Skip to main content
Menu
English edition Live Blog Weekly Issues

ΑΗΚ: 980 πελάτες υπέκλεψαν ρεύμα αξίας €500.000

Μεγάλης έκτασης για τα κυπριακά δεδομένα είναι τα κρούσματα ρευματοκλοπής και επεμβάσεων επί του δικτύου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (AHΚ). Εκτιμήσεις της Αρχής ανεβάζουν το ποσοστό ρευματοκλοπής στο 12%-14% ετησίως επί του συνόλου των υποθέσεων που τυγχάνουν διερεύνησης.

Μόνο πέρσι 980 καταναλωτές παραβίασαν τους μετρητές και υπέκλεψαν ηλεκτρική ενέργεια αξίας πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Μεταξύ των παραβατών περιλαμβανόταν και η περίπτωση μεγάλης επιχείρησης που υπέκλεψε ρεύμα αξίας πέραν των €200.000.

Το θετικό είναι ότι τελικά η Αρχή ανέκτησε τα οφειλόμενα σε όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι καταγράφονται διαφυγόντα έσοδα για την Αρχή μη υπολογίσιμης αξίας, καθώς υπάρχουν κρούσματα ρευματοκλοπής που δεν εντοπίζονται. 

Δραστική αύξηση στα κρούσματα παραβίασης μετρητών καταγράφηκε το 2016, τότε ο αριθμός ανήλθε στις 9.121 και πρόκειται για το σύνολο των επιτόπιων επιθεωρήσεων από συνεργεία που έτυχαν διερεύνησης. Τα κρούσματα παραβίασης μετρητών με ρευματοκλοπή ανήλθαν στα 980 και στις υπόλοιπες 7.141 παραβιάσεις δεν καταγράφηκε κλοπή. Όπως εξήγησε ο κ. Τάσος Γρηγορίου, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής Δικτύων στην ΑΗΚ, οι παραβιάσεις μετρητών χωρίς κλοπή καταγράφονται από μικρούς εμπορικούς καταναλωτές και νοικοκυριά και κατά κανόνα είναι αποτέλεσμα του εγχειρήματος να διορθώσουν κάποια βλάβη στο σύστημά τους, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ΑΗΚ. 

Έξαρση στα κρούσματα παραβίασης μετρητών παρατηρήθηκε με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, από το 2012 και μετά. Το 2012 τα κρούσματα σημείωσαν θεαματική απογείωση φτάνοντας τις 16.405 περιπτώσεις, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή της δεκαετίας 2007-2016. Επίσης, οι παραβιάσεις με κλοπή ανήλθαν στις 1.465, που και πάλι αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή στη δεκαετία.

Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας κρουσμάτων παραβίασης μετρητών και ρευματοκλοπής, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίσαμε από την ΑΗΚ, αποτυπώνεται ως ακολούθως:

● το 2007 τα κρούσματα ρευματοκλοπής ήταν μόλις 166 και η αξία της κλαπείσας ενέργειας ήταν €9.857,
● επτά χρόνια μετά, το 2014, ανήλθαν στα 915 και η αξία της κλαπείσας κατανάλωσης στις €173.050,
● το 2014 τα κρούσματα αριθμούσαν 915 και η αξία της κατανάλωσης ήταν €173.000. 

«Οι κλοπές ενέργειας είναι διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο, παρατηρείται ακόμη και στις πιο αναπτυγμένες χώρες» ανέφερε ο κ. Γρηγορίου, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής Δικτύων στην ΑΗΚ, δηλώνοντας ότι η Αρχή, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ενέτεινε τους επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι γίνονται είτε από αξιολόγηση ιστορικών των μετρήσεων είτε από τακτικούς ελέγχους ή έκτακτους περιοδικούς, δειγματοληπτικούς». 

Η νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις σε βάρος των παραβατών από τους οποίους η Αρχή διεκδικεί και εισπράττει την αξία της κλαπείσας ενέργειας εξωδικαστικά ή, σε κάποιες περιπτώσεις, με τη λήψη νομικών μέτρων.

Έξυπνοι μετρητές 

Θέση της ΑΗΚ είναι ότι το πρόβλημα των παράνομων επεμβάσεων θα μειωθεί δραστικά με την εφαρμογή και τη διαχείριση του συστήματος έξυπνων μετρητών, μέσω των οποίων θα εντοπίζεται η οποιαδήποτε επέμβαση στο δίκτυο της Αρχής. 
Ο οργανισμός επιδιώκει να θέσει σε εφαρμογή πιλοτικό σχέδιο που προβλέπει την εγκατάσταση 3.000 έξυπνων μετρητών σε βιομηχανικές, εμπορικές μονάδες και

νοικοκυριά. Το πρόγραμμα καλείται να εφαρμόσει η ΑΗΚ με οδηγίες του υπουργείου Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Αυτό παραμένει μετέωρο, αφού για τέταρτη διαδοχική φορά, ακυρώθηκε η απόφαση της ΑΗΚ για την αγορά και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών λόγω προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών από ενδιαφερόμενους προμηθευτές. 

Η ΑΗΚ υποστηρίζει ότι το πιλοτικό σχέδιο είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί και παραπέμπει στη σχετική οδηγία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία μέχρι το 2020 το 80% των μετρητών στη χώρα μας πρέπει να αντικατασταθεί. Οι έξυπνοι μετρητές θα εγκατασταθούν εντός της οικίας ή της επιχείρησης και θα αντικαταστήσουν τα γνωστά μας ρολόγια, που έχουμε εκτεθειμένα σε εξωτερικό χώρο. 

Η ΑΗΚ πριν τέσσερα χρόνια εκπόνησε μελέτη κόστους-οφέλους από την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών. Όπως στοιχειοθετείται το μεγαλύτερο πλεονέκτημα θα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η καταμέτρηση της κατανάλωσης, οι συνδέσεις και οι αποσυνδέσεις θα γίνονται αυτόματα, δηλαδή δεν θα χρειάζεται τα συνεργεία να επισκέπτονται τα υποστατικά. Επίσης θα μειωθούν οι υποκλοπές ρεύματος και στις περιπτώσεις που σημειώνονται θα εντοπίζονται εγκαίρως. Ακόμη οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του μετρητή και θα ελέγχουν την κατανάλωσή τους ανά πάσα στιγμή. 

Πιλοτικά έργα

Μολονότι παραμένει η εκκρεμότητα για την εφαρμογή ή όχι του πιλοτικού έργου εγκατάστασης 3.000 έξυπνων μετρητών σε υποστατικά, εντούτοις η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου συνεχίζει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός εφαρμόζει πιλοτικά προγράμματα μικρότερης κλίμακας. Συγκεκριμένα, με τη συγκατάθεση των καταναλωτών έχει εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές σε 200 νοικοκυριά και σε 11.000 μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες, που είναι διάσπαρτες στο νησί μας. Με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων τόσο η ΑΗΚ όσο και οι καταναλωτές έχουν πληροφόρηση αναφορικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να γίνει εξαγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων.

€80 εκατ. για την πλήρη ανάπτυξη νέων μετρητών 

Ποιος θα επωμιστεί όμως κόστος;

Η μαζική εγκατάσταση συστημάτων έξυπνων μετρητών στον τόπο μας, δηλαδή και στις 600.000 πελατών της ΑΗΚ, υπολογίζεται ότι θα κοστίσει γύρω στα €80 εκατ.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο αποπληρωμής αυτού του πραγματικά μεγάλου κόστους υπάρχουν δύο προφανείς επιλογές ενώπιον των αρμοδίων: είτε θα χρεωθεί η εγκατάσταση στον καταναλωτή, είτε το κόστος θα διοχετευθεί μέσω των διατιμήσεων της ΑΗΚ.

Το ζήτημα της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρώπη και πολλές χώρες προχωρούν στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων με αντικατάσταση των παραδοσιακών. 

Για παράδειγμα, χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Δανία και η Ιταλία αντικατέστησαν σχεδόν κατά τρόπο καθολικό το παλιό σύστημα μέτρησης ηλεκτρικής κατανάλωσης εδώ και χρόνια. Άλλες πάλι χώρες προχώρησαν σε ευρείας κλίμακας εφαρμογή συστημάτων έξυπνων μετρητών που όμως δεν καλύπτουν όλη την επικράτειά τους.

Στις χώρες που εφαρμόζουν συστήματα έξυπνων μετρητών το κόστος επωμίστηκε το κράτος είτε και το καταναλωτικό κοινό. 

Επίσης, δεν είναι λίγες οι χώρες της ΕΕ που εφαρμόζουν πιλοτικά προγράμματα συστημάτων έξυπνων μετρητών με χρηματοδότηση από την ΕΕ, με απώτερο στόχο την αξιολόγηση του οφέλους από την εγκατάστασή τους. 

Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, στη διαδικασία εφαρμογής τέτοιων πιλοτικών έργων διερευνήθηκαν παράλληλα και άλλες παράμετροι, όπως είναι η μείωση του χρόνου αντιμετώπισης βλαβών και διαφόρων άλλων προβλημάτων που άπτονται της ποιότητας του δικτύου, με απώτερο όφελος προς τον καταναλωτή.

(της Αντωνίας Λαμπράκη, Φιλελεύθερος)ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

-A +A

Σχετικά άρθρα