Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης αναδείχτηκαν στο ευρωπαϊκό φόρουμ για την Καθαρή Ενέργεια στην Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία

Οι τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν από την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και οι τρόποι για την βελτίωση της βιομηχανικής υποστήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης υψηλού επιπέδου συνάντησης του τομέα ΑΠΕ στο φόρουμ για την Καθαρή Ενέργεια στην Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία.

To φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις Βρυξέλες, αποτελεί μέρος του πλαισίου που δημιουργήθηκε για την στήριξη του πακέτου για την Καθαρή Ενέργεια (Clean Energy for All Europeans package) και συνέχεια της πρόσκλησης του προέδρου Γιουνκέρ, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016, να συμπεριλάβει την βιομηχανία «απανθρακοποίησης» ως έναν από τους τομείς-κλειδιά για μια ανανεωμένη βιομηχανική στρατηγική στην ΕΕ. Την συνεδρίαση άνοιξε ο ευρωπαίος Επίτροπος για την Ενέργεια και το Κλίμα, Miguel Arias Cañete, ενώ προήδρευσε ο Dominique Ristori, γενικός διευθυντής Ενέργειας της αντίστοιχης Διεύθυνσης της Κομισιόν. Συμμετείχαν πάνω από 20 διευθύνοντες σύμβουλοι, ηγετικών στελεχών της βιομηχανίας και σύνδεσμοι ανανεώσιμων πηγών αλλά και διεθνείς οντότητες (όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων -ΕΙΒ- και ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -IRENA).

Υπήρξε ευρεία συναίνεση στο γεγονός ότι ένα προηγμένο, φιλόδοξο και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο από το 2020 έως το 2030 υπό ανάπτυξη, μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα των ΑΠΕ είναι θεμελιώδης αν η ΕΕ επιθυμεί να υποστηρίξει πλήρως την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και να αποτελέσει την εμπροσθοφυλακή σε αυτές τις τεχνολογίες παγκοσμίως.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τον κλάδο των ΑΠΕ στην Ευρώπη, που καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνολογιών ΑΠΕ και περιλαμβάνει την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού του τομέα, από την κατασκευή υλικών έως την παροχή τεχνολογίας περνώντας μέσα από την ανάπτυξη έργων.

Επισημάνθηκε ότι οι τεχνολογίες, η τεχνογνωσία και οι γνώσεις της ΕΕ χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, όμως χρειάζεται να γίνει μια προσπάθεια που θα διασφαλίζει ότι κάποιοι τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού θα παραμείνουν στην ΕΕ καθώς και ότι υπάρχει μια ισχυρή, δυναμική και μη κατακερματισμένη αγορά για τις ΑΠΕ.

Οι αγορές ανανεώσιμης ενέργειας ανοίγουν διεθνώς και σε αυτό το πλαίσιο η καινοτομία είναι πάντα ο μόνος τρόπος για την ΕΕ να παραμείνει ο ηγέτης στην παγκόσμια τεχνολογία. Προκειμένου να συνεχίσει να ανταγωνίζεται παγκοσμίως με υψηλής ποιότητας προϊόντα και έργα, η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει σε περιοχές όπως τα ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος, η σύνδεση τομέων και η ενισχυμένη ψηφιοποίηση.

Οι συνθήκες στις παγκόσμιες αγορές πρέπει να παραμείνουν δίκαιες με τους κανόνες για τους επενδυτές να διασφαλίζουν δικαιοσύνη και διαφάνεια, ώστε να εγγυώνται ότι η βιομηχανία της ΕΕ και οι φορείς ανάπτυξης έργων μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις.

Επίσης εκφράστηκε ευρεία υποστήριξη για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη στην ΕΕ που έχουν την δυνατότητα να φέρουν μια συνολική μείωση στην τιμή της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας.

Τέλος οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι μια κοινή Ευρωπαϊκή στρατηγική θα μπορούσε να ενώνεται γύρω από την βιομηχανία, με μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των χωρών της ΕΕ, των βιομηχανιών ΑΠΕ, των φορέων ανάπτυξης προτύπων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, στόχος είναι το φόρουμ να μετατραπεί σε μια εποικοδομητική πλατφόρμα που θα φέρει πραγματικά αποτελέσματα μέσω μιας συγκεκριμένης ομάδας εργασίας που θα αναγνωρίσει και θα αναπτύξει δείκτες-κλειδιά κατά μήκος της αλυσίδας αξίας για να παρακολουθεί την ανταγωνιστικότητα και να παρουσιάσει συγκεκριμένες αλλά και ειδικές προτάσεις.

(bigbusiness.gr)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα