Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

ΝΕΟΝ ENERGY: Κι όμως, η επένδυση στα φωτοβολταϊκά συνεχίζει να συμφέρει

Η επένδυση στα φωτοβολταϊκά, τόσο επί εδάφους όσο και επί της στέγης, συνεχίζει να αποτελεί μια ελκυστική και αποδοτική τοποθέτηση κεφαλαίων στην Ελλάδα, παρά τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης. Αυτό υποστηρίζει, απαντώντας στις ερωτήσεις του energypress ο πρόεδρος της εταιρείας NEON ENERGY κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Ο ίδιος αναλύει τους όρους μιας επένδυσης σήμερα και παρουσιάζει τα νέα επενδυτικά προγράμματα που προσφέρει η εταιρεία, προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα της αγοράς. Ολόκληρη η συνέντευξη έχει ως εξής:

Κύριε Γεωργιάδη, μετά τα νέα μέτρα που επιβάλλουν έκτακτη εισφορά στα «παλιά» έργα φωτοβολταϊκών και μειωμένες τιμές στα καινούργια, είναι μια επικερδής επένδυση η εγκατάσταση φ/β και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ακόμη και με τις πρόσφατες αλλαγές στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, κυρίως της πρόσφατης ανακοίνωσης έκτακτης εισφοράς καθώς επίσης τις προηγούμενες μειώσεις τιμών πώλησης παραγόμενης ενέργειας (οι σημερινές τιμές πώλησης είναι 0,180€/kWh για έργα >100kWp και 0,225€/kWh για έργα <100kWp),  οι αποδόσεις χρημάτων των ΦΒ έργων (σε αγροτεμάχιο) παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η απόσβεση της αντίστοιχης επένδυσης εξακολουθεί να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για αυτούς τους λόγους η Neon Energy παραμένει αισιόδοξη.

Αυτό συμβαίνει επειδή:

α) αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς και

β) σχεδιάζονται νέα επενδυτικά προγράμματα που αντιμετωπίζουν την έκτατη εισφορά και δείχνουν στην πράξη ότι οι φωτοβολταϊκές επενδύσεις είναι ακόμα κερδοφόρες. Παρακάτω ακoλουθεί ένα πραγματικό παράδειγμα.

Α) ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: τα κόστη κατασκευής έχουν μειωθεί σημαντικά, κυρίως τα κόστη του εξοπλισμού. Σε συνδυασμό με την υψηλή ηλιοφάνεια στην Ελλάδα και την, κατά συνέπεια, υψηλή παραγωγή του εκάστοτε ΦΒ πάρκου, μια φωτοβολταϊκή επένδυση στην Ελλάδα αποφέρει τα βέλτιστα κέρδη. Ως αποτέλεσμα, ο επενδυτής κάνει απόσβεση της αρχικής επένδυσής του/της σε περίπου 4 χρόνια (εξαρτάται από το επενδυτικό πρόγραμμα που υιοθετεί).

B) ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Σίγουρα τα νέα έκτακτα μέτρα μειώνουν τα έσοδα ενός φβ έργου (πάρκου) έως το τέλος του 2014, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πλέον μια τέτοια επένδυση δεν αποδίδει σημαντικά κέρδη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι το θέμα της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση έργων, η οποία είναι πολύ περιορισμένη. Σημαντικό είναι το επενδυτικό πρόγραμμα που υιοθετεί ο εκάστοτε επενδυτής. Για παράδειγμα, ας στρέψουμε την προσοχή μας σε ένα πάρκο συνολικής ισχύος 100kWp στην περιοχή της Αττικής με ηλιοφάνεια 1560kWh/έτος/kWp, το οποίο είναι ήδη αδειοδοτημένο και επομένως έχει τιμή πώλησης παραγόμενης ενέργειας κλειδωμένη στα 0,328€/kWh. Συνεπώς η έκτατη εισφορά είναι 27% επί των εσόδων και ας υποθέσουμε στην χειρότερη περίπτωση πρέπει να πληρωθεί για 2 χρόνια (24μήνες). Σε αυτό το παράδειγμα ο επενδυτής έχει υιοθετήσει το επενδυτικό πρόγραμμα που προσφέρει η NeonEnergy, δηλαδή με 25% ίδια κεφάλαια, η NeonEnergy κατασκευάζει Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100kWp σε ήδη αδειοδοτημένο αγροτεμάχιο πελατών της και το υπόλοιπο 75% δίνεται με πίστωση από τη NeonEnergy. Υπό τέτοιες προϋποθέσεις από το πρώτο χρόνο λειτουργίας του το έργο αποφέρει κέρδη μετά φόρων, εισφορών και αποπληρωμών δανείου. Συνολικά το έργο στην 20ετία αποφέρει 743.993,63€κέρδη μετά φόρων, εισφορών και αποπληρωμών δανείου. Αποδίδει δηλαδή μέσο όρο 60,82% απόδοση επί των ίδιων κεφαλαίων και IRR 32,90%.

Μέσα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα, τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι ακόμα μια από τις πιο αποδοτικές και κερδοφόρες επενδύσεις στην Ελλάδα. Προσφέρουν γρήγορη απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου και εγγυημένες υψηλές αποδόσεις για 20 χρόνια. Αυτό ακριβώς εξασφαλίζει το ρίσκο της επένδυσης και διασφαλίζει εγγυημένα έσοδα για 20 χρόνια. Η υψηλή ηλιοφάνεια της Ελλάδας σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές τιμές της κάνει την επένδυση από τις πιο κερδοφόρες στην Ελλάδα.

Τα φ/β στις στέγες παραμένουν ελκυστικά για τους πολίτες;

Παρά τις πρόσφατες «αναταράξεις» στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, οι οποίες προέκυψαν από τις αναθεωρήσεις των σχετικών νομοσχεδίων, και κυρίως, από τις μειώσεις τιμών πώλησης παραγόμενης ενέργειας (όπου στα οικιακά η μείωση ήταν από 0,47€/kWh σε 0,25€/kWh), η NeonEnergy παραμένει αισιόδοξη.

1)      Οι αποδόσεις χρημάτων παραμένουν υψηλά.  Στα 18% παραμένουν οι αποδόσεις χρημάτων για οικιακά έργα παρά τη μείωση στην τιμή πώλησης. Τα σημαντικά κόστη κατασκευής έχουν μειωθεί (κυρίως τα κόστη των φωτοβολταϊκών πλαισίων καθώς και τα εργατικά που αφορούν την υλοποίηση του εκάστοτε έργου). Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με τις νέες τιμές ο επενδυτής μπορεί να αποσβέσει την επένδυσή του/της σε περίπου 5 χρόνια (4-6χρόνια και εξαρτάται από το επενδυτικό πρόγραμμα που υιοθετεί). Για παράδειγμα, με τις προηγούμενες ισχύουσες τιμές το κόστος κατασκευής με το κλειδί στο χέρι ήταν περίπου 35.000€ (μέσος όρος της αγοράς) και το έργο αυτό απέδιδε περίπου 8.000€ το έτος. Σήμερα, το κόστος κατασκευής με το κλειδί στο χέρι είναι 18.000€ (μέσος όρος της αγοράς) και το σύστημα αποφέρει 3.800€ ετησίως. Οι αναλογίες είναι άμεσα συγκρίσιμες και η απόσβεση της αρχικής επένδυσης εξακολουθεί να γίνεται σε παρόμοιο χρονικό διάστημα.

2)      Η Ελλάδα έχει από τις πιο προνομιακές τιμολογιακές πολιτικές για τα φωτοβολταϊκά σε όλη την Ευρώπη. Σε άλλες χώρες, όπως είναι η Γερμανία , οι τιμές πώλησης είναι ακόμη πιο χαμηλές (0,15€-0,16€) και σε συνδυασμό με την χαμηλή ηλιοφάνεια, οι σχετικές επενδύσεις κάνουν απόσβεση σε 8-11χρόνια. Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει υψηλότερη τιμή σε συνδυασμό με τις πιο υψηλές ηλιοφάνειες στην Ευρώπη, δίνοντας της μια προνομιακή θέση στην παραγωγή ενέργειας και επομένως, στο όφελος που μπορεί ένας επενδυτής να εισπράξει από αυτό.

Το μεγάλο λάθος της αγοράς, το οποίο λάθος προκαλεί την πρώτη, παραπλανητική, ψυχολογική διαταραχή της, είναι η άμεση σύγκριση τιμών αντί για την άμεση σύγκριση απόδοσης χρημάτων. Ως δυνατός παίχτης της Ελληνικής αγοράς, οι προβλέψεις της εταιρείας είναι θετικές. Αναμένεται η επιπλέον ραγδαία ανάπτυξη και ωρίμανση της αγοράς των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται από τις πιο κερδοφόρες αγορές της Ευρώπης αλλά και του κόσμου.

Έχουν λύσεις χρηματοδότησης σήμερα οι ενδιαφερόμενοι;

Χρηματοδοτήσεις για ΦΒ πάρκα έρχονται από 3 πηγές:

-          Τράπεζες

-          Μη-τραπεζικοί οργανισμοί

-          Χρηματοδοτικές υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα (για παράδειγμα, η NeonEnergy προφέρει ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα για πελάτες της οι οποίοι δεν επιθυμούν τραπεζική δανειοδότηση).

Οι προϋποθέσεις δανειοδότησης στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, γίνονται όλο και πιο αυστηρές. Σημαντικό ρόλο για την εκάστοτε χρηματοδότησης κατασκευής ενός πάρκου είναι ο προτεινόμενος εξοπλισμός, η αξιοπιστία του επιλεγμένου εγκαταστάτη και τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια που διατίθενται για την επένδυση.

Με ποιο τρόπο σχεδιάζει η ΝΕΟΝ να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά φ/β;

Η Neon Energyέχει ανακοινώσει πρόσφατα στην έκθεση PHOTOVOLTAIC τις νέες φωτοβολταϊκές λύσεις που προσφέρει για την ανάπτυξή έργων με ελάχιστη ιδία συμμετοχή, τα οποία έργα αποφέρουν υψηλές αποδόσεις. Ο σκοπός της εταιρείας είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους πελάτες να ολοκληρώσουν τα φωτοβολταϊκά τους έργα με υψηλές αποδόσεις. Παρακάτω αναλύονται οι φωτοβολταϊκές λύσεις της, οι οποίες εξαρτώνται από συγκεκριμένους όρους, και είναι οι εξής:

o    Λύση 1:Με 150.000€ η Neon Energy δίνει την ευκαιρία σε επενδυτές να αποκτήσουν Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100kWp αδειοδοτημένο και έτοιμο προς κατασκευή, αποφέροντας 22% μέσο όρο ετήσιας απόδοσης χρημάτων, καθαρά μετά φόρων.

o    Λύση 2: Με 25% ίδια κεφάλαια, η Neon Energyκατασκευάζει Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100kWp σε ήδη αδειοδοτημένο αγροτεμάχιο πελατών της και το υπόλοιπο 75% δίνεται με πίστωση από τη NeonEnergy.

o    Λύση 3: Με 50.000€ η Neon Energy δίνει την ευκαιρία σε υποψήφιους επενδυτές να συμμετέχουν σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο με το πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ και με απόδοση χρημάτων καθαρά μετά φόρων 19%. Αυτό εξαρτάται από τους συγκεκριμένους οικονομικούς και τεχνικούς παράγοντες του εκάστοτε έργου (για παράδειγμα, μια συμμετοχή των 50.000€ μπορεί να αποφέρει έσοδα 10.365€ ετησίως, κέρδη μετά φόρων).

o   Λύση 4:  Με 5.000€ η Neon Energy κατασκευάζει ένα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα και χρηματοδοτεί το υπόλοιπο ποσό. Σήμερα οι οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις συνεχίζουν να αποφέρουν υψηλές αποδόσεις (18% με τη Neon Energy).

 ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα