Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Η αγορά φωτοβολταϊκών και οι προοπτικές για το 2018

Η διεθνής αγορά

Το 2017, τα φωτοβολταϊκά συνέχισαν να εκπλήσσουν θετικά. Αποτέλεσαν, με διαφορά μάλιστα, τη μεγαλύτερη αγορά διεθνώς, εγκαθιστώντας 98,5 GW νέων έργων, με την Κίνα να επιτυγχάνει την εγκατάσταση 53 GW νέων φωτοβολταϊκών μέσα σε μία μόλις χρονιά (όσο περίπου εγκατέστησε η βιομηχανία αιολικών παγκοσμίως). Νέες δυναμικές αγορές εμφανίστηκαν και πλέον η ανάπτυξη καλύπτει κάθε γωνιά του πλανήτη. Μόνο η Ευρώπη έμεινε σχετικά πίσω σε αυτή την ξέφρενη κούρσα, κάτι που αισιοδοξούμε ότι θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η μείωση του κόστους, καθιστώντας πλέον τα φωτοβολταϊκά τη φθηνότερη ενεργειακή τεχνολογία σε πολλές χώρες.

Η ελληνική αγορά το 2017

Το 2017 εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που προκρίθηκαν από τον πιλοτικό διαγωνισμό του Δεκεμβρίου 2016, ενώ η αγορά των συστημάτων αυτοπαραγωγής παρουσίασε μια αύξηση της τάξης του 12%, παραμένοντας όμως σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του δυναμικού της χώρας. Για ακόμη μια χρονιά, τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν περίπου το 7% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, φέρνοντας την Ελλάδα σε μία από τις πρώτες θέσεις διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρόλο που το 2017 ολοκληρώθηκε η κατασκευή τριών φωτοβολταϊκών σταθμών του πιλοτικού διαγωνισμού συνολικής ισχύος 8,6 MWp, μόνο οι δύο εξ αυτών (5 MWp συνολικά) ηλεκτρίστηκαν το 2017, ενώ κανείς δεν φαίνεται στα στατιστικά του ΛΑΓΗΕ επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η διαδικασία πληρωμής τους.

Οι θεσμικές εξελίξεις

 • Θεσμοθέτηση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού

Με την YA 175067/2017 “Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού”, ΦΕΚ 1547Β’, 5.5.2017, υιοθετήθηκε ένα πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) για την υιοθέτηση (έστω και μερική) του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

 • Θεσμοθέτηση Ενεργειακών Κοινοτήτων

Ο Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 4513Α/23/1/2018) άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες. Στο νόμο αυτό υιοθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής αιτήματα του ΣΕΦ:

 • Αύξηση ορίου ισχύος αυτοπαραγωγής από 0,5 MW σε 1 MW.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε συστήματα αυτοπαραγωγής.
 • Σημαντική μείωση ελάχιστων τιμών για φωτοβολταϊκά πλαίσια κινεζικής προέλευσης

Ο ΣΕΦ είχε στενή συνεργασία με τη SolarPower Europe και έκανε παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να μειωθούν οι δασμοί σε φωτοβολταϊκά προϊόντα κινεζικής προέλευσης, ελπίζοντας ότι οι δασμοί αυτοί θα αρθούν οριστικά στα τέλη του 2018, παρέχοντας έτσι φθηνότερα προϊόντα για τους καταναλωτές και τους επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πετύχαμε επίσης να υποστηρίξει το Ευρωκοινοβούλιο υψηλότερο στόχο για τις ΑΠΕ ως το 2030.

 • Παρουσίαση από τον ΣΕΦ ολοκληρωμένου πακέτου προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

Επιγραμματικά, οι προτάσεις μας αφορούν στα εξής:

 • Κατάργηση των Αδειών Παραγωγής, Εγκατάστασης και Λειτουργίας για τα φωτοβολταϊκά και πρόταση ενός νέου σχήματος αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των επενδύσεων.
 • Αποσαφήνιση θεμάτων χωροθέτησης φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Εγκατάσταση, υπό προϋποθέσεις, φωτοβολταϊκών σε ένα μικρό ποσοστό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αδόμητα οικόπεδα.
 • Υπογραφή υπουργικής απόφασης  για άμεσο καθορισμό εγγυημένων τιμών σε φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος <500 κιλοβάτ (όπως προβλέπουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ).
 • Βελτίωση του καθεστώτος αυτοπαραγωγής ώστε να δοθεί η δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε όλες τις κατηγορίες αυτοπαραγωγών και να διευκολυνθεί η εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.
 • Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και άρση των σημερινών εμποδίων.

Οι προοπτικές της αγοράς

Εντός του 2018 ξεκινούν εκ νέου οι διαγωνιστικές διαδικασίες για φωτοβολταϊκά. Θα υπάρξουν τουλάχιστον 6 διαγωνιστικοί κύκλοι την περίοδο 2018-2020.

 

Διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκά

2018

Φωτοβολταϊκά

300 MW

Κοινός Φωτοβολταϊκά/Αιολικά

400 MW

Φωτοβολταϊκά/Αιολικά (N. Εύβοια)

Ότι προκύψει για κάλυψη περιθωρίου

2019

Φωτοβολταϊκά

300 MW

Κοινός Φωτοβολταϊκά/Αιολικά

400 MW

2020

Φωτοβολταϊκά

300 MW

 

Παράλληλα, δεδομένων των βελτιώσεων στο καθεστώς αυτοπαραγωγής και τη θέσπιση των Ενεργειακών Κοινοτήτων, αναμένεται να αυξηθεί ο ρυθμός εγκατάστασης συστημάτων αυτοπαραγωγής.

Εντός του 2018 εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις σε ότι αφορά:

 1. Την υιοθέτηση εύλογων σταθερών τιμών (feed-in-tariffs) για συστήματα μικρής ισχύος.

 2. Την επαναφορά του παλαιού καθεστώτος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

 3. Τον καθορισμό ενός επαρκούς στόχου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ως το 2030 στο πλαίσιο του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού.

--------------------------------

Ο Δρ. Σωτήρης Καπέλλος είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Το άρθρο περιλαμβάνεται στον τόμο GREEK ENERGY 2018 που εκδίδει για 7η χρονιά το επιτελείο του energypressΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα