Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Τι περιμένουμε το 2020 για τη μετεξέλιξη της ενεργειακής αγοράς – Το χρηματιστήριο ενέργειας και οι προϋποθέσεις επιτυχίας

Οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και οι έντονες ανάγκες που η αγορά ηλεκτρισμού θέλει να ικανοποιήσει σε ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο, προλειαίνουν τις συνθήκες μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας χρονιάς που θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα τεκταινόμενα του χώρου μέσα στο έτος 2020. 

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας σε μία απανθρακοποιημένη οικονομία, ενώ παράλληλα θέλει να συνδράμει στην εγκαθίδρυση της Ελλάδας ως πρωταγωνιστή στο ενεργειακό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στα μέσα μιας δίνης γεωπολιτικών συνθέσεων και ανασυνθέσεων, αλλά και μιας δημιουργίας «αγοράς» όπως δεν έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας.

Έτος ορόσημο το 2020

Το 2020 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο, λόγω της ενσωμάτωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό μοντέλο-στόχο (Target Model) το 2 ο τρίμηνο του έτους. 

Μέσα στη χρονιά αυτή η αγορά θα δει για πρώτη φορά την επίλυσή της με τον πανευρωπαϊκό αλγόριθμο EUPHEMIA, ένα στιβαρό εργαλείο βελτιστοποίησης που προάγει την προσέγγιση βέλτιστων λύσεων που ικανοποιούν όλους τους περιορισμούς και φτάνουν σε αποτελέσματα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. 

Για να χτιστούν αυτές οι προσεγγίσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγαστή συνεργασία με πολλαπλούς φορείς και συμμετέχοντες, αλλά ιδιαίτερα με τον ΑΔΜΗΕ, το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με σκοπό την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την απαραίτητη καθημερινή ανταλλαγή πληροφοριών μέσω όλων των δόκιμων καναλιών επικοινωνίας. Είναι ευκταίο η συνεργασία αυτή να υλοποιηθεί απρόσκοπτα και να καταλήξει στα ιδανικά αποτελέσματα. 

Συνάμα, οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να αναδιαμορφώσουν τις στρατηγικές τους στους νέους τύπους εντολών που το μοντέλο-στόχος απαιτεί και τις διαδράσεις που αυτό επιτάσσει, αλλά και να προσαρμοστούν άμεσα στο νέο σχεδιασμό των διαδικασιών εκκαθάρισης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικού κινδύνου που θα καθορίσουν τη δυνατότητα της αγοράς να ανταποκριθεί στη μετασχηματιστική χρηματοοικονομική διάσταση του μοντέλου αυτού.

Σύζευξη αγορών

Πέρα από το μοντέλο-στόχο, το επόμενο έτος προδιαγράφει και άλλες, διαφορετικές αλλαγές:

Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 αναμένεται η ολοκλήρωση της σύζευξης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την Ιταλική, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την σύζευξη και με τη βουλγαρική αγορά στις αρχές του 2021. 

Επιπλέον, δεδομένων των σχεδιαζόμενων έργων διασύνδεσης της Κρήτης και της αναμενομένης ένταξής της στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς, μελετάται η προσθήκη μιας νέας ζώνης προσφορών που θα ανοίξει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της αγοράς και το εύρος των συναλλαγών. 

Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν πλέον πρόσβαση σε μια διευρυμένη ελληνική αγορά αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές με τα ίδια εργαλεία και τους ίδιους όρους με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς παίκτες, ενισχύοντας το γενικότερο σκοπό της βελτιστοποίησης της Ευρωπαϊκής (και αμεσότερα της Ελληνικής) κοινωνικής ευημερίας.

Ενεργειακή χρηματοπιστωτική αγορά

Ακόμη νωρίτερα μέσα στο 2020, για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά θα λειτουργήσει η οργανωμένη Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά μετά από κοινή έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία αναμένεται. 

Αρχικά, θα προσφέρονται παράγωγα ενέργειας με δυνατότητα μόνο χρηματικού διακανονισμού, ενώ στη συνέχεια, με την έναρξη λειτουργίας των αγορών σύμφωνα με το μοντέλο-στόχο, θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα προαιρετικού φυσικού διακανονισμού των σχετικών ποσοτήτων ενέργειας. 

Η ένθερμη υποστήριξη της νέας αγοράς από τα μέλη των υπαρχουσών χρηματοπιστωτικών αγορών και τους υφιστάμενους συμμετέχοντες της προ-ημερήσιας αγοράς (ΗΕΠ), στους οποίους θα δίνεται και η δυνατότητα αντιστάθμισης του κινδύνου διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς επόμενης ημέρας (DAM), αποτελεί την επιτομή μιας συνδυαστικής αναβάθμισης όλου του χώρου και προετοιμασίας για το νέο μοντέλο λειτουργίας.

Ενδο-ημερήσια αγορά

Η ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας συνδυάζεται με τη θέση σε λειτουργία των συμπληρωματικών περιφερειακών ενδο-ημερήσιων δημοπρασιών και την ενεργοποίηση της συνεχούς συναλλαγής. 

Στην ενδο-ημερήσια αγορά, θα δίνεται η δυνατότητα τόσο σε παραγωγούς με συμβατικές μονάδες όσο και σε κατόχους μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης και σε προμηθευτές με ευέλικτα φορτία, να διορθώνουν τη θέση τους από την αγορά επόμενης ημέρας λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένες προβλέψεις παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό αποτελεί μια ουσιώδη παρέμβαση στην καθημερινότητα όλων των συμμετεχόντων που μόνο θετικά αποτελέσματα έχει να φέρει, τόσο για την ενεργειακή ισορροπία, όσο και για την προάσπιση του ουσιαστικού ρόλου του ΕΧΕ ως εγγυητή των μηχανισμών της αγοράς.

Νέες αγορές: φυσικό αέριο

Ο κεντρικός ρόλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσα στο 2020 με την έναρξη της νέας ενεργειακής αγοράς του φυσικού αερίου που τοποθετείται και αυτή μέσα σε τούτη τη χρονιά. 

Η στρατηγική γεωγραφική-γεωπολιτική θέση της Ελλάδας μπορεί να την καταστήσει κεντρικό άξονα ροής φυσικού αερίου για την εξυπηρέτηση των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη σημερινή κατάσταση απουσιάζει μια οργανωμένη

χονδρεμπορική αγορά για το φυσικό αέριο καθώς οι εμπορικές συναλλαγές βασίζονται κυρίως σε διμερή συμβόλαια με φυσική παράδοση μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας σκοπεύει, σε συνεργασία με το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και μέσω της λειτουργίας μιας σύγχρονης πλατφόρμας συναλλαγών, να παράσχει τις προϋποθέσεις δημιουργίας μια εύρωστης αγοράς, όπου η τιμή φυσικού αερίου θα καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, σε ένα διαφανές περιβάλλον που θα εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλους.

Ώρα αλλαγών και αισιοδοξίας

Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το 2020 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης και θετικών προοπτικών, μέσα βέβαια από επίπονες αλλά και άοκνες προσπάθειες θεμελίωσης νέων μοντέλων, συστημάτων και αγορών, με απώτερο σκοπό την αναπροσαρμογή / αναδιάρθρωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς τόσο στο σύνολό της όσο και στις επιμέρους λειτουργικές και δομικές της υπαρξιακές καταστάσεις. 

Αν και όλα τα εγχειρήματα είναι πεπλεγμένα και ενέχουν αμέτρητες προκλήσεις, είναι πραγματικά ευκταίο αλλά και δυνατό να στεφθούν με επιτυχία, αν ακολουθήσουμε απαρέγκλιτα τον υφιστάμενο σχεδιασμό, εδραιώσουμε τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενστερνιστούμε το πάθος και τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για επίτευξη των στόχων τόσο σε ουσία όσο και σε χρόνους.

Κι ένα θετικό καταληκτικό συμπέρασμα: Το 2020 θα είναι η χρονιά ενός επιτυχημένου πειράματος αλλαγής σε έναν χώρο που αποτελεί τη βάση για την ευημερία αλλά και ίσως και την ίδια την ύπαρξη της κοινωνίας μας: τον ηλεκτρισμό και την ενέργεια σε όλες τις εκφάνσεις της!

--------------------------

*Ο κ. Γιώργος Ιωάννου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.

Το άρθρο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα του energypress για το 2020 

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα