Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

Γιατί δίνουν διαφορετικά μερίδια στους παρόχους ρεύματος, ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ

Δημήτρης Κοιλάκος

Πολλοί ίσως να παραξενεύονται παρατηρώντας ότι στο Μηνιαίο Δελτίο ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ και στο Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, τα μερίδια των προμηθευτών ρεύματος δεν αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο.

Μάλιστα, το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα δυο δελτία του Οκτωβρίου, πέραν των επιμέρους ποσοστών, διαφοροποιούνται και ως προς το ποιον εναλλακτικό πάροχο δίνουν στην πρώτη θέση.

Στην πραγματικότητα, αυτό που ισχύει ότι ο ΛΑΓΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ μετρούν διαφορετικά μεγέθη που δεν είναι σωστό να συγκρίνονται μεταξύ τους. Ο ΛΑΓΗΕ δίνει στατιστικά της αγοράς, με βάση τον ΗΕΠ, που βασίζονται στις δηλώσεις αγοραπωλησίας ενέργειας της προηγούμενης μέρας που κάνουν οι προμηθευτές. Ο ΑΔΜΗΕ δίνει στοιχεία με βάση τις μετρήσεις κατανάλωσης των ωριαίων μετρητών και των αντίστοιχων εκτιμήσεων ωριαίας κατανάλωσης που κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να ξεδιαλύνουμε κάπως τα πράγματα, χωρίς να σας μπλέξουμε με τους περίπλοκους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται στην κάθε περίπτωση.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να παρακολουθεί καθηµερινά τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών ∆ιαχειριστή Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας και να τηρεί τα σχετικά αρχεία.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11Δ του ίδιου κώδικα, ο ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), προσδιορίζει και υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ, μεταξύ άλλων, την πρόβλεψη φορτίου και τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε επιβεβαιωμένες δηλώσεις χρήσης μακροχρονίων δικαιωμάτων.

Από μεριάς του, ο εκάστοτε προμηθευτής υποχρεούται να προβαίνει σε νόμιμη υποβολή δηλώσεων φορτίου για τον πελάτη, σύμφωνα με τον ίδιο κώδικα. Η μέτρηση της απορροφούμενης από τον κάθε πελάτη ενέργειας γίνεται μέσω των εγκατεστημένων μετρητών φορτίου.

Μάλιστα, σε περίπτωση μη νόμιμης υποβολής δήλωσης φορτίου, ο ΛΑΓΗΕ δικαιούται να στραφεί κατά του προμηθευτή.

Οι δύο μέθοδοι υπολογισμού

 ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο για να κάνουν τους υπολογισμούς τους, απλώς και μόνο επειδή τους ενδιαφέρουν διαφορετικές πλευρές. Επειδή είναι διακριτός ο ρόλος, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους, άλλα συμπεράσματα βγαίνουν από την επεξεργασία των δεδομένων από μεριάς ΑΔΜΗΕ και άλλα από μεριάς ΛΑΓΗΕ.

Αυτή η διαφορά αποτυπώνεται και στη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν.

Ας περάσουμε,  λοιπόν, να δούμε τις δυο διαφορετικές μεθοδολογίες.

Κατά την διαδικασία της μηνιαίας εκκαθάρισης αποκλίσεων, ο ΑΔΜΗΕ υπολογίζει σε ωριαίο επίπεδο την ενέργεια που προμηθεύτηκε ο εκάστοτε προμηθευτής για τους μετρητές που εκπροσωπεί.

Με βάση τον υπολογισμό αυτό, ο ΑΔΜΗΕ πιστώνει ή χρεώνει αναλόγως την διαφορά της ποσότητας προς την αντίστοιχη μη τιμολογημένη δήλωση φορτίου που υποβάλλουν καθημερινά ο εκάστοτε προμηθευτής στα πλαίσια του ΗΕΠ.

Αυτές οι μη τιμολογούμενες δηλώσεις φορτίου, γνωστές και ως NPLD, προκύπτουν από τις εκτιμήσεις των προμηθευτών για τις ανάγκες του συνόλου των μετρητών που θα εκπροσωπούν την επόμενη μέρα από την υποβολή της δήλωσης.

Παρότι βασίζονται σε εκτιμήσεις, οι δηλώσεις αυτές δεν μπορεί φυσικά να είναι αυθαίρετες, καθώς τίθενται συγκεκριμένα όρια, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος χρεώσεων μη συμμόρφωσης.

Παρόλα αυτά, όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δηλώσεων στον ΗΕΠ και της εκκαθάρισης του ΑΔΜΗΕ.

Επίσης, όπως σημειώνει ο ΑΔΜΗΕ στο δελτίο του, οι καταναλώσεις των πελατών χαμηλής τάσης που αποτυπώνονται στα στοιχεία του, που αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία, αποτελούν προκαταρκτικές εκτιμήσεις του διαχειριστή του δικτύου.

Τέλος, σημειώνουμε ακόμα ότι η εκκαθάριση του ΑΔΜΗΕ δεν είναι η τελική, καθώς ένα τμήμα του υπολογισμού της στηρίζεται στο ποσοστό εκπροσώπησης, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι νέες παροχές που εκπροσωπούνται εντός του ίδιου μήνα, μιας και το ποσοστό εκπροσώπησης είναι ένα στατικό νούμερο, το οποίο ισχύει για όλο τον υπό εξέταση μήνα.

Από την άλλη, ο ΛΑΓΗΕ κάνει τον υπολογισμό με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή οι προμηθευτές εκκαθαρίζονται στην Οριακή Τιμή Συστήματος για το σύνολο της ενέργειας που δηλώνουν μέσω των μη τιμολογούμενων δηλώσεων φορτίου.

Ποια μέθοδος είναι πιο ακριβής;

Το ερώτημα αυτό είναι μάλλον μια χαρακτηριστική περίπτωση ερώτησης που δεν επιδέχεται μονολεκτικής απάντησης.

Κι αυτό γιατί, όπως είδαμε, οι δυο μέθοδοι είναι ασύμμετρες, μη συγκρίσιμες μεταξύ τους, καθώς μετρούν σε διαφορετικό "σημείο" της διαδικασίας, μετρούν στην πραγματικότητα διαφορετικά πράγματα και εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες και λειτουργίες του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ.

Αν ήθελε, παρόλα αυτά, κάποιος να δει ποιο σημείο της κάθε μεθόδου αφήνει ανοιχτό ένα παραθυράκι για μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της πραγματικής εικόνας, τότε στην περίπτωση της μεθόδου του ΛΑΓΗΕ αυτό βρίσκεται στο ότι ως βάση τίθενται οι NPLD, στη δε περίπτωση της μεθόδου του ΑΔΜΗΕ στο ότι οι αποτυπωμένες καταναλώσεις χαμηλής τάσης αποτελούν προκαταρκτικές εκτιμήσεις του διαχειριστή του δικτύου.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα