Skip to main content
Menu
English edition

Αισιοδοξία, αλλά και αβεβαιότητες σχετικά με τους υδρογονάνθρακες διατυπώνεται στο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό

Η προσπάθεια για νέες έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας συνεχίζουν να κινούνται αργά, καθώς η αξιολόγηση των προσφορών για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιουνίου έλαβε νέα παράταση, ενώ οι συμβάσεις στα χερσαία οικόπεδα της Δ. Ελλάδας ακόμα δεν έχουν υπογραφεί.

Με τον κλάδο να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ο τομέας ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ αποτύπωσε τις δυνατότητες που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο στο κείμενό του που αφορά το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό και δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Greenpeace.

Όπως τονίζει, στην περίπτωση του Πρίνου, έχουν αντληθεί μέχρι σήμερα περίπου 120 εκ. βαρέλια ενώ στην παραχώρησή του υπάρχουν ακόμα περίπου 18 εκ. βαρέλια ανακτήσιμου πετρελαίου σε δύο περιφερειακές δομές. Επίσης, στις δυο περιοχές βορείως και νοτίως της παραχώρησης του Πρίνου έχουν εντοπιστεί σημαντικές δομές με αβέβαιη ωστόσο την ύπαρξη πιθανών αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Το αυτό ισχύει και για την παραχώρηση ανατολικά της Θάσου.

Σχετικά με τις τις έρευνες στον χερσαίο χώρο, στο κείμενο τονίζεται ότι η μικρή πυκνότητα του δικτύου των σεισμικών καταγραφών σε συνδυασμό με το έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο δεν επιτρέπουν ούτε την διαστασιολόγηση των διαγραφόμενων δομών και επομένως ούτε την εκτίμηση πιθανώς φιλοξενούμενων υδρογονανθράκων.

Αντίστοιχα, στο θαλάσσιο χώρο, η περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, στην οποία προστέθηκε σημαντικός αριθμός νέων σεισμικών καταγραφών και όπου έχουν εντοπιστεί ενδιαφέρουσες δομές, θα αποτελέσει πεδίο ερευνών και εκτιμήσεων. Όμως η τεχνολογία της εποχής (βάθος και ποιότητα ανάλυσης) εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητες. Η μείωση του κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί με τις νέες τεχνολογίες (τρισδιάστατα σεισμικά και FTG [full tensor gradiometer μεθόδους]), όπως επισημαίνεται.

Με την προϋπάρχουσα πληροφορία μπορούν να εκτιμηθούν πιθανά γεωλογικά αποθέματα βασισμένα σε υποθέσεις εργασίας για το ενεργό πορώδες, την υδραυλική αγωγιμότητα και τη διάσταση των δομών (τέτοιες εκτιμήσεις γίνονται από τους υποψήφιους επενδυτές για να υπολογίσουν το ρίσκο και πιθανό όφελος από την επιχειρούμενη επένδυση).

Με αφορμή τα παραπάνω, οι συντάκτες υιοθετούν μια προσεκτική στάση απέναντι στον ορισμό δυνητικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Σημειώνεται σχετικά ότι «οι ορυκτοί υδρογονάνθρακες εκτιμώνται σύμφωνα με κανόνες του Petroleum Resources Management System 2007 που έχουν θεσπιστεί από τις Society of Petroleum Engineers, World Petroleum Council, American Association of Petroleum Geologists and Petroleum Evaluatiuon Engineers. Προγνώσεις που δεν βασίζονται στους παραπάνω κανόνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο ενδεικτικά».

Παρά την έλλειψη δυνατότητας εκτίμησης αποθεμάτων λόγω έλλειψης δεδομένων, τονίζεται ότι η ομοιότητα των γεωλογικών ενοτήτων της χώρας με αυτή της Νοτίου Ιταλίας και Αλβανίας όπου έχουν εντοπιστεί μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και τα πρόσφατα δεδομένα των νέων καταγραφών θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανή ένδειξη για την ύπαρξη αξιόλογων αποθεμάτων στις υποθαλάσσιες περιοχές του Ιονίου.

Για το χερσαίο χώρο μπορεί να θεωρηθούν βάσιμα τα σενάρια περί ανεύρεσης κοιτασμάτων ανάλογου μεγέθους αυτών που πρόσφατα ανακαλύφτηκαν στην Νότια Αλβανία. Το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει πετρελαϊκές εταιρίες και για τις χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας βασίζεται στα Γεωλογικά Ανάλογα, όπως καταλήγει το κείμενο.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα