτελεί τον «κορμό του Συστήματος» και η ανάπτυξή του αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία. Εντός του χρονικού ορίζοντα του δεκαετούς πλάνου προβλέπεται η ολοκλήρωση έργων 400kV, τα κυριότερα εκ των οποίων αφορούν:

 Την επέκταση του συστήματος 400kV προς τη Θράκη.

 Την επέκταση του συστήματος 400kV προς την Πελοπόννησο.

 Την ανάπτυξη νέων ΚΥΤ που θα επιτρέψουν την ασφαλέστερη και πιο

αξιόπιστη τροφοδότηση των καταναλωτών ευρύτερων περιοχών.

Την τριετία 2014-2016 αναμένεται να κατασκευαστούν  έργα όπως το ΚΥΤ Λαγκαδά, το ΚΥΤ Αλιβερίου, το ΚΥΤ Νέας Σάντας, η επέκταση του συστήματος 400KV προς την Πελοπόννησο, το ΚΥΤ Μεγαλόπολης, η ενίσχυση του συστήματος 150kV στη Μεγαλόπολη, η κατασκευή νέων γραμμών 150kV για τα αιολικά πάρκα της Εύβοιας, οι υπογειοποιήσεις καλωδίων στη Θεσσαλονίκη κλπ.

Κυκλάδες

Κατά την επαναπροκήρυξη του έργου αποφασίστηκε ο ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει στην το νέο διαγωνισμό με γνώμονα την ταχύτητα υλοποίησης του έργου, τη μείωση του ρυθμού πραγματοποίησης των εκταμιεύσεων λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσες δυνατότητες στα πλαίσια της οικονομικής συγκυρίας, την αξιοποίηση κατά το δυνατόν υφισταμένων ανενεργών υποδομών και τέλος τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης σε δεύτερο στάδιο. Αποφασίστηκε να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός του έργου, και να περιλάβει τα εξής επιμέρους υποέργα:

I. Σύνδεση της Σύρου με το Ηπειρωτικό Σύστημα και ακτινική τροφοδότηση της Πάρου, Νάξου και Μυκόνου από τη Σύρο.

II. Ολοκλήρωση του βρόχου Κυκλάδων

III. Πόντιση και του 2ου Καλωδίου Λαυρίου - Σύρου

2016

Για την περίοδο 2016 – 2023 τα κυριότερα έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν να υλοποιούνται μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

Το ΚΥΤ Κορίνθου, την ενίσχυση τροφοδότησης των Β. Σποράδων και Αν. Μαγνησίας, το νέο ΚΥΤ Μεσογείων, το Βρόγχο Μεσοχώρα – Συκιά – ΚΥΤ Αράχθου, κλπ.

ΑΠΕ - Κορεσμός

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ οι περιοχές στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα κορεσμού και στις οποίες υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί νέα έργα μεταφοράς είναι:

- Εύβοια

- Πελοπόννησος

- Θράκη

- Νότια Στερεά Ελλάδα

- Κιλκίς

- Κυκλάδες

- Νότια Ιόνια Νησιά

- Νομοί Καστοριάς-Φλώρινας

- Περιοχή Μεσοχώρας-Συκιάς

Σύνδεση  Κρήτη

Για τη διασύνδεση της Κρήτης το πλάνο εξετάζει τρία σενάρια

Σενάριο1 Προβλέπει τη διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο με ένα διπολικό σύνδεσμο DC (2Χ350MW=700MW) από τη θέση «Κορακιά», έως τη Μονεμβασιά και θα συνεχίζει μέχρι το μελλοντικό ΚΥΤ Μεγαλόπολης.

Σενάριο 2 Προβλέπει τη διασύνδεση της Κρήτης με ΚΥΤ της Δυτικής Αττικής με έναν διπολικό σύνδεσμο(2X500=1000MW) . Θα ξεκινάει από τη θέση «Κορακιά» και θα φτάνει με υποβρύχια καλώδια μήκους 380 km στην Αττική, όπου θα συνδέεται με κατάλληλα υπόγεια καλώδια ή εναέρια Γ.Μ. με ΚΥΤ της Αττικής. Εναλλακτικά μπορεί η διασύνδεση να γίνει με δύο μονοπολικούς συνδέσμους(2X500=1000MW)

Σενάριο 3 Διαφοροποιείται από το σενάριο 2 μόνο ως προς το μέγεθος των δύο μονοπολικών συνδέσμων DC, οι οποίοι κατά το Σενάριο αυτό προβλέπεται να είναι ικανότητας 2 × 1000 MW = 2000 MW

 Δείτε στην αριστερή στήλη ολόκληρο το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα