Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Ο "οδικός χάρτης" προς την κατοχύρωση δεσμευτικών στόχων σε ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα - Πράσινο φως από τις διπλωματικές αποστολές της ΕΕ

Μιχάλης Μαστοράκης

Οι διπλωματικές αποστολές της ΕΕ ανά τον κόσμο ενέκριναν τους ανεπίσημους -ακόμη- στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα για το 2030, 32% και 32,5% αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη συμφωνία εκτιμάται πως αποτελεί σημαντικό βήμα για την καθιέρωση δεσμευτικών κανόνων πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Να θυμίσουμε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει, επιπλέον, ενδιάμεσους στόχους ΑΠΕ για 2022, 2025 και 2027 καθώς επίσης συγκεκριμένες προβλέψεις για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Τον Οκτώβριο αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ειδικότερα, οι στόχοι που τίθενται αποτελούν μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να περιορίσει τον βαθμό εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να μειώσει αισθητά τις εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τον στόχο μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον να φτάνει το 80% μέχρι το 2030 με βάση τα επίπεδα του 1990.

Αφού εγκριθούν οι στόχοι, οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν σε πρώτη φάση έναν “οδικό χάρτη” για το πως σχεδιάζουν να να συνεισφέρουν στην επίτευξη των κοινοτικών στόχων μέχρι το τέλος του 2018, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Να σημειωθεί ότι ο στόχος για 32% της ακαθάριστης τελικής ενεργειακής ζήτησης να προέρχεται από ΑΠΕ μέχρι το 2030 είναι δεσμευτικός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως σε εθνικό επίπεδο και η επίτευξή του εξαρτάται κυρίως από τις συλλογικές προσπάθειες των εθνικών κυβερνήσεων.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αντιπροσωπεύοντας τις 28 εθνικές κυβερνήσεις κατέληξαν σε μια πρώτη συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ για τους κανονισμούς που απαιτούνται, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τους συγκεκριμένους στόχους καθώς και για την επίτευξή τους φυσικά. Μεταξύ αυτών των ρυθμίσεων είναι η κατοχύρωση μη δεσμευτικών ενδιάμεσων στόχων στον πορεία προς το 2030 προκειμένου να ελέγχεται η εξέλιξη και η πρόοδος που συντελείται κάθε φορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να ελέγχει ότι οι στόχοι των εθνικών σχεδιασμών θα πετυχαίνουν κλιμακωτά ποσοστά κάλυψης στην πορεία προς το 2030 και πιο συγκεκριμένα αποτυπώνονται ως εξής: τουλάχιστον το 18% του συνολικού στόχου έως το 2022, το 43% έως το 2025, 65% έως το 2027 και το 100% μέχρι το 2030.

Αν τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαπιστώσει κάποιο κενό σε ευρωπαϊκό επίπεδο τότε οι χώρες που θα βρίσκονται κάτω από τους στόχους τους θα κληθούν να καλύψουν το κενό λαμβάνοντας εθνικά μέτρα προκείμενου εν τέλει να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο προβλέπεται να εκδώσει συστάσεις για την πρώτη διαμόρφωση των εθνικών σχεδίων μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2019 και οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να καταθέσουν το τελικό σχέδιο τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα χρησιμοποιήσει τα ίδια έτη αναφοράς για να ελέγξει εάν η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης 2030, ωστόσο η προσοχή του συμβουλίου θα εστιάσει στα μέτρα της ΕΕ όπως είναι τα πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού για τα εμπορεύματα, η επισήμανση ενεργειακής απόδοσης και τα πρότυπα εκπομπών για οχήματα.

Από την πλευρά τους, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη του εθνικού σχεδιασμού και να συντάξουν έκθεση προόδου μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023 και έκτοτε κάθε δύο χρόνια.

Εν τω μεταξύ, να σημειωθεί ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη τεθεί ο δεσμευτικός στόχος 20% ΑΠΕ μέχρι το 2020, χωρισμένος σε διαφορετικά δεσμευτικά ποσοστά για κάθε χώρα μέλος της ΕΕ όπως επίσης και σε μη δεσμευτικούς στόχους που στόχο έχουν να συμβάλουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020. Οι νέοι στόχοι του 2030 καθορίζονται στις επικαιροποιημένες οδηγίες της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, επί των οποίων, επίσης Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κατέληξαν σε μια πρώτη συμφωνία τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, όσον αφορά την διαδικασία θεσμοθέτησης και τα τρία νομοθετικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένης και της χωριστής ρύθμισης της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων πρέπει να εγκριθούν επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν καταστούν δεσμευτικά για τα κράτη μέλη. Το επόμενο βήμα θα είναι να εγκριθεί ο κανονισμός διακυβέρνησης από τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές και να έρθει στην Ολομέλεια για έγκριση τον Οκτώβριο και στη συνέχεια να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Βέβαια, να σημειώσουμε πως αυτές οι εγκρίσεις έχουν κυρίως τυπικό χαρακτήρα.

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί ο μαραθώνιος των εγκρίσεων, ο κανονισμός θα καταστεί δεσμευτικός για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, 20 μέρες αφότου δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα