Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή κατά της Κομισιόν για τα κινεζικά φωτοβολταϊκά

Εκδόθηκε σήμερα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την προσφυγή της SolarWorld AG κατά της Κομισιόν για τα αντινταμπινγκ μέτρα σχετικά με τα κινεζικά φωτοβολταϊκά.

Βάσει της απόφασης, η προσφυγή δε γίνεται δεκτή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η γερμανική SolarWorld AG προσέφυγε στα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα αφότου, κατόπιν αιτήματος της EU ProSun, εξ ονόματος ευρωπαϊκών φ/β βιομηχανιών μεταξύ των οποίων και η γερμανική εταιρεία, εκπροσωπώντας το 25% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής κρυσταλλικών φ/β, προς την Κομισιόν το 2012 σχετικά με τις εισαγωγές κινεζικών φωτοβολταϊκών.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2012 η Κομισιόν ανακοίνωσε πως ξεκινά τη διαδικασία επιβολής μέτρων αντι-ντάμπινγκ και στις 8 Νοεμβρίου ξεκίνησε η διαδικασία άρσης των κινήτρων για αυτά μέσω επιδοτήσεων.

Τον Ιούνιο και τον Αύγουστο του 2013 η Κομισιόν προώθησε περαιτέρω τις σχετικές αποφάσεις, κατόπιν συζητήσεων με την κινεζική πλευρά, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

«Οι μεταβολές στα επίπεδα των τιμών μπορεί μερικές φορές να αντιμετωπιστούν σε μια επιχείρηση με μια μέθοδο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που συνδέει τις ελάχιστες τιμές εισαγωγής με τις τιμές των πρώτων υλών, όπως αναφέρεται σε αναγνωρισμένες και διαθέσιμες δημοσίως πηγές. Ωστόσο, κανένας συσχετισμός μεταξύ των τιμών των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων που θα επιτρέπουν μια αξιόπιστη μέθοδο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής δε θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην παρούσα υπόθεση. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια δεδομένη αλλαγή στα επίπεδα των τιμών, μια εναλλακτική μέθοδος θα πρέπει να καθοριστεί, με τις αναφορές των τιμών από τους αντιπροσωπευτικές και διαθέσιμες στο κοινό βάσεις δεδομένων (Bloomberg και pvXchange) που ειδικεύονται στον εν λόγω τομέα να χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς».

Ως προς τη μεθοδολογία, διευκρίνιζε τα εξής:

«Κατόπιν αιτήματος του CCCME (σ.σ.: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κίνας) ή με δική της πρωτοβουλία, η Κομισιόν προσαρμόζει τα ΠΕΠ, αν κατά τη διάρκεια του τριμήνου που προηγείται του συγκεκριμένου τριμήνου η μέση τιμή για το τρίμηνο αυτό διαφέρει από [εμπιστευτικά στοιχεία] από το μέσο όρο της διεθνείς τιμές spot, όπως αναφέρθηκε από την βάση δεδομένων του Bloomberg, τους τελευταίους τρεις ημερολογιακούς μήνες που προηγούνται του μήνα έναρξης ισχύος του παρόντος επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΕΤΕ για το επόμενο τρίμηνο θα πρέπει να προσαρμοστεί από τις 15 του τελευταίου μήνα του προηγούμενου τριμήνου, με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου τριμήνου προϋπόθεση έγκαιρα από το CCCME ή συλλέγονται από την [Επιτροπή] με δική της πρωτοβουλία . Οι τιμές που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για την προσαρμογή στο πλαίσιο της παρούσας ρήτρας είναι οι διεθνείς τιμές spot όπως αναφέρονται από τη βάση δεδομένων του Bloomberg. Τιμές spot εξαιρουμένων των κινεζικών τιμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς, εάν έχουν διατεθεί από τη βάση δεδομένων του Bloomberg".

Μετά την οριστική κοινοποίηση των μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, οι παραγωγοί-εξαγωγείς από κοινού με το CCCME υπέβαλαν αίτημα προκειμένου να τροποποιηθεί η αρχική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης τους.

Η Κομισιόν αποδέχθηκε τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης, με σκοπό να εξαλειφθούν οι ζημιογόνες επιπτώσεις των επιδοτούμενων εισαγωγών. Επιπλέον, μια σειρά από άλλοι παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν να συμμετάσχουν στο εν λόγω εγχείρημα. Το CCCME και οι παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν η αναθεώρηση να λάβει υπόψη της τον αποκλεισμό των πλακιδίων από το πεδίο της έρευνας.

Το Μάρτιο 2014, το CCCME ζήτησε αναπροσαρμογή της απόφασης από την Κομισιόν και, κατόπιν έγκρισης τους αιτήματος αυτού από την Επιτροπή, η EU ProSun προέβη σε διάφορες γραπτές παρατηρήσεις και προφορικά διαβήματα, διατυπώνοντας τις αντιρρήσεις της για την προς τα κάτω αναπροσαρμογή και με την ερμηνεία περί της ρήτρας ανάληψης υποχρέωσης από την Επιτροπή και το CCCME.

Η EU ProSun υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η ερμηνεία που έδωσε η Επιτροπή στην εν λόγω ρήτρα ήταν αντίθετη με άλλους κανονισμούς της ΕΕ, κατά το ότι η προσαρμογή έγινε αυτόματα και χωρίς να έχει εξακριβωθεί κατά πόσον οδηγεί σε κατάργηση των ζημιογόνων επιπτώσεων του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων.

Ο ισχυρισμός της EU ProSun ήταν ότι η αναπροσαρμογή δεν οδήγησε σε άρση της ζημιάς που υφίσταται η βιομηχανία.

Το Σεπτέμβριο του 2014 το CCCME ζήτησε εκ νέου αναπροσαρμογή, κάτι που ενέκρινε η Κομισιόν.

Τον Οκτώβριο του 2014 η EU ProSun απευθύνθηκε εκ νέου με επιστολή προς την Κομισιόν θέτοντας το ερώτημα αν η απόφαση αυτή έχει επισημοποιηθεί και εάν έχει προηγηθεί εκτίμηση για το ότι αυτή θα οδηγήσει σε άρση των αρνητικών επιπτώσεων. Τον Οκτώβριο του 2014 η Κομισιόν απάντησε αρνητικά και ως προς τα δύο σκέλη.

Η SolarWorld AG προσέφυγε στο δικαστήριο προκειμένου να ακυρωθεί αυτή η απόφαση.

Η υπόθεση εκδικάστηκε το Νοέμβριο του 2016 και χθες εκδόθηκε η απόφαση.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα